RT 538

Artemis

Gråvitt slaget tegel med mörkgrått färgspel.

Unika är vårt mest exklusiva tegel. Serien rymmer mjukstruket tegel med hög detaljrikedom och spännande färgspel. Unika-teglet genomgår en längre produktionsprocess för att uppnå det färdiga uttrycket. Den unika ytstrukturen ger den färdiga byggnaden en markant och dynamisk fasad som är rik på variationer. Varje tegelsten i Unika-serien är bränd för att göra ett gott intryck.

Slaget massivt

Beställ prover kostnadsfritt Eller få svar på dina frågor icon-plus
 • Beställ prover kostnadsfritt icon-box
 • Ring oss på 40 60 80 300 icon-phone
 • Fråga en expert om produkten interface (1)Created with Sketch.
Pris på förfrågan

Skicka en prisförfrågan

icon-arrow-right icon-arrow-right Kontakt
Tekniska data & download

Lär dig mer om teglets alla fördelar

icon-arrow-right icon-arrow-right Hämta datablad, länkar och hämtningar icon-plus
Exception in template (Designs\randers-tegl\Paragraph\rt-2.0.product-action.cshtml): System.ArgumentOutOfRangeException: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.
Parameter name: index
  at System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.dffeecddedfc.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ string productid = System.Web.HttpContext.Current.Request.QueryString.Get("ProductID"); Dynamicweb.eCommerce.Products.Product p = Dynamicweb.eCommerce.Products.Product.GetProductByID(productid); string productname = p.Name; string productnumber = p.Number; string categoryName = p.GetCategories()[0].Name.ToLower(); } <div class="column-xxs-12 column-md-8 column-xxs-top-1 column-xxs-bottom-1 column-sm-top-0 column-sm-bottom-0" id='@GetString("Item.ActionID")@("-action")'><div class="wrap-inner"> @{ bool islink = false; string link = ""; if (GetString("Item.Type") == "link") { islink = true; link = GetString("Item.Link"); bool hasparameter = false; if (GetBoolean("Item.IncludeRTNumberInURL")) { link += GetString("Item.URLParameterName") + "=" + productnumber.Replace(" ",""); hasparameter = true; } if (GetBoolean("Item.IsVisualizationToolLink")) { string brick = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationBrick").Value.ToString(); string groove = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationGroove").Value.ToString(); string linking = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationLinking").Value.ToString(); string paving = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationPaving").Value.ToString(); string roof = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationRoof").Value.ToString(); string house = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationHouse").Value.ToString(); string windows = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationWindows").Value.ToString(); string rnd = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationRnd").Value.ToString(); string viewmode = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationViewmode").Value.ToString(); if (categoryName == "mursten") { link += "#brick=" + productnumber.Replace(" ",""); } else if (!string.IsNullOrWhiteSpace(brick)) { link += "#brick=" + brick; } else { link += "#brick=RT522"; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(groove)) { link += "&groove=" + groove; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(linking)) { link += "&linking=" + linking; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(paving)) { link += "&paving=" + paving; } if (categoryName == "tagsten") { link += "&roof=" + productnumber.Replace(" ","_"); } else if (!string.IsNullOrWhiteSpace(roof)) { link += "&roof=" + roof; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(house)) { link += "&house=" + house; } else if (categoryName == "tagsten") { link += "&house=05"; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(windows)) { link += "&windows=" + windows; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(rnd)) { link += "&rnd=" + rnd; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(viewmode)) { link += "&viewmode=" + viewmode; } else { link += "&viewmode=house"; } } } string iconClass = GetString("Item.Icon"); iconClass = iconClass.Substring(iconClass.LastIndexOf("/") + 1); iconClass = iconClass.Replace(".svg",""); } @if (GetString("Item.Type") == "inline-form" || GetString("Item.Type") == "custom") { if (GetString("Item.Type") == "inline-form") { <a class="tablet-desktop-link" @if(!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.LinkTitle"))) {<text>title='@GetString("Item.LinkTitle")'</text>} @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm") && p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "False") {<text>href="mailto:@Translate("RT-2.0_Reference_mail_modtager")?subject=@productnumber - @Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_emne")&body=@Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_body")"</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm")) { if (p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "True") { <text>@RenderParagraphContent(GetInteger("Item.FormParagraph"))</text> } else { <span><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span> @Translate("RT-2.0_Spørg_på_referenceadresser") </span> } } else { <text>@RenderParagraphContent(GetInteger("Item.FormParagraph"))</text> } </a><a class="mobile-link" @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm") && p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "True") {<text>data-target='product-modal-@GetString("Item.Id")'</text>} @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm") && p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "False") {<text>href="mailto:@Translate("RT-2.0_Reference_mail_modtager")?subject=@productnumber - @Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_emne")&body=@Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_body")"</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span> @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm")) { if (p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "True") { <h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> } else { <h2><span>@Translate("RT-2.0_Spørg_på_referenceadresser")</span></h2> } } else { <h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> } </a> @SnippetStart("Modals") <div id='product-modal-@GetString("Item.Id")' class="product-modal modal-light"><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5 column-xxs-top-6 column-xxs-bottom-2 column-md-top-2"><div class="wrap-inner"><div class="column-xxs-24"><span class="header"> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></span></div></div></div><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5"> @RenderParagraphContent(GetInteger("Item.FormParagraph")) </div><span class="icon-close"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))) { <text>@System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))</text> } </span></div> @SnippetEnd("Modals") } else { <a class="tablet-desktop-link" @if(!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.LinkTitle"))) {<text>title='@GetString("Item.LinkTitle")'</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2><form action='/Default.aspx?Id=@GetString("Item.PostPage")' method="post"><div class="input-wrap"><input type="text" name='@GetString("Item.FieldName")' placeholder='@GetString("Item.FieldPlaceholder")' autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false" /><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span></div></form></a><a class="mobile-link" data-target='product-modal-@GetString("Item.Id")'><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2></a> @SnippetStart("Modals") <div id='product-modal-@GetString("Item.Id")' class="product-modal modal-light"><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5 column-xxs-top-6 column-xxs-bottom-2 column-md-top-2"><div class="wrap-inner"><div class="column-xxs-24"><span class="header"> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></span></div></div></div><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5 column-xxs-top-6 column-xxs-bottom-2 column-md-top-2"><form action='/Default.aspx?Id=@GetString("Item.PostPage")' method="post"><div class="input-wrap"><input type="text" name='@GetString("Item.FieldName")' placeholder='@GetString("Item.FieldPlaceholder")' autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false" /><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span></div></form></div><span class="icon-close"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))) { <text>@System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))</text> } </span></div> @SnippetEnd("Modals") } } else { <a @if(GetString("Item.Type") == "link") {<text>href=@link</text>} @if(!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.LinkTitle"))) {<text>title='@GetString("Item.LinkTitle")'</text>} @if(GetString("Item.Type") == "modal-form") {<text>data-target='modal-@GetString("Item.ModalFormParagraph")'</text>} @if (GetBoolean("Item.IsVisualizationToolLink")) {<text>target="_blank"</text>} @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.OpenTrackingCategory"))) {<text>data-open-tracking-category='@GetString("Item.OpenTrackingCategory")'</text>} @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.OpenTrackingAction"))) {<text>data-open-tracking-action='@GetString("Item.OpenTrackingAction")'</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2><h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> @if (GetString("Item.Type") == "link") { <span><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span> @GetString("Item.LinkText") </span> } else if (GetString("Item.Type") == "modal-form") { <span><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span> @GetString("Item.FormLinkText") </span> } </a> } </div></div>
Exception in template (Designs\randers-tegl\Paragraph\rt-2.0.product-action.cshtml): System.ArgumentOutOfRangeException: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.
Parameter name: index
  at System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.dffeecddedfc.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ string productid = System.Web.HttpContext.Current.Request.QueryString.Get("ProductID"); Dynamicweb.eCommerce.Products.Product p = Dynamicweb.eCommerce.Products.Product.GetProductByID(productid); string productname = p.Name; string productnumber = p.Number; string categoryName = p.GetCategories()[0].Name.ToLower(); } <div class="column-xxs-12 column-md-8 column-xxs-top-1 column-xxs-bottom-1 column-sm-top-0 column-sm-bottom-0" id='@GetString("Item.ActionID")@("-action")'><div class="wrap-inner"> @{ bool islink = false; string link = ""; if (GetString("Item.Type") == "link") { islink = true; link = GetString("Item.Link"); bool hasparameter = false; if (GetBoolean("Item.IncludeRTNumberInURL")) { link += GetString("Item.URLParameterName") + "=" + productnumber.Replace(" ",""); hasparameter = true; } if (GetBoolean("Item.IsVisualizationToolLink")) { string brick = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationBrick").Value.ToString(); string groove = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationGroove").Value.ToString(); string linking = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationLinking").Value.ToString(); string paving = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationPaving").Value.ToString(); string roof = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationRoof").Value.ToString(); string house = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationHouse").Value.ToString(); string windows = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationWindows").Value.ToString(); string rnd = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationRnd").Value.ToString(); string viewmode = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationViewmode").Value.ToString(); if (categoryName == "mursten") { link += "#brick=" + productnumber.Replace(" ",""); } else if (!string.IsNullOrWhiteSpace(brick)) { link += "#brick=" + brick; } else { link += "#brick=RT522"; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(groove)) { link += "&groove=" + groove; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(linking)) { link += "&linking=" + linking; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(paving)) { link += "&paving=" + paving; } if (categoryName == "tagsten") { link += "&roof=" + productnumber.Replace(" ","_"); } else if (!string.IsNullOrWhiteSpace(roof)) { link += "&roof=" + roof; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(house)) { link += "&house=" + house; } else if (categoryName == "tagsten") { link += "&house=05"; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(windows)) { link += "&windows=" + windows; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(rnd)) { link += "&rnd=" + rnd; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(viewmode)) { link += "&viewmode=" + viewmode; } else { link += "&viewmode=house"; } } } string iconClass = GetString("Item.Icon"); iconClass = iconClass.Substring(iconClass.LastIndexOf("/") + 1); iconClass = iconClass.Replace(".svg",""); } @if (GetString("Item.Type") == "inline-form" || GetString("Item.Type") == "custom") { if (GetString("Item.Type") == "inline-form") { <a class="tablet-desktop-link" @if(!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.LinkTitle"))) {<text>title='@GetString("Item.LinkTitle")'</text>} @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm") && p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "False") {<text>href="mailto:@Translate("RT-2.0_Reference_mail_modtager")?subject=@productnumber - @Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_emne")&body=@Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_body")"</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm")) { if (p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "True") { <text>@RenderParagraphContent(GetInteger("Item.FormParagraph"))</text> } else { <span><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span> @Translate("RT-2.0_Spørg_på_referenceadresser") </span> } } else { <text>@RenderParagraphContent(GetInteger("Item.FormParagraph"))</text> } </a><a class="mobile-link" @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm") && p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "True") {<text>data-target='product-modal-@GetString("Item.Id")'</text>} @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm") && p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "False") {<text>href="mailto:@Translate("RT-2.0_Reference_mail_modtager")?subject=@productnumber - @Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_emne")&body=@Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_body")"</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span> @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm")) { if (p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "True") { <h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> } else { <h2><span>@Translate("RT-2.0_Spørg_på_referenceadresser")</span></h2> } } else { <h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> } </a> @SnippetStart("Modals") <div id='product-modal-@GetString("Item.Id")' class="product-modal modal-light"><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5 column-xxs-top-6 column-xxs-bottom-2 column-md-top-2"><div class="wrap-inner"><div class="column-xxs-24"><span class="header"> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></span></div></div></div><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5"> @RenderParagraphContent(GetInteger("Item.FormParagraph")) </div><span class="icon-close"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))) { <text>@System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))</text> } </span></div> @SnippetEnd("Modals") } else { <a class="tablet-desktop-link" @if(!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.LinkTitle"))) {<text>title='@GetString("Item.LinkTitle")'</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2><form action='/Default.aspx?Id=@GetString("Item.PostPage")' method="post"><div class="input-wrap"><input type="text" name='@GetString("Item.FieldName")' placeholder='@GetString("Item.FieldPlaceholder")' autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false" /><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span></div></form></a><a class="mobile-link" data-target='product-modal-@GetString("Item.Id")'><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2></a> @SnippetStart("Modals") <div id='product-modal-@GetString("Item.Id")' class="product-modal modal-light"><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5 column-xxs-top-6 column-xxs-bottom-2 column-md-top-2"><div class="wrap-inner"><div class="column-xxs-24"><span class="header"> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></span></div></div></div><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5 column-xxs-top-6 column-xxs-bottom-2 column-md-top-2"><form action='/Default.aspx?Id=@GetString("Item.PostPage")' method="post"><div class="input-wrap"><input type="text" name='@GetString("Item.FieldName")' placeholder='@GetString("Item.FieldPlaceholder")' autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false" /><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span></div></form></div><span class="icon-close"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))) { <text>@System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))</text> } </span></div> @SnippetEnd("Modals") } } else { <a @if(GetString("Item.Type") == "link") {<text>href=@link</text>} @if(!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.LinkTitle"))) {<text>title='@GetString("Item.LinkTitle")'</text>} @if(GetString("Item.Type") == "modal-form") {<text>data-target='modal-@GetString("Item.ModalFormParagraph")'</text>} @if (GetBoolean("Item.IsVisualizationToolLink")) {<text>target="_blank"</text>} @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.OpenTrackingCategory"))) {<text>data-open-tracking-category='@GetString("Item.OpenTrackingCategory")'</text>} @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.OpenTrackingAction"))) {<text>data-open-tracking-action='@GetString("Item.OpenTrackingAction")'</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2><h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> @if (GetString("Item.Type") == "link") { <span><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span> @GetString("Item.LinkText") </span> } else if (GetString("Item.Type") == "modal-form") { <span><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span> @GetString("Item.FormLinkText") </span> } </a> } </div></div>
Exception in template (Designs\randers-tegl\Paragraph\rt-2.0.product-action.cshtml): System.ArgumentOutOfRangeException: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.
Parameter name: index
  at System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.dffeecddedfc.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ string productid = System.Web.HttpContext.Current.Request.QueryString.Get("ProductID"); Dynamicweb.eCommerce.Products.Product p = Dynamicweb.eCommerce.Products.Product.GetProductByID(productid); string productname = p.Name; string productnumber = p.Number; string categoryName = p.GetCategories()[0].Name.ToLower(); } <div class="column-xxs-12 column-md-8 column-xxs-top-1 column-xxs-bottom-1 column-sm-top-0 column-sm-bottom-0" id='@GetString("Item.ActionID")@("-action")'><div class="wrap-inner"> @{ bool islink = false; string link = ""; if (GetString("Item.Type") == "link") { islink = true; link = GetString("Item.Link"); bool hasparameter = false; if (GetBoolean("Item.IncludeRTNumberInURL")) { link += GetString("Item.URLParameterName") + "=" + productnumber.Replace(" ",""); hasparameter = true; } if (GetBoolean("Item.IsVisualizationToolLink")) { string brick = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationBrick").Value.ToString(); string groove = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationGroove").Value.ToString(); string linking = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationLinking").Value.ToString(); string paving = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationPaving").Value.ToString(); string roof = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationRoof").Value.ToString(); string house = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationHouse").Value.ToString(); string windows = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationWindows").Value.ToString(); string rnd = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationRnd").Value.ToString(); string viewmode = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationViewmode").Value.ToString(); if (categoryName == "mursten") { link += "#brick=" + productnumber.Replace(" ",""); } else if (!string.IsNullOrWhiteSpace(brick)) { link += "#brick=" + brick; } else { link += "#brick=RT522"; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(groove)) { link += "&groove=" + groove; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(linking)) { link += "&linking=" + linking; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(paving)) { link += "&paving=" + paving; } if (categoryName == "tagsten") { link += "&roof=" + productnumber.Replace(" ","_"); } else if (!string.IsNullOrWhiteSpace(roof)) { link += "&roof=" + roof; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(house)) { link += "&house=" + house; } else if (categoryName == "tagsten") { link += "&house=05"; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(windows)) { link += "&windows=" + windows; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(rnd)) { link += "&rnd=" + rnd; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(viewmode)) { link += "&viewmode=" + viewmode; } else { link += "&viewmode=house"; } } } string iconClass = GetString("Item.Icon"); iconClass = iconClass.Substring(iconClass.LastIndexOf("/") + 1); iconClass = iconClass.Replace(".svg",""); } @if (GetString("Item.Type") == "inline-form" || GetString("Item.Type") == "custom") { if (GetString("Item.Type") == "inline-form") { <a class="tablet-desktop-link" @if(!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.LinkTitle"))) {<text>title='@GetString("Item.LinkTitle")'</text>} @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm") && p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "False") {<text>href="mailto:@Translate("RT-2.0_Reference_mail_modtager")?subject=@productnumber - @Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_emne")&body=@Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_body")"</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm")) { if (p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "True") { <text>@RenderParagraphContent(GetInteger("Item.FormParagraph"))</text> } else { <span><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span> @Translate("RT-2.0_Spørg_på_referenceadresser") </span> } } else { <text>@RenderParagraphContent(GetInteger("Item.FormParagraph"))</text> } </a><a class="mobile-link" @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm") && p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "True") {<text>data-target='product-modal-@GetString("Item.Id")'</text>} @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm") && p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "False") {<text>href="mailto:@Translate("RT-2.0_Reference_mail_modtager")?subject=@productnumber - @Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_emne")&body=@Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_body")"</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span> @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm")) { if (p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "True") { <h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> } else { <h2><span>@Translate("RT-2.0_Spørg_på_referenceadresser")</span></h2> } } else { <h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> } </a> @SnippetStart("Modals") <div id='product-modal-@GetString("Item.Id")' class="product-modal modal-light"><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5 column-xxs-top-6 column-xxs-bottom-2 column-md-top-2"><div class="wrap-inner"><div class="column-xxs-24"><span class="header"> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></span></div></div></div><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5"> @RenderParagraphContent(GetInteger("Item.FormParagraph")) </div><span class="icon-close"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))) { <text>@System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))</text> } </span></div> @SnippetEnd("Modals") } else { <a class="tablet-desktop-link" @if(!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.LinkTitle"))) {<text>title='@GetString("Item.LinkTitle")'</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2><form action='/Default.aspx?Id=@GetString("Item.PostPage")' method="post"><div class="input-wrap"><input type="text" name='@GetString("Item.FieldName")' placeholder='@GetString("Item.FieldPlaceholder")' autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false" /><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span></div></form></a><a class="mobile-link" data-target='product-modal-@GetString("Item.Id")'><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2></a> @SnippetStart("Modals") <div id='product-modal-@GetString("Item.Id")' class="product-modal modal-light"><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5 column-xxs-top-6 column-xxs-bottom-2 column-md-top-2"><div class="wrap-inner"><div class="column-xxs-24"><span class="header"> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></span></div></div></div><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5 column-xxs-top-6 column-xxs-bottom-2 column-md-top-2"><form action='/Default.aspx?Id=@GetString("Item.PostPage")' method="post"><div class="input-wrap"><input type="text" name='@GetString("Item.FieldName")' placeholder='@GetString("Item.FieldPlaceholder")' autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false" /><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span></div></form></div><span class="icon-close"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))) { <text>@System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))</text> } </span></div> @SnippetEnd("Modals") } } else { <a @if(GetString("Item.Type") == "link") {<text>href=@link</text>} @if(!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.LinkTitle"))) {<text>title='@GetString("Item.LinkTitle")'</text>} @if(GetString("Item.Type") == "modal-form") {<text>data-target='modal-@GetString("Item.ModalFormParagraph")'</text>} @if (GetBoolean("Item.IsVisualizationToolLink")) {<text>target="_blank"</text>} @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.OpenTrackingCategory"))) {<text>data-open-tracking-category='@GetString("Item.OpenTrackingCategory")'</text>} @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.OpenTrackingAction"))) {<text>data-open-tracking-action='@GetString("Item.OpenTrackingAction")'</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2><h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> @if (GetString("Item.Type") == "link") { <span><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span> @GetString("Item.LinkText") </span> } else if (GetString("Item.Type") == "modal-form") { <span><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span> @GetString("Item.FormLinkText") </span> } </a> } </div></div>
Exception in template (Designs\randers-tegl\Paragraph\rt-2.0.product-action.cshtml): System.ArgumentOutOfRangeException: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.
Parameter name: index
  at System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.dffeecddedfc.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ string productid = System.Web.HttpContext.Current.Request.QueryString.Get("ProductID"); Dynamicweb.eCommerce.Products.Product p = Dynamicweb.eCommerce.Products.Product.GetProductByID(productid); string productname = p.Name; string productnumber = p.Number; string categoryName = p.GetCategories()[0].Name.ToLower(); } <div class="column-xxs-12 column-md-8 column-xxs-top-1 column-xxs-bottom-1 column-sm-top-0 column-sm-bottom-0" id='@GetString("Item.ActionID")@("-action")'><div class="wrap-inner"> @{ bool islink = false; string link = ""; if (GetString("Item.Type") == "link") { islink = true; link = GetString("Item.Link"); bool hasparameter = false; if (GetBoolean("Item.IncludeRTNumberInURL")) { link += GetString("Item.URLParameterName") + "=" + productnumber.Replace(" ",""); hasparameter = true; } if (GetBoolean("Item.IsVisualizationToolLink")) { string brick = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationBrick").Value.ToString(); string groove = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationGroove").Value.ToString(); string linking = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationLinking").Value.ToString(); string paving = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationPaving").Value.ToString(); string roof = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationRoof").Value.ToString(); string house = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationHouse").Value.ToString(); string windows = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationWindows").Value.ToString(); string rnd = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationRnd").Value.ToString(); string viewmode = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationViewmode").Value.ToString(); if (categoryName == "mursten") { link += "#brick=" + productnumber.Replace(" ",""); } else if (!string.IsNullOrWhiteSpace(brick)) { link += "#brick=" + brick; } else { link += "#brick=RT522"; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(groove)) { link += "&groove=" + groove; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(linking)) { link += "&linking=" + linking; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(paving)) { link += "&paving=" + paving; } if (categoryName == "tagsten") { link += "&roof=" + productnumber.Replace(" ","_"); } else if (!string.IsNullOrWhiteSpace(roof)) { link += "&roof=" + roof; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(house)) { link += "&house=" + house; } else if (categoryName == "tagsten") { link += "&house=05"; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(windows)) { link += "&windows=" + windows; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(rnd)) { link += "&rnd=" + rnd; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(viewmode)) { link += "&viewmode=" + viewmode; } else { link += "&viewmode=house"; } } } string iconClass = GetString("Item.Icon"); iconClass = iconClass.Substring(iconClass.LastIndexOf("/") + 1); iconClass = iconClass.Replace(".svg",""); } @if (GetString("Item.Type") == "inline-form" || GetString("Item.Type") == "custom") { if (GetString("Item.Type") == "inline-form") { <a class="tablet-desktop-link" @if(!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.LinkTitle"))) {<text>title='@GetString("Item.LinkTitle")'</text>} @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm") && p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "False") {<text>href="mailto:@Translate("RT-2.0_Reference_mail_modtager")?subject=@productnumber - @Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_emne")&body=@Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_body")"</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm")) { if (p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "True") { <text>@RenderParagraphContent(GetInteger("Item.FormParagraph"))</text> } else { <span><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span> @Translate("RT-2.0_Spørg_på_referenceadresser") </span> } } else { <text>@RenderParagraphContent(GetInteger("Item.FormParagraph"))</text> } </a><a class="mobile-link" @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm") && p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "True") {<text>data-target='product-modal-@GetString("Item.Id")'</text>} @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm") && p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "False") {<text>href="mailto:@Translate("RT-2.0_Reference_mail_modtager")?subject=@productnumber - @Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_emne")&body=@Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_body")"</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span> @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm")) { if (p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "True") { <h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> } else { <h2><span>@Translate("RT-2.0_Spørg_på_referenceadresser")</span></h2> } } else { <h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> } </a> @SnippetStart("Modals") <div id='product-modal-@GetString("Item.Id")' class="product-modal modal-light"><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5 column-xxs-top-6 column-xxs-bottom-2 column-md-top-2"><div class="wrap-inner"><div class="column-xxs-24"><span class="header"> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></span></div></div></div><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5"> @RenderParagraphContent(GetInteger("Item.FormParagraph")) </div><span class="icon-close"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))) { <text>@System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))</text> } </span></div> @SnippetEnd("Modals") } else { <a class="tablet-desktop-link" @if(!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.LinkTitle"))) {<text>title='@GetString("Item.LinkTitle")'</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2><form action='/Default.aspx?Id=@GetString("Item.PostPage")' method="post"><div class="input-wrap"><input type="text" name='@GetString("Item.FieldName")' placeholder='@GetString("Item.FieldPlaceholder")' autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false" /><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span></div></form></a><a class="mobile-link" data-target='product-modal-@GetString("Item.Id")'><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2></a> @SnippetStart("Modals") <div id='product-modal-@GetString("Item.Id")' class="product-modal modal-light"><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5 column-xxs-top-6 column-xxs-bottom-2 column-md-top-2"><div class="wrap-inner"><div class="column-xxs-24"><span class="header"> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></span></div></div></div><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5 column-xxs-top-6 column-xxs-bottom-2 column-md-top-2"><form action='/Default.aspx?Id=@GetString("Item.PostPage")' method="post"><div class="input-wrap"><input type="text" name='@GetString("Item.FieldName")' placeholder='@GetString("Item.FieldPlaceholder")' autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false" /><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span></div></form></div><span class="icon-close"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))) { <text>@System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))</text> } </span></div> @SnippetEnd("Modals") } } else { <a @if(GetString("Item.Type") == "link") {<text>href=@link</text>} @if(!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.LinkTitle"))) {<text>title='@GetString("Item.LinkTitle")'</text>} @if(GetString("Item.Type") == "modal-form") {<text>data-target='modal-@GetString("Item.ModalFormParagraph")'</text>} @if (GetBoolean("Item.IsVisualizationToolLink")) {<text>target="_blank"</text>} @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.OpenTrackingCategory"))) {<text>data-open-tracking-category='@GetString("Item.OpenTrackingCategory")'</text>} @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.OpenTrackingAction"))) {<text>data-open-tracking-action='@GetString("Item.OpenTrackingAction")'</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2><h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> @if (GetString("Item.Type") == "link") { <span><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span> @GetString("Item.LinkText") </span> } else if (GetString("Item.Type") == "modal-form") { <span><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span> @GetString("Item.FormLinkText") </span> } </a> } </div></div>
Exception in template (Designs\randers-tegl\Paragraph\rt-2.0.product-action.cshtml): System.ArgumentOutOfRangeException: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.
Parameter name: index
  at System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.dffeecddedfc.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ string productid = System.Web.HttpContext.Current.Request.QueryString.Get("ProductID"); Dynamicweb.eCommerce.Products.Product p = Dynamicweb.eCommerce.Products.Product.GetProductByID(productid); string productname = p.Name; string productnumber = p.Number; string categoryName = p.GetCategories()[0].Name.ToLower(); } <div class="column-xxs-12 column-md-8 column-xxs-top-1 column-xxs-bottom-1 column-sm-top-0 column-sm-bottom-0" id='@GetString("Item.ActionID")@("-action")'><div class="wrap-inner"> @{ bool islink = false; string link = ""; if (GetString("Item.Type") == "link") { islink = true; link = GetString("Item.Link"); bool hasparameter = false; if (GetBoolean("Item.IncludeRTNumberInURL")) { link += GetString("Item.URLParameterName") + "=" + productnumber.Replace(" ",""); hasparameter = true; } if (GetBoolean("Item.IsVisualizationToolLink")) { string brick = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationBrick").Value.ToString(); string groove = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationGroove").Value.ToString(); string linking = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationLinking").Value.ToString(); string paving = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationPaving").Value.ToString(); string roof = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationRoof").Value.ToString(); string house = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationHouse").Value.ToString(); string windows = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationWindows").Value.ToString(); string rnd = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationRnd").Value.ToString(); string viewmode = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationViewmode").Value.ToString(); if (categoryName == "mursten") { link += "#brick=" + productnumber.Replace(" ",""); } else if (!string.IsNullOrWhiteSpace(brick)) { link += "#brick=" + brick; } else { link += "#brick=RT522"; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(groove)) { link += "&groove=" + groove; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(linking)) { link += "&linking=" + linking; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(paving)) { link += "&paving=" + paving; } if (categoryName == "tagsten") { link += "&roof=" + productnumber.Replace(" ","_"); } else if (!string.IsNullOrWhiteSpace(roof)) { link += "&roof=" + roof; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(house)) { link += "&house=" + house; } else if (categoryName == "tagsten") { link += "&house=05"; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(windows)) { link += "&windows=" + windows; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(rnd)) { link += "&rnd=" + rnd; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(viewmode)) { link += "&viewmode=" + viewmode; } else { link += "&viewmode=house"; } } } string iconClass = GetString("Item.Icon"); iconClass = iconClass.Substring(iconClass.LastIndexOf("/") + 1); iconClass = iconClass.Replace(".svg",""); } @if (GetString("Item.Type") == "inline-form" || GetString("Item.Type") == "custom") { if (GetString("Item.Type") == "inline-form") { <a class="tablet-desktop-link" @if(!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.LinkTitle"))) {<text>title='@GetString("Item.LinkTitle")'</text>} @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm") && p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "False") {<text>href="mailto:@Translate("RT-2.0_Reference_mail_modtager")?subject=@productnumber - @Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_emne")&body=@Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_body")"</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm")) { if (p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "True") { <text>@RenderParagraphContent(GetInteger("Item.FormParagraph"))</text> } else { <span><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span> @Translate("RT-2.0_Spørg_på_referenceadresser") </span> } } else { <text>@RenderParagraphContent(GetInteger("Item.FormParagraph"))</text> } </a><a class="mobile-link" @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm") && p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "True") {<text>data-target='product-modal-@GetString("Item.Id")'</text>} @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm") && p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "False") {<text>href="mailto:@Translate("RT-2.0_Reference_mail_modtager")?subject=@productnumber - @Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_emne")&body=@Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_body")"</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span> @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm")) { if (p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "True") { <h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> } else { <h2><span>@Translate("RT-2.0_Spørg_på_referenceadresser")</span></h2> } } else { <h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> } </a> @SnippetStart("Modals") <div id='product-modal-@GetString("Item.Id")' class="product-modal modal-light"><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5 column-xxs-top-6 column-xxs-bottom-2 column-md-top-2"><div class="wrap-inner"><div class="column-xxs-24"><span class="header"> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></span></div></div></div><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5"> @RenderParagraphContent(GetInteger("Item.FormParagraph")) </div><span class="icon-close"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))) { <text>@System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))</text> } </span></div> @SnippetEnd("Modals") } else { <a class="tablet-desktop-link" @if(!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.LinkTitle"))) {<text>title='@GetString("Item.LinkTitle")'</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2><form action='/Default.aspx?Id=@GetString("Item.PostPage")' method="post"><div class="input-wrap"><input type="text" name='@GetString("Item.FieldName")' placeholder='@GetString("Item.FieldPlaceholder")' autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false" /><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span></div></form></a><a class="mobile-link" data-target='product-modal-@GetString("Item.Id")'><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2></a> @SnippetStart("Modals") <div id='product-modal-@GetString("Item.Id")' class="product-modal modal-light"><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5 column-xxs-top-6 column-xxs-bottom-2 column-md-top-2"><div class="wrap-inner"><div class="column-xxs-24"><span class="header"> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></span></div></div></div><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5 column-xxs-top-6 column-xxs-bottom-2 column-md-top-2"><form action='/Default.aspx?Id=@GetString("Item.PostPage")' method="post"><div class="input-wrap"><input type="text" name='@GetString("Item.FieldName")' placeholder='@GetString("Item.FieldPlaceholder")' autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false" /><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span></div></form></div><span class="icon-close"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))) { <text>@System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))</text> } </span></div> @SnippetEnd("Modals") } } else { <a @if(GetString("Item.Type") == "link") {<text>href=@link</text>} @if(!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.LinkTitle"))) {<text>title='@GetString("Item.LinkTitle")'</text>} @if(GetString("Item.Type") == "modal-form") {<text>data-target='modal-@GetString("Item.ModalFormParagraph")'</text>} @if (GetBoolean("Item.IsVisualizationToolLink")) {<text>target="_blank"</text>} @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.OpenTrackingCategory"))) {<text>data-open-tracking-category='@GetString("Item.OpenTrackingCategory")'</text>} @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.OpenTrackingAction"))) {<text>data-open-tracking-action='@GetString("Item.OpenTrackingAction")'</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2><h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> @if (GetString("Item.Type") == "link") { <span><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span> @GetString("Item.LinkText") </span> } else if (GetString("Item.Type") == "modal-form") { <span><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span> @GetString("Item.FormLinkText") </span> } </a> } </div></div>
Exception in template (Designs\randers-tegl\Paragraph\rt-2.0.product-action.cshtml): System.ArgumentOutOfRangeException: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.
Parameter name: index
  at System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.dffeecddedfc.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ string productid = System.Web.HttpContext.Current.Request.QueryString.Get("ProductID"); Dynamicweb.eCommerce.Products.Product p = Dynamicweb.eCommerce.Products.Product.GetProductByID(productid); string productname = p.Name; string productnumber = p.Number; string categoryName = p.GetCategories()[0].Name.ToLower(); } <div class="column-xxs-12 column-md-8 column-xxs-top-1 column-xxs-bottom-1 column-sm-top-0 column-sm-bottom-0" id='@GetString("Item.ActionID")@("-action")'><div class="wrap-inner"> @{ bool islink = false; string link = ""; if (GetString("Item.Type") == "link") { islink = true; link = GetString("Item.Link"); bool hasparameter = false; if (GetBoolean("Item.IncludeRTNumberInURL")) { link += GetString("Item.URLParameterName") + "=" + productnumber.Replace(" ",""); hasparameter = true; } if (GetBoolean("Item.IsVisualizationToolLink")) { string brick = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationBrick").Value.ToString(); string groove = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationGroove").Value.ToString(); string linking = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationLinking").Value.ToString(); string paving = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationPaving").Value.ToString(); string roof = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationRoof").Value.ToString(); string house = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationHouse").Value.ToString(); string windows = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationWindows").Value.ToString(); string rnd = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationRnd").Value.ToString(); string viewmode = p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("VisualizationViewmode").Value.ToString(); if (categoryName == "mursten") { link += "#brick=" + productnumber.Replace(" ",""); } else if (!string.IsNullOrWhiteSpace(brick)) { link += "#brick=" + brick; } else { link += "#brick=RT522"; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(groove)) { link += "&groove=" + groove; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(linking)) { link += "&linking=" + linking; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(paving)) { link += "&paving=" + paving; } if (categoryName == "tagsten") { link += "&roof=" + productnumber.Replace(" ","_"); } else if (!string.IsNullOrWhiteSpace(roof)) { link += "&roof=" + roof; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(house)) { link += "&house=" + house; } else if (categoryName == "tagsten") { link += "&house=05"; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(windows)) { link += "&windows=" + windows; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(rnd)) { link += "&rnd=" + rnd; } if (!string.IsNullOrWhiteSpace(viewmode)) { link += "&viewmode=" + viewmode; } else { link += "&viewmode=house"; } } } string iconClass = GetString("Item.Icon"); iconClass = iconClass.Substring(iconClass.LastIndexOf("/") + 1); iconClass = iconClass.Replace(".svg",""); } @if (GetString("Item.Type") == "inline-form" || GetString("Item.Type") == "custom") { if (GetString("Item.Type") == "inline-form") { <a class="tablet-desktop-link" @if(!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.LinkTitle"))) {<text>title='@GetString("Item.LinkTitle")'</text>} @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm") && p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "False") {<text>href="mailto:@Translate("RT-2.0_Reference_mail_modtager")?subject=@productnumber - @Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_emne")&body=@Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_body")"</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm")) { if (p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "True") { <text>@RenderParagraphContent(GetInteger("Item.FormParagraph"))</text> } else { <span><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span> @Translate("RT-2.0_Spørg_på_referenceadresser") </span> } } else { <text>@RenderParagraphContent(GetInteger("Item.FormParagraph"))</text> } </a><a class="mobile-link" @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm") && p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "True") {<text>data-target='product-modal-@GetString("Item.Id")'</text>} @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm") && p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "False") {<text>href="mailto:@Translate("RT-2.0_Reference_mail_modtager")?subject=@productnumber - @Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_emne")&body=@Translate("RT-2.0_Forespørgsel_på_referenceadresse_mail_body")"</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span> @if (GetBoolean("Item.IsReferenceForm")) { if (p.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ShowNewReferenceTool").Value.ToString() == "True") { <h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> } else { <h2><span>@Translate("RT-2.0_Spørg_på_referenceadresser")</span></h2> } } else { <h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> } </a> @SnippetStart("Modals") <div id='product-modal-@GetString("Item.Id")' class="product-modal modal-light"><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5 column-xxs-top-6 column-xxs-bottom-2 column-md-top-2"><div class="wrap-inner"><div class="column-xxs-24"><span class="header"> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></span></div></div></div><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5"> @RenderParagraphContent(GetInteger("Item.FormParagraph")) </div><span class="icon-close"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))) { <text>@System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))</text> } </span></div> @SnippetEnd("Modals") } else { <a class="tablet-desktop-link" @if(!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.LinkTitle"))) {<text>title='@GetString("Item.LinkTitle")'</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2><form action='/Default.aspx?Id=@GetString("Item.PostPage")' method="post"><div class="input-wrap"><input type="text" name='@GetString("Item.FieldName")' placeholder='@GetString("Item.FieldPlaceholder")' autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false" /><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span></div></form></a><a class="mobile-link" data-target='product-modal-@GetString("Item.Id")'><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2></a> @SnippetStart("Modals") <div id='product-modal-@GetString("Item.Id")' class="product-modal modal-light"><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5 column-xxs-top-6 column-xxs-bottom-2 column-md-top-2"><div class="wrap-inner"><div class="column-xxs-24"><span class="header"> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></span></div></div></div><div class="column-xxs-22 column-lg-18 column-xl-14 column-xxs-left-1 column-lg-left-3 column-xl-left-5 column-xxs-top-6 column-xxs-bottom-2 column-md-top-2"><form action='/Default.aspx?Id=@GetString("Item.PostPage")' method="post"><div class="input-wrap"><input type="text" name='@GetString("Item.FieldName")' placeholder='@GetString("Item.FieldPlaceholder")' autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false" /><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span></div></form></div><span class="icon-close"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))) { <text>@System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-close.svg"))</text> } </span></div> @SnippetEnd("Modals") } } else { <a @if(GetString("Item.Type") == "link") {<text>href=@link</text>} @if(!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.LinkTitle"))) {<text>title='@GetString("Item.LinkTitle")'</text>} @if(GetString("Item.Type") == "modal-form") {<text>data-target='modal-@GetString("Item.ModalFormParagraph")'</text>} @if (GetBoolean("Item.IsVisualizationToolLink")) {<text>target="_blank"</text>} @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.OpenTrackingCategory"))) {<text>data-open-tracking-category='@GetString("Item.OpenTrackingCategory")'</text>} @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.OpenTrackingAction"))) {<text>data-open-tracking-action='@GetString("Item.OpenTrackingAction")'</text>}><span class='icon @iconClass'> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(GetString("Item.Icon"))) </span><h2> @GetString("Item.Header").Replace("[RTXXX]",@productnumber) <span>@GetString("Item.Subheader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2><h2><span>@GetString("Item.MobileHeader").Replace("[RTXXX]",@productnumber)</span></h2> @if (GetString("Item.Type") == "link") { <span><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span> @GetString("Item.LinkText") </span> } else if (GetString("Item.Type") == "modal-form") { <span><span class="arrow-link"> @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg"))) { <span> @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/templates/designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-right.svg")) </span> } </span> @GetString("Item.FormLinkText") </span> } </a> } </div></div>
Tegel

Helmuradbyggnation

Den moderna villan är helmurad. Helmurade byggnationer är robusta och väl ägnade för det skandinaviska klimatet eftersom tegel har egenskaper som inga andra byggmaterial har. Helmurade byggnationer ger ett hälsosamt inomhusklimat, energieffektivitet och hållbarhet i generationer. 

icon-arrow-right icon-arrow-right Se varför trivsel är något man skapar
Marktegel

Elegantmyshörn

Drömmer du om ett myshörn för ljumma sommarkvällar? Eleganta uterum belagda med tegel skapar små rekreativa oaser som skänker glädje i generationer. Beläggningar i äkta tegel är nämligen ett extremt robust naturmaterial som i princip är underhållsfritt och som med tiden får en vacker patina.

icon-arrow-right icon-arrow-right Upplev drömmen om en ny terrass
icon-close
Priser & frakt
icon-close
Tekniska data & download
 • Downloads
 • Övrigt / Länkar
icon-close