Carslberg Bjælker™

Se utvalda projekt där Carlsberg Bjælker™ ingår som samarbetspartner.

Spännarmerade tegelbalkar

Billede 1:
Hørning Rådhus är uppfört i RT 307 Rött mjukstruket tegel. Den längsta spännarmerade tegelbalken är 5 stenar bred, 9 skiften hög och 8,84 m lång. De spännarmerade tegelbalkarna har fasad på båda sidor.

Billede 2:
De vattenskurade spännarmerade tegelbalkarna ska ingå som bärande balkar i den färdiga byggnationen. Varje balk är 4 stenar bred - 47 cm - 10 skiften hög och har fasad på båda sidor.

Billede 3:
Den vattenskurade spännarmerade tegelbalken är 3 1/2 sten bred - 41 cm - 9,25 m lång. Tegelbalken har fasad på båda sidor. Carlsberg bjælker har producerat flera spännarmerade tegelbalkar med över 12 meters spännvidd.

Billede 4:
Den längsta spännarmerade tegelbalken i det fristående murverket har ett spann på 7,93 m. För att fånga upp vindbelastningen har man murat in diagonala murbindare mellan de två murverken så att ett gallerverk skapas i hålmurskonstruktionen. De två nedersta skiftena i tegelbalken är 41 cm breda.

Tak av fasadtegel

Billede 1:
Intäckningen av utvändiga och invändiga tak utförs av fasadens tegel. Till DnB Nors nya huvudkontor i Oslo har Randers Tegl levererat 600 000 st. Unika Pantheon för murning och 400 000 st. Unika Pantheon till bl.a. 5 725 löpmeter tegelbalkar och 1 400 kvm tegeltak som prefabricerats hos Carlsberg Bjælker™ samt 100 000 st. grå beläggningsklinker till balkonger och gångstråk.

Billede 2:
Intäckningen av utvändiga och invändiga tak utförs av fasadens tegel.

Billede 3: 
Intäckningen av utvändiga tak utförs av fasadens tegel. Konstruktionen är utförd i sektioner med 5 stenars bredd, 59 cm, i längder på 2,36 m. Plattorna av tegel har tillverkats genom spännarmeringsteknik i längdriktningen och monteras under betongdäck med beslag och expansionsbultar. Elementet som skapar en övergång mellan tak och fasad är en 3-skiftstegelbalk upphängd i konsoler. 

Fasadelementen av tegel

Prefabricerade fasad- och väggelement av tegel uppfyller alternativa önskningar och visioner om tegelfasader på platser där det är svårt eller dyrt att uppföra ett traditionellt murverk.

Fasadelementen av tegel är baserade på vår unika kompetens inom tillverkning av bärande spännarmerade tegelelement och prefabricerade tegelväggar. Elementen kan levereras i sektioner på upp till 4, 10 x 9,30 cm, i alla gängse förband och i tjocklekarna 108, 80, 60 och 54/48 mm.

Fasadelement av tegel kan användas som separata byggelement eller som bärande element/tegelbalkar för traditionella murverk. Elementen är färdiga från fabriken och kräver ingen ytterligare bearbetning efter monteringen. Montering sker på ingjutna beslag och fästen som är anpassade efter den bärande konstruktionens utformning.

EU-normerna för hållbart byggande kommer att öka användandet av byggmaterial och konstruktioner med dokumenterat lång livslängd och låga underhållskostnader. Redan nu är det stort intresse för alla de möjligheter som kombinationen av prefabricerade fasadelement i tegel och traditionella murverk ger, både i samband med nybyggnation och fasadrenovering.

Konsolupphängt murverk

Billede 1:
Byggherrens vision var en fasad av vågräta fönster- och tegelband utan synliga bärande pelare mellan fönstren.

Lösningen blev spännarmerade överliggare med enkelskift som bär murverket mellan fönsterbanden. Överliggarna med enkelskift - 2,62 m långa med ingjutna gängkopplingar - är fastskruvade på tegelkonsoler som i sin tur är fästa på den bärande konstruktionen.

Billede 2:
Beroende på placeringen i DnB Nors nya huvudkontor har de spännarmerade tegelelementen, som bär det konsolupphängda murverket, tillverkats i bredder om 3 eller 1 sten.

Tegelbågar

Billede 1:
3-punkts korgbåge är känd från den klassiska arkitekturen. Den geometriska formen bestäms av hålmåttet och den valda båghöjden. Korgbågens bärförmåga är inte den mest optimala, men kan i många fall absolut användas. Den 6 meter breda korgbågen används i en lantbruksbyggnation.

Billede 2:
Bågen är utförd i standardskift med vågrät liggande upplagssten. På platsen har man murat in till bågelementet varefter ett fuktavvisande pappskikt har lagts in. Över pappskiktet har man murat in spännarmerade överliggare med dubbelskift. Med det här systemet räknas bågelementet som självbärande, och på samma sätt är överliggaren och den påmurade delen självbärande.

Billede 3:
Nybyggnation i klassisk stil med bågade stick över alla fönster. Bågarna med framhävda ljusa ändstenar är utförda som prefabricerade tegelelement.

Billede 4:
Bågelementet är utfört som ett enda element, dvs. att de vågrät liggande kanterna och själva bågstycket är ett sammanhängande element. Elementet har ett djup på 1,08 m och har pågjutna vågrät liggande upplagssten i sidokanterna. På bågens översida har utstickande armering gjutits in för fastgjutning i den bakomliggande konstruktionen.

Specialelement

Carlsberg Bjælker™ har under årens lopp varit involverade i projektering av en rad otraditionella projekt.

Kunstmuseet Aros, Århus
Fasadens markanta brise-soleil - "solbrytare" - är 6 meter långa spännarmerade, självbärande specialelement av rött mjukstruket tegel i Flensborg-formatet med yta av kvadratiska tegelklinker med höjd bakkant.

Systemet introducerades i arkitekturen år 1993 av le Corbusier.

Tegelöverliggare

Billede 1:
Tegelöverliggare av standardtyp i flera bredder till fasader. Spännarmerade tegelöverliggare i fasaden förenklar arbetet på byggplatsen och optimerar kvaliteten, eftersom spännarmerade tegelöverliggare har större styvhet och pilhöjd, vilket eliminerar risken för förskjutningssprickor samt att överliggaren aldrig kommer att trycka på fönster- eller dörrkarmar. Fasadöverliggare tillverkas i olika bredder och av tegel från samma parti som fasaden ska muras med.

Billede 2:
Tegelöverliggare av standardtyp i flera bredder till bakmur. Carlsbergs spännarmeringsteknik ger starka fördelar, eftersom spännarmerade tegelöverliggare har större styvhet och pilhöjd som minimerar risken för förskjutningssprickor över överliggaren samt att överliggaren aldrig kommer att trycka på fönster- eller dörrkarmar. Dimensionering och statisk beräkning är inkluderat i priset för spännarmerade överliggare av standardtyp från Carlsberg Bjælker™.

Billede 3:
Tegelöverliggare med dubbelskift och glaserad fasad Till fasaden har använts spännarmerade tegelöverliggare med dubbelskift och droppnäsa i längder på 4,31 m. Tegelstenarna är glaserade på fasaden och på undersidan in till den frästa droppnäsan. I fönsternischerna har glaserat formtegel murats in som fönsterbänkar.

 

Rullskift

Billede 1:
Spännarmerade rullskiftöverliggare produceras som standard av fasadens tegel i danskt normalformat. Kan levereras med rostfri upphängningsbygel eller -vinkel. Upplaget etableras med hjälp av vågrät liggande stenar i förband.

Billede 2:
Bågat rullskift med formsten. Rullskiftet av rött mjukstruket formtegel är utfört med krök som är anpassad efter den krökta fasaden. Upplaget har ingjutna rostfria upphängningsbyglar.

Stående skift

Spännarmerade stående skift med snedställt stick och lodrät upplag. Sticket är utfört av profilskuren sten i munkförband med ett lodrätt höjdmått på 5 skift. Upplaget etableras med hjälp av vågrät liggande stenar i förband. Prefabricerade standardskift och stick är mycket starka konstruktionselement.

Produktionen

Carlsberg Bjælker™ är ledande tillverkare av spännarmerade tegelbalkar och prefabricerade tegelelement. Avancerad utrustning med kapacitet till bearbetning av 1,8 miljoner tegelstenar om året säkrar en rationell och flexibel produktion. Alla led i produktionen kontrolleras regelbundet för att säkra att alla deklarationskrav och krav från projekteringen uppfylls.

Vi gjuter med ett speciellt betongbruk som är frostbeständigt och har mycket hög tryck- och draghållfasthet, samt särskilt goda vidhäftningsegenskaper för tegel.

Fasadelementen levereras med 12 mm tillbakalagd fog på fasad- och undersida.

Carlsberg Bjælkers spännarmerade tegelelement är helt fria från stålbalkar och betongkärnan är helt fri från stål. Minst 65 % av teglets volym har bevarats så att elementet kan arbeta naturligt tillsammans med övriga murverk.

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer