FlexStone

FlexStone är det spännande valet för projekt där materialval och byggstil ska skilja sig från mängden.

Det unika och modulbaserade formatet är framtaget för nyskapande projekt. FlexStone är 6 millimeter mindre än normalformatet. Den lilla storleksskillnaden öppnar upp för oanade kombinationsmöjligheter för arkitekten och hantverkaren.
 

Idén bakom flexstone

"System som skapar möjligheter istället för begränsningar har alltid fascinerat mig - kanske har min uppväxt i Billund varit en inspiration. Man kan säga att FlexStone är en generös produkt på samma sätt som Lego-bitar, eftersom den öppnar upp för ett otal kombinationsmöjligheter."

Arkitekt Kjeld Kjeldgaard Ghozati
E + N Arkitektur A/S
 

Fakta om FlexStone

FlexStone mäter 48 x 108 x 228 mm. Det enda - och helt avgörande - som skiljer från det danska normalformatet är att FlexStones höjd är 6 mm lägre. Åtgången per m2 murverk är ca 70 stenar. Det går fem skift på 30 cm. Det är samma modulmått som tummått. Skiftgången går ihop med invändiga dörrar på 2,10 m. Varierat murverk med t.ex. standardskift och rullskift är billigare att utföra med FlexStone än med danskt normalformat.

Enkelt att variera

Det är enklare att göra fina murverkslösningar eftersom alla mått går jämnt upp. Om ett murverk exempelvis avslutas med rullskift kan det enkelt ändras i byggfasen till ett stående rullskift eller två vanliga skift, eftersom alla måtten går jämnt upp.
 

Enkelt att göra besparingar

Om särskilda murverkslösningar måste utgå på grund av ekonomiska besparingar kan det enkelt ändras Om t.ex. ett stående rullskift vid sockel måste utgå har det ingen inverkan på fasadstenar och bakväggselement, eftersom alla mått går jämnt ut.

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer