Läggningsmönster

Läggningsmönster och färgval bidrar till att ge beläggningen en personlig karaktär.

För helhetens skull rekommenderas att samma mönster används för alla trädgårdens beläggningar och istället skapa variation med olika färger eller kanter. Kanterna på markteglet är betydligt blankare än den rustika ytan. Därför rekommenderas inte att man lägger gångstråk med marktegel på kant.

Åtgång:

Marktegel, 240x118x52 mm.
Lagt på ytan ca. 34 st. per. m2.
Lagt på högkant ca. 76 st. per. m2.
Ca. 18,5 st. på högkant per. meter.

 

Trädgårdstegel, 228 x 108 x 54 mm.
Lagt på ytan ca 40 st. per m2.
Lagt på högkant ca 75 st. per m2.
Ca 18 st. på högkant per meter.


Kvartsförband på ytan
Välägnat till marktegel och trädgårdstegel.


Halvförband på ytan
Välägnat till marktegel och trädgårdstegel.


Fiskbensmönster på ytan
Välägnat till marktegel.


Kvadratmönster på ytan
- bäst med marktegel.


Diagonalt halvförband
Välägnat till marktegel och trädgårdstegel.


Halvförband på kant
Välägnat till trädgårdstegel.


Fiskbensmönster på kant
Välägnat till trädgårdstegel.


Kvadratmönster på kant
Kan endast utföras med trädgårdstegel.


Diagonalt kvartsförband
Välägnat till trädgårdstegel.