Spännarmerade balkar - kompositbalkar

Spännarmerade tegelbalkar kan användas till mycket stora spann. Beräkningsanalyser av tegelbalkars tvärsnitt visar att det endast sällan uppstår spänningar i spännarmerade tegelbalkar och att de i regel är sprickfria.

Spännarmerade tegelbalkar säkrar:

  • Att det inte uppstår förskjutningssprickor över överliggaren.   
  • Att tegelbalken aldrig kommer att trycka/vila på fönster- eller dörrkarmar.

Det murverk som tegelbalken vilar på ska minst vara 3/4 sten för första skiftet på båda sidor, och därefter minst 1/2 sten.

Prefabricerade murverksbalkar

Används som prefabricerade murverksbalkar i fasad eller bakmur. Murverksbalken kan användas som fristående konstruktion eller med överliggande murverk. Balken utförs alltid med förskjutningsarmering och beräknas uppta hela den aktuella belastningen.

Murverksbalk med egen bärförmåga.
Överliggande murverk medräknas inte i bärförmågan.

Dimensionering och statisk beräkning är inkluderat i priset för spännarmerade överliggare av standardtyp från Carlsberg Bjælker™.

Lösningar med spännarmerade tegelbalkar

Hørning Rådhus är uppfört i RT 307 Rött mjukstruket tegel. Den längsta spännarmerade tegelbalken är 5 stenar bred, 9 skiften hög och 8,84 m lång. De spännarmerade tegelbalkarna har fasad på båda sidor.

De vattenskurade spännarmerade tegelbalkarna ska ingå som bärande balkar i den färdiga byggnationen. Varje balk är 4 stenar bred - 47 cm - 10 skiften hög och har fasad på båda sidor.

Den vattenskurade spännarmerade tegelbalken är 3 1/2 sten bred - 41 cm - 9,25 m lång. Tegelbalken har fasad på båda sidor. Carlsberg bjælker har producerat flera spännarmerade tegelbalkar med över 12 meters spännvidd.

Den längsta spännarmerade tegelbalken i det fristående murverket har ett spann på 7,93 m. För att fånga upp vindbelastningen har man murat in diagonala murbindare mellan de två murverken så att ett gallerverk skapas i hålmurskonstruktionen. De två nedersta skiftena i tegelbalken är 41 cm breda.

Frågor, beräkningar och offerter

Vill du ha goda råd eller offert på en beräkning kan du kontakta våra konsulenter eller skicka relevant information direkt till Carlsberg Bjælker™.

När du skickar ritningsmaterialet digitalt är det viktigt att:

  • Materialet är i PDF-format där måtten är utsatta i ritningen, ev. kompletterat med ritningar i formatet DWG.
  • Filerna bör innehålla information om plan, snitt och fasad.
  • Övriga upplysningar kan anges i e-post eller bifogas som Word-dokument.

Skicka material eller eventuella frågor till:

E-post: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon +45 87 11 45 11
Telefax +45 87 11 45 10

Utskrivet ritningsmaterial

Utskrivet ritningsmaterial kan skickas i kuvert till:

Randers Tegl
Carlsberg Bjælker
Tindbækvej 16
DK-8830 Tjele

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer

Hela skandinaviens tegelleverantör sedan 1911

Hos Randers Tegl brinner vi för det goda hantverket. Vi driver ett familjeföretag och vår konstanta produktutveckling tar avstamp i över 100 års erfarenhet, yrkesstolthet och glädje i att skapa nya innovativa tegelprojekt.

Vi är stolta över att kunna erbjuda marknadens bredaste sortiment med tegelprodukter från tegelverk i Tyskland och Danmark.

Läs mer om A/S Randers Tegl

Beställ vårt nyhetsbrev

Anmäl dig och få information om nya projekt, produkter och annat intressant från Randers Tegl.

Randers Tegl Sverige AB   ·   Magasinsgatan 5   ·   541 34 Skövde   ·   T: +46 500 - 41 41 00   ·   info@randerstegl.se   |   © 2015  -  Randers Tegl A/S