Dokumentation

Produkter från Carlsberg Bjælker™ följer alla gällande krav och standarder.


Dop för prefabricerade murverksbalkar (Ladda ner PDF)

Prestandadeklaration

Nr

001DO2011-01-01

Giltig från:

01.01.2014

1. Identifikation:

Prefabricerad tegelbalk [Murverksbalk / Single Lintel]

2. Typ:

Spännarmerade tegelbalkar i 3, 4, 5 och 6 skift med fristående bärförmåga.

Omfattar balkar med individuell geometri och statisk beräkning.

Se dimensioner 

3. Användning

Över öppningar i murade väggar och skiljeväggar i bärande och icke bärande tegelkonstruktioner.

4. Producent:

Carlsberg Bjælker A/S, Hadstenvej 16, DK-8940 Randers SV

5. Representant:

Ej relevant

6. System (AVPC)

3

7. Meddelat organ:

Teknologisk Institut, nr. 1235 har utfört verifierande typprovning av bärförmåga genom beräkning, dokumenterat i rapport:

Prefabricatet Masonry Beams: 1313606-06-09.

8. Europeisk teknisk bedömning:

Ej relevant

9. Deklarerad prestanda:

Väsentliga egenskaper

Prestanda

Harmonierad teknisk specifikation

Bärförmåga
(under förutsättning att anförda kompletterande upplysningar följs)

kN/m

Se styrkediagram

EN 845-2:2013

Nedböjning.

mm

Se deformationstabell

Vattenabsorbtion

 

NPD

Permeabilitet för vattenånga

 

NPD

Direkt luftburen ljudisolering

 

NPD

Vikt per areaenhet

För insättning i formel – se geometri (*1)

kg/m2

= 2000 * B [m]

(B=Bredd)

Värmeisoleringsförmåga

 

NPD

Brandmotstånd

Se kod för märkningsbricka nedan.

Se märkningsbricka

Motståndsförmåga mot korrosion

Se märkningsbricka

Frostbeständighet

Se märkningsbricka

10. Prestanda för den byggvara som anförs i punkt 1 och 2 stämmer överens med den deklarerade prestandan i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utställs med ensamansvar av den producent som anförs i punkt 4.

Undertecknat för producenten och på dennes vägnar:

 

Jens Peter Madsen, Direktör

Randers 1/1-2014

 

(ort och datum)

(underskrift)

 

Dop för tegelöverliggare till kompositbalkar (Ladda ner PDF)

Ydeevnedeklaration

Nr.

001DO2011-01-01

Giltig från:

01.01.2014

1. Identifikation:

Komposittegelöverliggare

2. Typ:

Spännarmerad eller slakarmerad tegelöverliggare med 1, 2 och 3 skift.

Omfattar överliggare med längden 0,71 – 5,99 m.

Se principskisser

3. Användning

Över öppningar i murade väggar och skiljeväggar i bärande och icke bärande tegelkonstruktioner.

4. Producent:

Carlsberg Bjælker A/S, Hadstenvej 16, DK-8940 Randers SV

5. Representant:

Ej relevant

6. System (AVPC)

3

7. Meddelat organ:

Teknologisk Institut, nr. 1235 har utfört inledande typprovning av överliggarens bärförmåga genom beräkning, dokumenterat i rapport: Tegelöverliggare: 1316346-13/258605.

8.Europeisk teknisk bedömning:

Ej relevant

9. Deklarerad prestanda:

Väsentliga egenskaper

Prestanda

Harmonierad teknisk specifikation

Bärförmåga
(under förutsättning att anförda kompletterande upplysningar följs)

kN/m

Se styrkediagram

EN 845-2:2013

Nedböjning.

mm

Se deformationstabell

Vattenabsorbtion

 

NPD

Permeabilitet för vattenånga

 

NPD

Direkt luftburen ljudisolering

 

NPD

Vikt per areaenhet

För insättning i formel – se geometri (*1)

kg/m2

2000 * B [m]

(B=Bredd)

Värmeisoleringsförmåga

 

NPD

Brandmotstånd

Se kod för märkningsbricka nedan.

Se monterad bricka

Motståndsförmåga mot korrosion

Se monterad bricka

Frostbeständighet

Se monterad bricka

10.Prestanda för den byggvara som anförs i punkt 1 och 2 stämmer överens med den deklarerade prestandan i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utställs med ensamansvar av den producent som anförs i punkt 4.

Undertecknat för producenten och på dennes vägnar:

 

Jens Peter Madsen, Direktör

(namn och befattning)

Randers d. 1/1-2014

 

(ort och datum)

(underskrift)

 

 

 

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer

Hela skandinaviens tegelleverantör sedan 1911

Hos Randers Tegl brinner vi för det goda hantverket. Vi driver ett familjeföretag och vår konstanta produktutveckling tar avstamp i över 100 års erfarenhet, yrkesstolthet och glädje i att skapa nya innovativa tegelprojekt.

Vi är stolta över att kunna erbjuda marknadens bredaste sortiment med tegelprodukter från tegelverk i Tyskland och Danmark.

Läs mer om A/S Randers Tegl

Beställ vårt nyhetsbrev

Anmäl dig och få information om nya projekt, produkter och annat intressant från Randers Tegl.

Randers Tegel AB   ·   Malmövägen 503-32   ·   233 64 Bara   ·   T: +46 40 60 80 300   ·   info@randerstegl.se   |   © 2015  -  Randers Tegl A/S