ARKITEKTNÄTVERKET

Randers Tegel vidareutvecklar arkitekter genom att erbjuda tillgång till givande, inspirerande evenemang med kunskap, verktyg och människor, för att främja långsiktig hållbar arkitektur.

 

SKAPA KONTAKTER OCH BYGG RELATIONER
Inom Arkitektnätverket ges du möjligheten att etablera värdefulla kontakter med andra arkitekter och yrkesverksamma inom branschen. Genom att bygga relationer kan du öppna dörrar till nya möjligheter, samarbeten och kunskapsutbyte.

 

INSIKTER
Inom Arkitektnätverket lägger vi särskild vikt vid din professionella tillväxt och utveckling. Genom tillgång till aktuell och relevant tegelkunskap kan du ständigt förbättra dina färdigheter och öka din expertis inom arkitektur. 

 

NÄTVERKANDE
Anslut dig till vårt nätverk av arkitekter. Inom vårt community för arkitekter kan du nätverka och få kontakt med andra arkitekter som delar dina intressen och utmaningar. Diskutera och dela kunskap, utmaningar, och personliga erfarenheter med likasinnade.Välkommen till Randers Tegels arkitektnätverk. 

 

ANMÄLAN 
Anmälan och deltagande i arkitektnätverket är kostnadsfritt och en del av Randers Tegels serviceerbjudande. Du väljer själv om du vill delta på fysiska eller digitala nätverksträffar. Anmälan sker via länk nedan på respektive event, alternativt via mail till info@randerstegel.se


16/11
 
MAKAJO, MALMÖ 
Ultima - Det linjära uttrycket
 

Arkitekt Göran Hellborg från Koistinen & Hellborg Arkitekter föreläser kring det linjära uttrycket och gestaltningsmöjligheter med Ultima tegel. Föreläsningen kommer att belysa gestaltningsprocessen samt nyttig information om hur olika tegelformat kan kombineras. 
OBS. Fysiskt event - Begränsat antal platser. 
11:30 - 13:30 inkl. lunch

Anmäl dig via LinkedIN här: ANMÄLAN 
Använder du inte LinkedIN? Det är ok. Anmäl dig via mail på info@randerstegel.se