Bakmurstegel 

Stenarna produceras för användning i invändiga konstruktioner, såväl bärande som icke bärande.

Format: Normalformat och bredformat, DS 414.
De tekniska specifikationerna är samma som de angivna under fasadtegel i motsvarande utförande.
 

27 cm falsat tegel för bakmur

Här finns 4 cm extra som förenklar murning av dörr- och fönsterfalsar i byggnationer med 190 mm isolering.

Maskinhåltegel med "mjukstruken" prägling för vattenskurning eller puts. Även välägnad till fönsteröppningar. 
Ring för prover!
 

Mjukstruket bakmurstegel

Teglet produceras för användning i invändiga konstruktioner, såväl bärande som icke bärande.

Format: Normalformat och bredformat, DS 414.
De tekniska specifikationerna är samma som de angivna under fasadtegel i motsvarande utförande.

 

Sågspånstegel

Sågspånstegel är tillverkat precis som vanligt håltegel förutom att det vid bearbetningen av leran tillsätts ungefär 30 volymprocent sågspån. Det brinner upp när teglet bränns och lämnar kvar luftporer i teglet, vilket ger ett lätt och högporöst tegel. Sågspånstegel är inte frostbeständigt och därför kan det endast användas i invändiga konstruktioner för ytbehandling.

Format: Normalformat, DS 414
Tryckhållfasthet: 12 - 18 MPa
Bruttodensitet: 1 060 - 1 200 kg/m3
Vattenabsorption: 16 - 20%
Vattenabsorption per minut: 1,5 - 2,1 kg/m2
 

Molertegel

Molertegel tillverkas som massivt maskintegel av en speciell typ av lera som ger ett lätt och högporöst tegel. Molertegel är inte frostbeständigt och därför kan det endast användas i invändiga konstruktioner för ytbehandling.

Format: Normalformat, DS 414
Tryckhållfasthet: 6 - 8 MPa

 

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer