Murtegel 

Teglet är avsett för användning i invändiga konstruktioner,
såväl bärande som icke-bärande.

Murtegel
250 x 120 x 62 mm

Invändigt - ej frostbeständig.

Vägledande tekniska specifikationer:

Format: 250 x 120 x 62 mm (SNF)
Tegelbruk: Gandrup Tegelbruk
Teglets tryckstyrka: 30 - 40 MPa
Bruttodensitet: 1.675 - 1.735 kg/m3
Vattenabsorption: 15 - 17 Vikt %
Vattenabsorption per minut: 2,0 - 2,8 kg/m2

Murtegel
250 x 120 x 75 mm

Invändigt - ej frostbeständig.

Vägledande tekniska specifikationer:

Format: 250 x 120 x 75 mm (SOF)
Tegelbruk: Gandrup Tegelbruk
Teglets tryckstyrka: 30 - 40 MPa
Bruttodensitet: 1.675 - 1.735 kg/m3
Vattenabsorption: 15 - 17 Vikt %
Vattenabsorption per minut: 2,0 - 2,8 kg/m2

Sågspånstegel

Sågspånstegel är tillverkat precis som vanligt håltegel förutom att det vid bearbetningen av leran tillsätts ungefär 30 volymprocent sågspån.
Det brinner upp när teglet bränns och lämnar kvar luftporer i teglet, vilket ger ett lätt och högporöst tegel.
Sågspånstegel är inte frostbeständigt och därför kan det endast användas i invändiga konstruktioner för ytbehandling.

Vägledande tekniska specifikationer:

Format: 250 x 120 x 62 mm (SNF) och 228 x 108 x 54 mm (DNF)
Tegelbruk: Hammershøj Tegelbruk och Gandrup Tegelbruk
Teglets tryckstyrka: 12 - 18 MPa
Bruttodensitet: 1.060 - 1.200 kg/m3
Vattenabsorption: 15 Vikt %
Vattenabsorption per minut: 1,4 kg/m2

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer