Build for generations

Build For Generations

 

Build for Generations handlar om ansvar och respekt för människor, samhällen och vår gemensamma miljö. Alla som bygger har ett ansvar att tänka hållbart. Hållbarhet, inte bara med avseende på byggmaterialens tekniska och klimatmässiga prestanda, utan också på arkitekturen och hur materialen åldras. Det vi bygger idag måste åldras snyggt så att kommande generationer trivs och vill bo där imorgon också. God utformad arkitektur kombinerat med material som åldras snyggt borgar för att byggnaden står kvar och används i flera hundra år, generation efter generation. Först då går social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet hand i hand och vi uppnår hållbarhet på riktigt.

Ett murverk får en patina och unik struktur som endast tegelväggar kan få. Den är vacker från första dagen och blir bara snyggare med tiden

Randers Tegl since 1911
Totalekonomi & Miljö
Inom kort kommer krav på att all nybyggnation ska klimatcertifieras och då blir materialvalen ...
Estetisk & Social hållbarhet
För att nå hållbarhet måste samspelet mellan människa och byggnation fungera. Arkitektur ska beröra ...
Naturligt innehåll
Använd naturliga material när du bygger. Genom att använda naturliga oorganiska byggmaterial så som lertegel ...