Greener.

En grön produktlinje

 

GREENER – TEGEL MED 50% LÄGRE KLIMATAVTRYCK

 

GREENER - EN GRÖN PRODUKTLINJE.

GREENER är vår produktlinje med hållbara produkter som uteslutande är producerade med förnyelsebar energi. Det betyder att produkter i GREENER serien har ett halverat klimatavtryck – utan att kompromissa med de tekniska kvaliteter som kännetecknar ett modernt tegel.

 

PRODUCERAD MED CO2-NEUTRALA ENERGIKÄLLOR.

GREENER produceras med energi från vindkraft och biogas. Biogas, som produceras av biomassa från växtriket, har den fördelen att den, i motsats till fossil naturgas, är CO2-neutral. Den CO2, som släpps ut vid förbränning av biogas, motsvarar den mängd CO2, som växterna absorberat från atmosfären när de växte. Det betyder att användning av biogas som energikälla belastar miljön med väsentligt mindre CO2 jämfört med användning av fossil naturgas.

 

STOR EFFEKT - LITEN KOSTNAD.

GREENER kostar cirka tio procent mer än vårt vanliga tegel men då tegelfasaden i en byggnad utgör en förhållandevis liten del av den totala budgeten, blir det en låg kostnad att välja en grön uppgradering. GREENER innebär en hållbar möjlighet att prioritera miljön.

 

FULL DOKUMENTATION.

Alla GREENER-produkter innefattar full dokumentation i form av en EPD (miljövarudeklaration) och det innebär att det är möjligt att använda GREENER-produkter i klimatkalkyler och miljöcertifieringar. GREENER kommer direkt att påverka både klimatdeklarationen och miljöcertifieringen positivt.

 

RÅDGIVNING

Vi erbjuder rådgivning om du behöver hjälp med att välja tegel eller har frågor om våra  EPD'er. Kontakta våra arkitektrådgivare så hjälper vi dig direkt.

Kontaktuppgifter hittar du här >>

 

BUILD FOR GENERATIONS

Tegel är redan för början ett hållbart materialval på grund av den extremt långa livstid som tegel faktiskt har. Detta betyder inte att vi inte kan göra tegel ännu mer hållbart. Vår ambition är att inte begränsa oss till politiska miljömål, utan visionen är att skapa världens mest hållbara tegelprodukter.

Det handlar om att visa respekt for människor och miljö och alla som bygger har ett ansvar att tänka hållbart. Ansvarsfylld arkitektur skapar trivsel och glädje i generationer, och det är hållbart på riktigt.