Försäljnings- och leveransvillkor

Allmänt

Der levereras efter ABM 07.

 

Övriga villkor

 • Eventuella skador på ytbehandlade murverk, är säljaren ovidkommande, såvida följande riktningslinjer inte följs:
 • Ytbehandlingen får inte igångsättas, förrän byggfukten har lämnat murverket.
 • Utvändigt får man endast använda frosttåliga fasadtegel, och vid särskilt utsatta murverk skall man använda slagna fasadtegel.
 • Säljaren är likaledes utan ansvar om tillverkaren av materialet för ytbehandling inte genom provningsrapport från DTI, Murværkscentret, 8000 Århus, innan materialet används, kan dokumentera att materialets ångdiffusionsmotstånd inte medför risker för avskalning.
 • All murning bör ske så att behovet  av avsyrning undviks eller minskas så mycket som möjligt. Vissa tegeltyper får inte afsyras, vi hänvisar till vägledningar på www.randerstegl.se
 • För att undvika missfärgningar och frostskador skall murverk täckas över, således att det inte sker vattenupptagning.
 • Trädgårdstegel /beläggningsklinker. Vid användning av ogräshämmande fogsand och stenmjöl, är det mycket viktigt att följa instruktionen från sandleverantören.
 • Om den angivna leveranstiden överskrids med mer än en månad, och inget annat avtal föreligger, betraktas ordern som annullerad.
 • Vingtaktegel och falstaktegel skall läggas upp på undertak, vid falstaktegel läggs nockpannor alltid utan murbruk, för övrigt i enlighet med TEGL 36, november 2005 - Uppläggning av tegeltak.
 • Højslev Tegel levereras på DS-märkta EUR-pallar. Endast dessa tas i retur.
 • Højslev Tegl förbehåller sig rätten att ombesörja transport av taktegel.
 • Avhämtning accepteras endast efter föregående avtal vid partier under 2000 st.
 • Under transporten kan det hända att någon takpanna överför lite av brandhuden/ytbehandlingen till den bakomliggande pannan. Detta kan se ut som en mindre fläck, men är helt utan betydelse för takpannans kvalitet och är således inte reklamationsberättigad.
 • Vid förflyttning på tegeltak bör stegen läggas ut eller takstege monteras.
 • Krackeleringar kan förekomma på alla glaserade och engoberade produkter.
 • Order bestående av specialframställda produkter är bindande för köparen.
 • För övriga varor gäller, att säljaren förbehåller sig rätten att debitera en avbeställningsavgift på 5% av den aktuella orderns värde. De 5% täcker delvis kostnader i samband med orderhantering, registrering m.m.
 • Vid eventuell returnering av oskadade varor av eget fabrikat krediteras fakturapriset ÷ 35% och ÷ eventuell returtransport.
 • Främmande varor, beklädnadstegel, överliggare, tegelbalkar och förädlade taktegel (d.v.s. glaserade, engoberade och blådämpade taktegel) samt brutna pallar tas inte i retur.
 • För spännarmerade tegelbalkar och överliggare gäller, att det vid ändringar eller avbeställningar av redan ingångna avtal, faktureras avgift för utfört arbete och tillkomna kostnader.
 • Som en konsekvens av den nya preskriptionslagen, som trädde i kraft 01-01-2008 levereras samtliga leveranser efter denna datum med 10 års leverantöransvar för dolda fel och brister vid leveransen.

 

Betalningsvillkor för återförsäljare

Löpande månad + 8 dagar netto.
Vid sen betalning debiteras räntor.

 

Skab unikke uderum med belægning i tegl

Belægning i tegl er det naturlige, stilrene og holdbare valg til udendørs belægninger. Se TRUE COLOR – ny serie af belægningsklinker til stilfulde løsninger.

Læs mere