Spännarmerade överliggare - kompositöverliggare

Fasaden ska ha spännarmerade överliggare med enkel- och dubbelskift som oftast inte bär belastningar, eftersom bakmuren är den bärande konstruktionen för tak-/etageåtskillnad.
Vid användning av TB-ränna istället för traditionell murpapp över tegelöverliggaren får tegelbalken högre styrka.

Spännarmerade överliggare säkrar:

  • Att det inte uppstår förskjutningssprickor över överliggaren.
  • Att överliggaren aldrig kommer att trycka/vila på fönster- eller dörrkarmar.

Det murverk som tegelbalken vilar på ska alltid vara minst 1/2 sten i båda sidor.


Spännarmerade tegelöverliggare med enkelskift

Upp till 12 stenars längd, 2870 mm
Används till hålmått på max 2630 mm

 


 

Spännarmerade tegelöverliggare med dubbelskift

Upp till 22 stenars längd, 5270 mm
Används till hålmått på max 5,040 mm


 

Murverket över spännarmerade komposittegelöverliggare

Det överliggande murverket belastar inte den spännarmerade fasadöverliggaren, förutsatt att murpapp inte är inmurat i liggfogarna, eftersom överliggaren och murverket bildar en komposittegelbalk.  Tvärtom så avlastar det överliggaren genom att fördela belastningen.

  • Antalet överliggande skift är därför viktigt när överliggarens dimension ska beräknas.
  • Vid gavlar är det dessutom viktigt att man tar med både minsta och högsta antal skift i beräkningen.

Dimensionering och statisk beräkning är inkluderat i priset för spännarmerade överliggare av standardtyp från Carlsberg Bjælker™.

Om du själv vill utföra beräkningen rekommenderas programmet murværksprojektering på www.mur-tag.dk

Lösningar med tegelöverliggare

Tegelöverliggare av standardtyp i flera bredder till fasader. Spännarmerade tegelöverliggare i fasaden förenklar arbetet på byggplatsen och optimerar kvaliteten, eftersom spännarmerade tegelöverliggare har större styvhet och pilhöjd, vilket eliminerar risken för förskjutningssprickor samt att överliggaren aldrig kommer att trycka på fönster- eller dörrkarmar. Fasadöverliggare tillverkas i olika bredder och av tegel från samma parti som fasaden ska muras med.

Tegelöverliggare av standardtyp i flera bredder till bakmur. Carlsbergs spännarmeringsteknik ger starka fördelar, eftersom spännarmerade tegelöverliggare har större styvhet och pilhöjd som minimerar risken för förskjutningssprickor över överliggaren samt att överliggaren aldrig kommer att trycka på fönster- eller dörrkarmar. Dimensionering och statisk beräkning är inkluderat i priset för spännarmerade överliggare av standardtyp från Carlsberg Bjælker™.

Tegelöverliggare med dubbelskift och glaserad fasad Till fasaden har använts spännarmerade tegelöverliggare med dubbelskift och droppnäsa i längder på 4,31 m. Tegelstenarna är glaserade på fasaden och på undersidan in till den frästa droppnäsan. I fönsternischerna har glaserat formtegel murats in som fönsterbänkar.

Frågor, beräkningar och offerter

Vill du ha goda råd eller offert på en beräkning kan du kontakta våra konsulenter eller skicka relevant information direkt till Carlsberg Bjælker™.

När du skickar ritningsmaterialet digitalt är det viktigt att:

  • Materialet är i PDF-format där måtten är utsatta i ritningen, ev. kompletterat med ritningar i formatet DWG.
  • Filerna bör innehålla information om plan, snitt och fasad.
  • Övriga upplysningar kan anges i e-post eller bifogas som Word-dokument.

Skicka material eller eventuella frågor till:

E-post: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon +45 87 11 45 11
Telefax +45 87 11 45 10

Utskrivet ritningsmaterial

Utskrivet ritningsmaterial kan skickas i kuvert till:

Randers Tegl
Carlsberg Bjælker
Tindbækvej 16
DK-8830 Tjele

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer

Hela skandinaviens tegelleverantör sedan 1911

Hos Randers Tegl brinner vi för det goda hantverket. Vi driver ett familjeföretag och vår konstanta produktutveckling tar avstamp i över 100 års erfarenhet, yrkesstolthet och glädje i att skapa nya innovativa tegelprojekt.

Vi är stolta över att kunna erbjuda marknadens bredaste sortiment med tegelprodukter från tegelverk i Tyskland och Danmark.

Läs mer om A/S Randers Tegl

Beställ vårt nyhetsbrev

Anmäl dig och få information om nya projekt, produkter och annat intressant från Randers Tegl.

Randers Tegl Sverige AB   ·   Magasinsgatan 5   ·   541 34 Skövde   ·   T: +46 500 - 41 41 00   ·   info@randerstegl.se   |   © 2015  -  Randers Tegl A/S