Bågar

Prefabricerade bågar från RANDERS TEGEL AB designas och levereras antingen som vanliga tryckbågar eller som bågkonstruktioner med bärande balkfunktion.

En tryckbåge – normalt utformad som traditionellt stick, ger ett snett tryck vid upplaget och ställer därmed krav på det intilliggande murverket, medan konstruktionen med bjälkfunktion endast ger lodräta krafter på samma sätt som en balk.

Prefabricerade bågar har stor enhetlighet och säkrar ett snabbt och rationellt utförande som sparar tid på byggplatsen. Bågar kan utföras i alla former, som t.ex. korgbågar, cirkelbågar eller parabelbågar, efter önskemål.

Lösningar med tegelbågar

3-punkts korgbåge är känd från den klassiska arkitekturen. Den geometriska formen bestäms av hålmåttet och den valda båghöjden. Korgbågens bärförmåga är inte den mest optimala, men kan i många fall absolut användas. Den 6 meter breda korgbågen används i en lantbruksbyggnation.

Bågen är utförd i standardskift med vågrät liggande upplagssten. På platsen har man murat in till bågelementet varefter ett fuktavvisande pappskikt har lagts in. Över pappskiktet har man murat in spännarmerade överliggare med dubbelskift. Med det här systemet räknas bågelementet som självbärande, och på samma sätt är överliggaren och den påmurade delen självbärande.

Nybyggnation i klassisk stil med bågade stick över alla fönster. Bågarna med framhävda ljusa ändstenar är utförda som prefabricerade tegelelement.

Bågelementet är utfört som ett enda element, dvs. att de vågrät liggande kanterna och själva bågstycket är ett sammanhängande element. Elementet har ett djup på 1,08 m och har pågjutna vågrät liggande upplagssten i sidokanterna. På bågens översida har utstickande armering gjutits in för fastgjutning i den bakomliggande konstruktionen.

Frågor, beräkningar och offerter

Vill du ha goda råd eller offert på en beräkning kan du kontakta våra konsulenter eller skicka relevant information direkt till RANDERS TEGEL AB. Hitta rätt under KONTAKT

När du skickar ritningsmaterialet digitalt är det viktigt att:

  • Materialet är i PDF-format där måtten är utsatta i ritningen, ev. kompletterat med ritningar i formatet DWG.
  • Filerna bör innehålla information om plan, snitt och fasad.
  • Övriga upplysningar kan anges i e-post eller bifogas som Word-dokument.

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer

Hela skandinaviens tegelleverantör sedan 1911

Hos Randers Tegl brinner vi för det goda hantverket. Vi driver ett familjeföretag och vår konstanta produktutveckling tar avstamp i över 100 års erfarenhet, yrkesstolthet och glädje i att skapa nya innovativa tegelprojekt.

Vi är stolta över att kunna erbjuda marknadens bredaste sortiment med tegelprodukter från tegelverk i Tyskland och Danmark.

Läs mer om A/S Randers Tegl

Beställ vårt nyhetsbrev

Anmäl dig och få information om nya projekt, produkter och annat intressant från Randers Tegl.

Randers Tegel AB   ·   Malmövägen 503-32   ·   233 64 Bara   ·   T: +46 40 60 80 300   ·   info@randerstegl.se   |   © 2015  -  Randers Tegl A/S