Carlsberg Bjælker A/S

Carlsberg Bjælker A/S i Randers är Randers Tegl-gruppens specialverk med särskilda kompetenser inom förspända överliggare och förspända balkar i tegel.

Carlsberg Bjælker A/S fungerar som en fristående enhet på marknaden. Det betyder bland annat att vi har möjlighet att producera balkar och överliggare av tegel från såväl Randers Tegl-gruppen som tegel från konkurrerande producenter.

Carlsberg Bjælker A/S har marknadens största expertis inom dimensionering och produktion av förspända tegelbalkar och överliggare samt prefabricerade tegelelement, tegeltak och bågar. I projekteringsfasen rådger en stab med erfarna ingenjörer om hur de många möjligheterna kan utnyttjas maximalt.

Med förspända tegelbalkar från Carlsberg Bjælker är det möjligt att realisera arkitekters och byggherrars visioner om nya möjligheter inom tegelbyggnation - allt går att utföra.

Förspända tegelbalkar från Carlsberg är helt utan stål- och betongkärnor – även de mycket breda. Minst 80 % av teglets volym har bevarats i förhållande till traditionellt murverk. Det gör att tegelbalken fungerar naturligt tillsammans med det övriga murverket.

Carlsberg Bjælker

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer