tegelSOCKEL TILL VÄXTHUS

Ska du bygga eller montera ett växthus och ska du ha en sockel i tegel så har vi lite tips om val av tegel.

 

VÄXTHUS AV LÄTTARE STOMME 

Tegelsocklar till växthus varierar i utförande beroende på konstruktionen av själva växthuset. Är det en enklare variant av växthus med stomme av aluminium är det vanligaste att man murar sockeln som en halvstensmur.

 

 

VÄXTHUS AV Tyngre STOMME 

Är det ett mer exklusivt växthus med en tyngre stomme muras sockeln ofta som en 1-stens mur, alternativt halvstensmur i kombination med en sockel i Lecablock.

 

 

 

 

 

 

Val av tegel 

Ska muren muras som helstensmur eller som en halvstensmur med Lecasockel då kan alla våra tegel i danskt format väljas. Danskt format har måtten 228 x 108 x 54 mm. Observera dock att det ska vara ett slaget tegel och inte ett strängpressat tegel eller ett håltegel. Ett slaget tegel är mer hårdbränt och har en lägre vattenupptagning, vilket gör att det inte riskeras att skadas av frostsprängningar.

Om tegelsockeln ska muras som halvstensmur ska du välja ett 4-fasadigt tegel. Våra 4-fasadiga tegel är: RT407, 215,307,410,417,425, 434, 435, 436, 448, 481, 483. Du kan också välja ett tegel i vår Rustica-serie som med sitt rustika utseende passar bra till växthus. Tegel i Rustica serien är: RT444, 445, 453, 454. Rustica sortimentet finns också i så kallat Hamburgformat med måtten 220 X 105 X 65 mm. 

ÖVRIGA FORMAT 

Vill du mura tegelsockeln i ett tegel i ett annat format än Danskt format så är du begränsad till ett mindre urval av tegelsorter. För en halvstensmur kan du välja på RT 215 och RT307 i så kallat Reichformat 250x120x65 mm, och ska tegelsockeln muras som en helstensmur eller tillsammans med en sockel i Lecablock kan du också välja RT406 som även den är i Reichformat.

VAR KAN JAG KÖPA TEGLET?

Tegel från Randers Tegel kan du köpa hos någon av våra återförsäljande byggmaterialbutiker. Där finner du också murbruk och andra tillbehör som du behöver för murningen. 

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer