Naturligt innehåll


Genom att använda naturliga oorganiska byggmaterial så som lertegel borgar vi för en sund framtid för kommande generationer. Vi vet faktiskt inte hur länge tegel håller, för några av de äldsta tegelbyggnaderna i Sverige från 1200-talet står kvar än idag. Tegel innehåller bränd lera och sand, inga konstiga tillsatser alltså. Leran som vi använder kommer från lertäkter i närheten av våra tegelbruk. Leran som bildades vid den senaste istiden för ungefär tio tusen år sedan finns omedelbart under matjordslagret. När vi utvinner leran så tar vi först bort matjordslagret och därefter gräver vi upp leran och transporterar den till våra tegelbruk. När vi har hämtat den lera vi behöver så läggs matjorden tillbaka och marken kan återgå till jordbruksmark igen. Varken landskapsbilden, jorden eller grundvattnet påverkas negativt.

När en byggnad i tegel har nått sin livslängd kan teglet, på grund av det är fritt från kemikalier, återvinnas och användas som ballast vid vägbyggnationer eller andra anläggningsarbeten. Teglet kan också rensas från murbruk och därefter återanvändas som tegel i en murad fasad. Intresset för återanvänt tegel har ökat då gammalt tegel har en karakteristisk och vacker patina samtidigt som man gör en god insats för miljön genom att man låter teglet fortsätta att ge liv och glans åt kommande generationer.

Vår lertäkt är belägen 20 minuter från vår produktionsanläggning. Foto juli 2019. Foto augusti 2020