Estetisk & Social hållbarhet


Att bygga för kommande generationer handlar inte bara om ekonomi och miljöbelastning. Det handlar också om den sociala dimensionen, hur vi designar husen på ett sätt som är bra för vårt välbefinnande och hur inomhusklimatet påverkar både vår hälsa och vår trivsel. Genom att planera använda robusta byggmaterial såsom tegel, ofta med en livscykel på långt över 100 år, kan en arkitekt rita hållbara hus och miljöer. Med konstnärlig noggrannhet för detaljer och omsorg för människorna som ska leva och bo i byggnaden, kommer ett hem i tegel av god arkitektur att uppskattas av våra barn och barnbarn.

De skandinaviska husfasaderna är bland av de mest utsatta i världen eftersom vi har så långa perioder med regn och många temperaturväxlingar kring fryspunkten. Organiska byggnadsmaterial blir då särskilt utsatta eftersom fukt ger en bra grogrund för alg-bildning, mögel, röta och svamp. Tegel och murbruk däremot, som är helt oorganiska material, har en minimerad risk för biologisk tillväxt.

Hus som är byggda med tunga material som tegel, leder och ackumulerar värmen bättre än lätta material som trä och gips. I praktiken innebär tunga material en jämnare temperatur inomhus, där temperatureffekterna av en varm sommardag eller en kall vinterdag dämpas. Detta är något som arkitekter har börjat beakta mer och mer, efter en period av användandet av industrialiserade lätta konstruktioner.

Olika väggkonstruktioner har olika förmåga att reglera luftfuktigheten. Täta konstruktioner av till exempel glas eller träkonstruktioner med fuktspärrar har en sämre förmåga att ta upp och avge fukt än tegel, och i och med det ställs det högre krav på ventilation. Tegel har betydligt lättare för att, utan att skadas, ta upp fukt och därmed reglera luftfuktigheten i huset.