Tak

Tegeltak från RANDERS TEGEL AB utförs i projektanpassade storlekar och upphängningssystem designas specifikt för varje enskilt projekt beroende på om upphängning ska göras i betong- eller stålkonstruktion.

Normalt väljer man teglets yta som den synliga sidan, men kan väljas efter önskemål. Normalt är höjden vanlig tegelstenstjocklek.

Tegeltak kan levereras med färdiga fogar i färg som utskjutande murbruk eller i infärgat torrbruk efter avtal.  Om det ska fogas mellan takelementen planeras dilationsfogar på samma sätt som i normalt murverk, dock med ett största avstånd på ca 12-15 m.

Lösningar med tak av fasadtegel

Intäckning av utvändiga och invändiga tak utförs av fasadens tegel. Till DnB Nors nya huvudkontor i Oslo har Randers Tegl levererat 600 000 st. Unika Pantheon för murning och 400 000 st. Unika Pantheon till bl.a. 5 725 löpmeter tegelbalkar och 1 400 kvm tegeltak som prefabricerats hos Carlsberg Bjælker™ samt 100 000 st. grått marktegel till balkonger och gångstråk.

Intäckningen av utvändiga och invändiga tak utförs av fasadens tegel.

Intäckning av utvändiga tak utförs av fasadens tegel. Konstruktionen är utförd i sektioner med 5 stenars bredd, 59 cm, i längder på 2,36 m. Plattorna av tegel har tillverkats genom spännarmeringsteknik i längdriktningen och monteras under betongdäck med beslag och expansionsbultar. Elementet som skapar en övergång mellan tak och fasad är en 3-skiftstegelbalk upphängd i konsoler. 

Frågor, beräkningar och offerter

Vill du ha goda råd eller offert på en beräkning kan du kontakta våra konsulenter eller skicka relevant information direkt till RANDERS TEGEL AB. Hitta rätt under KONTAKT

När du skickar ritningsmaterialet digitalt är det viktigt att:

  • Materialet är i PDF-format där måtten är utsatta i ritningen, ev. kompletterat med ritningar i formatet DWG.
  • Filerna bör innehålla information om plan, snitt och fasad.
  • Övriga upplysningar kan anges i e-post eller bifogas som Word-dokument.

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer

Hela skandinaviens tegelleverantör sedan 1911

Hos Randers Tegl brinner vi för det goda hantverket. Vi driver ett familjeföretag och vår konstanta produktutveckling tar avstamp i över 100 års erfarenhet, yrkesstolthet och glädje i att skapa nya innovativa tegelprojekt.

Vi är stolta över att kunna erbjuda marknadens bredaste sortiment med tegelprodukter från tegelverk i Tyskland och Danmark.

Läs mer om A/S Randers Tegl

Beställ vårt nyhetsbrev

Anmäl dig och få information om nya projekt, produkter och annat intressant från Randers Tegl.

Randers Tegel AB   ·   Malmövägen 503-32   ·   233 64 Bara   ·   T: +46 40 60 80 300   ·   info@randerstegl.se   |   © 2015  -  Randers Tegl A/S