Överliggare med stående skift och rullskift

Carlsberg Bjælker™ producerar överliggare med stående skift och rullskift

Spännarmerade stående skift med snedställt stick och lodrät upplag. Sticket är utfört av profilskuren sten i munkförband med ett lodrätt höjdmått på 5 skift. Upplaget etableras med hjälp av vågrät liggande stenar i förband. Prefabricerade standardskift och stick är mycket starka konstruktionselement.

Spännarmerade rullskiftöverliggare produceras som standard av fasadens tegel i danskt normalformat. Kan levereras med rostfri upphängningsbygel eller -vinkel. Upplaget etableras med hjälp av vågrät liggande stenar i förband.

Lösningar med stående skift och rullskift

Spännarmerade rullskiftöverliggare produceras som standard av fasadens tegel i danskt normalformat. Kan levereras med rostfri upphängningsbygel eller -vinkel. Upplaget etableras med hjälp av vågrät liggande stenar i förband.

Bågat rullskift med formsten. Rullskiftet av rött mjukstruket formtegel är utfört med krök som är anpassad efter den krökta fasaden. Upplaget har ingjutna rostfria upphängningsbyglar.

Spännarmerade stående skift med snedställt stick och lodrät upplag. Sticket är utfört av profilskuren sten i munkförband med ett lodrätt höjdmått på 5 skift. Upplaget etableras med hjälp av vågrät liggande stenar i förband. Prefabricerade standardskift och stick är mycket starka konstruktionselement.

Frågor, beräkningar och offerter

Vill du ha goda råd eller offert på en beräkning kan du kontakta våra konsulenter eller skicka relevant information direkt till Carlsberg Bjælker™.

När du skickar ritningsmaterialet digitalt är det viktigt att:

  • Materialet är i PDF-format där måtten är utsatta i ritningen, ev. kompletterat med ritningar i formatet DWG.
  • Filerna bör innehålla information om plan, snitt och fasad.
  • Övriga upplysningar kan anges i e-post eller bifogas som Word-dokument.

Skicka material eller eventuella frågor till:

E-post: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon +45 87 11 45 11
Telefax +45 87 11 45 10

Utskrivet ritningsmaterial

Utskrivet ritningsmaterial kan skickas i kuvert till:

Randers Tegl
Carlsberg Bjælker
Tindbækvej 16
DK-8830 Tjele

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer