Garanti

Takets livslängd är en mycket viktig faktor när man skall välja tak.

Det skall på den ena sidan stå emot alla klimatiska utmaningar i generationer – och på den andra sidan skall det behålla sitt utseende. Det noggranna urvalet och bearbetning av leran garanterar att takteglen är gjorda för att användas i klimat med hårda belastningar.

Højslevs klassiska taktegel varken bleknar eller flagnar, de patinerar och blir bara vackrare med tiden. Generationers erfarenheter visar att Laumans glaserade och engoberade taktegel i stort sett inte ändrar sitt utseende genom åren.

Våra taktegel är underställda DS/EN 1304 (EU norm för taktegel) samt uppfyller alla krav härtill. Det lämnas en 30 års materialgaranti för frostbeständighet – Allmänna villkoren framgår av garantibeviset, som kan rekvireras efter uppläggning av taket.

Ladda ner garantibevis (exempel)

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer