Referenser

Välkommen till vårt inspirationsuniversum. Arkitektur handlar i hög gad om den magi som uppstår i spänningsfältet mellan material, kreativa ambitioner och visioner. Ta en inspirationstur i vårt universum- och tveka inte att ställa dina frågor till oss.

Har du någon fråga?

Dina val:

Marathon, Sweden

Got a question?

Project:
Marathon
Architect:
Jais Arkitekter
Product(s):
RT 307HT Rød
RT 417 Mocca
RT 207 Gult
RT 473 Como
Location:
Lund, Sweden
Contractor:
Nimab

Grönängsskolan, Sweden

Skola och förskola i Hässleholm murad med GREENER tegel. Teglet som pryder fasaderna är RT 475 Bari & RT 478 Prima Lecco. Samma kulör och uttryck men med halverat klimatavtryck. 

Got a question?

Project:
Grönängsskolan
Architect:
Nesso Arkitektur
Product(s):
RT 475 Bari
RT 478 Lecco
Location:
Hässleholm, Sweden
Contractor:
GMM

Kv. Futura, Sweden

Kvarteret Futura är en del av den gröna och innovativa stadsdelen Södra Brunnshög. I kvarteret möts kva­liteter med inspiration från centrala Lunds upplevelserika karaktär och Brunnshögs innovativa framtidsvision. Gestaltningen utgörs av skiftande fasadmaterial och takfotshöjder som ger kvarteret en dynamisk siluett och ett levande taklandskap.

Byggnaderna är utförda med två olika fasadkaraktärer med fokus på gedigna detaljer och vackra material. Tegelfasaderna har artikulerade sockelvåningar med stående tegelförband och träfasadernas sockelvåningar utförs med vertikal reliefverkan. Fasaderna har en klassisk och stadsmässig fönstersättning med artikulerade entréer och lokaler med höga glaspartier.

Bostadskvarteret rymmer 51 bostadsrättslägenheter med gemensam bostadsgård och takterrass med växthus och utsikt över stadskärnan. Bakom höga glaspartier i markplan ryms flera lokaler samt restaurang/café på hörnet av torget intill till nya spårvägens station. Genomgående entréer och cykelparkering med verkstad i markplan för de boende som nås direkt från torget. Integrerad landskapsdesign i gatumiljön omfattar växtbäddar och vertikal växtlighet på fasader. Bostadsgården är lummig och innefattar ett större gemensamt matbord samt en lekplats. Taken är täckta med sedum och utgör tillsammans med bostadsgård och vertikal växtlighet goda förutsättningar för ekologisk och social hållbarhet.

”Detaljeringen av tegel-och träfasaderna har varit bärande för kvarterets samlade gestaltning. Vi valde en mönstermurning med utstickande koppar för sockelvåningarna som ger en taktil och livfull materialitet. Med Kvarteret Futura har vi förhållit oss till Lunds historiska skala och variation”, säger Ola Jonsson, arkitekt och associerad partner på C.F. Møller Architects.

I nordöstra Lund växer den nya hållbara framtidsstadsdelen Brunnshög fram med bostäder, service och arbetsplatser för på sikt närmare 40 000 personer. Den nya stadsdelen ska bli ett inspirerande pilotområde med varierad arkitektur och grönområden som ledord. Södra Brunnshög är den första stora utbyggnadsetappen i den nya stadsdelen med ca 700 bostäder fördelat på hyresrätter, bostadsrätter och radhus.

Södra Brunnshög ska bli Lunds grönaste och urbana stadsdel med ett flertal parker, grönytor och växtlighet. Stadsodling i olika former sätter karaktären på området, och ökad biodiversitet och biomassa blir en positiv miljöeffekt. Innovation och är ett ledord för den nya stadsdelen som byggs i anslutning till de två stora forskningsanläggningarna Max IV och ESS.

Got a question?

Project:
Kv. Futura
Architect:
C.F Møller
Product(s):
RT 575 Fusion
Location:
Lund, Sweden
Contractor:
Murbolaget

Bommen 1 & 2

Got a question?

Project:
Bommen 1 & 2
Architect:
Horizont Arkitekter
Product(s):
RT 475 Bari
RT 473 Como
RT 307HT Rött
Contractor:
Nimab

Hyllie , Sweden

Got a question?

Project:
Hyllie
Location:
Malmö, Sweden

Droppen, Sweden

Got a question?

Project:
Droppen
Product(s):
RT 445 Rödbrunt Patina
Location:
Malmö, Sweden
Contractor:
Malmö mur och puts

Linjeett, Sweden

Got a question?

Project:
Linjeett
Location:
Malmö, Sweden

Racketen, Sweden

Got a question?

Project:
Racketen
Product(s):
RT 445 Rödbrunt Patina
Location:
Malmö, Sweden

Neptuniaskolan, Sweden

Got a question?

Project:
Neptuniaskolan
Location:
Malmö, Sweden

Bara Centrum, Sweden

Got a question?

Project:
Bara Centrum
Product(s):
RT 101 Genova
Location:
Bara, Sweden

Limhamnsvägen, Sweden

Got a question?

Project:
Limhamnsvägen
Location:
Malmö, Sweden

Multihuset, Sweden

Got a question?

Project:
Multihuset
Location:
Malmö, Sweden

Elinegård Kalkbrottet, Sweden

Got a question?

Project:
Elinegård Kalkbrottet
Location:
Malmö, Sweden

Lund norra, Sweden

Got a question?

Project:
Lund norra
Product(s):
RT 532 Villanova
Location:
Lund, Sweden

Sagoeken, Sweden

Got a question?

Project:
Sagoeken
Architect:
Zoom Arkitekter
Product(s):
RT 546 Attika
Location:
Lund, Sweden

Limhamns sjöstad, Sweden

Got a question?

Project:
Limhamns sjöstad
Location:
Malmö, Sweden

Limhamns sjöstad 2, Sweden

Got a question?

Project:
Limhamns sjöstad 2
Location:
Malmö, Sweden

Hyllie Vattenparksgata, Sweden

Got a question?

Project:
Hyllie Vattenparksgata
Location:
Malmö, Sweden

Hyllie Munin, Sweden

Got a question?

Project:
Hyllie Munin
Location:
Malmö, Sweden

Sorgenfri Rörsjö, Sweden

Got a question?

Project:
Sorgenfri Rörsjö
Location:
Malmö, Sweden

Hotell Öresund, Sweden

RT101 med extra färgspel. 

Got a question?

Project:
Hotell Öresund
Architect:
Jais Arkitekter
Product(s):
RT 101 Genova
Location:
Landskrona, Sweden
Contractor:
Carling fasad

Kv. Nian, Sweden

Got a question?

Project:
Kv. Nian
Architect:
SEWS Arkitekter
Location:
Lomma, Sweden
Contractor:
Skanska

Betfröet, Sweden

Got a question?

Project:
Betfröet
Product(s):
RT 575 Fusion
Location:
Borstahusen , Sweden

Friskis & Svettis, Sweden

Got a question?

Project:
Friskis & Svettis
Product(s):
RT 101 Genova
Location:
Lomma , Sweden

Kv. Fasanen, Sweden

Bostadskvarteret Fasanen är beläget i direkt närhet till Arlöv Centrum. Här skapas möjlighet till effektiva och prisvärda lägenheter med förstagångsköparen i fokus. Området rymmer 276 bostadsrättslägenheter och består idag av tvåor och treor. Gestaltningen utgörs av olika fasadmaterial, skiftande tegelfärger och eleganta lösningar med stora fönsterpartier.

När projektet ritades fanns det ett önskemål om effektiva, prisvärda lägenheter, som gjorde det möjligt för förstagångsköparen att få en rimligt nyproducerad bostad, både när det gäller pris och yta. Målet var att bygga så mycket uthyrningsbar yta på så lite kommunikation som möjligt. Samtliga hus byggs upp av ett trapphus med sex lägenheter. Dessa trapphus kan sedan sättas samman till längre lamellhus med två eller tre trapphus, eller stå som fristående solitära byggnader med ett trapphus. 

“Vi ville skapa någon form av stadsmässighet där byggnaderna hade utgångar, entréer och uteplatser längs med gatan, i syfte att skapa liv, trygghet och aktivitet i bottenplanet", säger Arne Jönsson, arkitekt på Arkitektlaget. 

Variationen i burspråk, förskjutningar och släpp mellan husen ger byggnaderna en varierad volymuppbyggnad och takfotslinje. För att skapa en sammanhållande, stilig och enkel design har man jobbat mycket med sockellinjen där den vita delen på huset alltid är fyra våningar oavsett våning på huset.

“Vi la fokus på variationen på bottenvåningen, som man upplever när man rör sig längs byggnaderna. Ambitionen var att lägga resurserna på sockelvåningen där man behöver ha ett tåligt material. Där är tegel det ultimata materialvalet i det avseendet. Det är både vackert, tåligt och ger en kvalitetskänsla”, säger Arne.

Eftersom det inte fanns så många andra byggnader att förhålla sig till i området, kommer Fasanen förhoppningsvis vara startskottet och ramverket för framtida projekt i närområdet. Arkitektlaget har använt all sin kunskap och erfarenhet för att få ut så mycket kvalitet och en bra vardagsarkitektur som möjligt i projektet. Fasanen tillför värde till platsen, både i materialitet och utformning.

Got a question?

Project:
Kv. Fasanen
Architect:
Arkitektlaget i Skåne
Product(s):
RT 438 Monza
Location:
Arlöv, Sweden
Contractor:
Serneke

Kv. Norrland, Sweden

Got a question?

Project:
Kv. Norrland
Product(s):
RT 483 Gammalrött
Location:
Helsingborg, Sweden

Murmästaren & Värdshuset, Sweden

Got a question?

Project:
Murmästaren & Värdshuset
Product(s):
RT 445 Rödbrunt Patina
RT 418 Rödbrunt
RT 546 Attika
RT 542 Apollon
Location:
Sweden

Ophelias brygga, Sweden

Got a question?

Project:
Ophelias brygga
Location:
Sweden

Solfångaren, Sweden

Got a question?

Project:
Solfångaren
Location:
Sweden

Strandängen

Got a question?

Project:
Strandängen
Product(s):
RT 207 Gult

Tegelbyn, Sweden

Got a question?

Project:
Tegelbyn
Product(s):
RT 473 Como
RT 475 Bari
Location:
Sweden

Kay Fiskers plads, Denmark

Got a question?

Project:
Kay Fiskers plads
Architect:
Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Product(s):
RT 547 Helios
Location:
Køpenhavn, Denmark
Contractor:
Murermester J. Ole Pedersen A/S ( JOP )

P-huset Ejler Billes Allé , Denmark

Got a question?

Project:
P-huset Ejler Billes Allé
Architect:
AI Arkitekter
Product(s):
RT 438 Monza
Location:
Køpenhavn, Denmark
Contractor:
Claus Kuistgaard

AC Meyers Vænge, Denmark

Got a question?

Project:
AC Meyers Vænge
Architect:
Entasis arkitekter
Product(s):
RT 307HT Rød
Location:
Køpenhavn, Denmark
Contractor:
Enemærke & Petersen

Allerød, Denmark

Got a question?

Project:
Allerød
Product(s):
RT 531 Colosseum
Location:
Køpenhavn, Denmark
Contractor:
Murermester J. Ole Pedersen A/S ( JOP )

Lilledal, Denmark

Got a question?

Project:
Lilledal
Architect:
Årstiderne Arkitekter
Product(s):
RT 573 Fusion
Location:
Allerød , Denmark

Bella 22, Denmark

Got a question?

Project:
Bella 22
Architect:
C.F Møller arkitekter
Product(s):
RT 473 Como
RT 548 Hera
RT 417 Mocca
RT 307HT Rød
RT 534 Parma
RT 476 Umbra
Location:
Køpenhavn, Denmark

Rolighedsvej, Denmark

Got a question?

Project:
Rolighedsvej
Architect:
AI Arkitekter
Product(s):
RT 572 Fusion
Location:
Køpenhavn, Denmark
Contractor:
MNP Niels Poulsen

CF Moeller Alle, Denmark

Got a question?

Project:
CF Moeller Alle
Architect:
Holscher Nordberg
Product(s):
RT 529 Lombardia
RT 445 Rödbrunt Patina
Location:
Køpenhavn, Denmark

Parkkvarteret & Tårnhusende , Denmark

Got a question?

Project:
Parkkvarteret & Tårnhusende
Architect:
Holscher Nordberg
Product(s):
RT 434 Lava reducerat
RT 473 Como
RT 474 Torino
RT 548 Hera
RT 522 Alexandria
Location:
Køpenhavn, Denmark

CIS Copenhagen International School, Denmark

Got a question?

Project:
CIS Copenhagen International School
Architect:
C.F Møller Arkitekter
Product(s):
RT 546 Attika
Location:
Køpenhavn, Denmark

Humlehuset Carlsberg , Denmark

Got a question?

Project:
Humlehuset Carlsberg
Product(s):
RT 548 Hera
Location:
Køpenhavn, Denmark

Fælledhusende, Denmark

Got a question?

Project:
Fælledhusende
Product(s):
RT 499 Valencia
RT 434 Lava reducerat
RT 436 Kirketegl
Location:
Køpenhavn, Denmark

KPH 2, Denmark

Got a question?

Project:
KPH 2
Product(s):
RT 571 Fusion
Location:
Køpenhavn, Denmark

Kubehusene, Denmark

Got a question?

Project:
Kubehusene
Architect:
Adept arkitekter
Product(s):
RT 425 Miletegl
RT 476 Umbra
RT 531 Colosseum
Location:
Køpenhavn, Denmark

Købkes Hus, Denmark

Got a question?

Project:
Købkes Hus
Architect:
AK83 Arkitekter
Product(s):
RT 534 Parma
Location:
Køpenhavn, Denmark

Vestre Teglgade, Denmark

Got a question?

Project:
Vestre Teglgade
Product(s):
RT 481 Rött schatterat
Location:
Køpenhavn, Denmark

Pladehallen, Denmark

Got a question?

Project:
Pladehallen
Architect:
Lantz Arkitekter
Product(s):
RT 571 Fusion
Location:
Køpenhavn, Denmark

Marmormolen, Denmark

Got a question?

Project:
Marmormolen
Architect:
Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Product(s):
RT 601 Svart rustik
RT 473 Como
Location:
Køpenhavn, Denmark

Brf Skogstigen 1-3, Draken 1, Sweden

Nära Bulltoftaparken i Malmö, har Midroc uppfört tre punkthus i åtta våningar. 
Projektet omfattar 117 lägenheter i varierande storlekar. På takvåningen finns en solcellsanläggning. 
I källarplan finns cykel-, barnvagn- och lägenhetsförråd.

Fokus har lagts på att skapa en byggnad som förankras till platsen men som ändå särskiljer sig.  Vi ville att byggnaderna skulle ha ett ljust tegel i kontrast till omkringliggande mörkare byggnader. 
Detaljering, med relief i den förhöjda sockeln samt med tegelramar runt fönstren, ger huset en mänsklig skala trots sin höjd. De skapar även en spännande skuggverkan i fasaden.

Läget precis intill Bulltoftaparken och lägenheter i nivå med trädtopparna ger fina förutsättningar för ett naturnära boende i Malmö.

PEs roll har varit att ta projektet från första skiss, via programhandlingar, bygglov, systemhandlingar och bygghandlingar,  till färdig byggnad.

Inflyttning skedde våren 2019.

Förband: Vilt, Stapelförband (koppstenar) runt öppningar med 40mm utdrag.
Varannat skift är utdraget på plan 1 och 2.
Bruk: Småland, BÖ13

Got a question?

Project:
Brf Skogstigen 1-3, Draken 1
Architect:
PE Teknik och Arkitektur, Linda Kärrstedt och Karin Rudnert
Product(s):
RT 547 Helios
Location:
Malmö, Sweden

Baraskolan, Sweden

Got a question?

Project:
Baraskolan
Architect:
PE Teknik & Arkitektur AB
Product(s):
RT 531 Colosseum
Location:
Bara, Sweden
Contractor:
Nimab

SIFS Förskola, Sweden

RT 550 Unika Kronos and glazed bricks. 
Recessed mortar joint.  

Got a question?

Project:
SIFS Förskola
Architect:
White architects
Product(s):
RT 550 Kronos
Location:
Malmö, Sweden
Contractor:
RBA Bygg & Anläggning AB

Stratum, Australia

When creating this Australian residence, Joe Adsett Architects combine wooden lamella with extra-long format Ultima bricks to form a minimalistic impression with straight lines, inspiring patterns and inspiring nooks.

Got a question?

Project:
Stratum
Architect:
Joe Adsett Architects
Product(s):
RT 154 Ultima
Location:
Australia

Villa Maria, Sweden

This Swedish home with challenging shapes and straight lines is drawn towards the coast. So much it literally looks like the house is leaning towards the ocean.

From the street, the house is private with few windows, but from the garden – and the sea – the house opens op with great glass sections and a large terrace. The atrium in the centre of the villa provides a great natural inflow of light as well as small courtyard, that adds charm to the house.

A consistent element in the project is the RT 550 Kronos brick. It is a soft-moulded brick in shades of dim grey with a pinch of warm yellow. It picks up the surrounding’s play of colours and adds robustness to the house. The brickwork is also an important element in the indoor environment, where it sets the scene for a comfortable feeling of home.

Got a question?

Project:
Villa Maria
Architect:
Tomas Wien Stringdahl
Product(s):
RT 550 Kronos
Location:
Sweden

Calgary, Canada

With its location in the woods, the dark-tinted quality materials and a floor plan that sparks curiosity, this Canadian villa is a home out of the ordinary. The Ultima RT 161 plays a distinguished part in the project. The waterstruck black and brown nuances with warm bronzed highlights are the perfect complement to the surrounding nature as well as the simple and elegant interior design.

Got a question?

Project:
Calgary
Architect:
Dejong Design and Associates
Product(s):
RT 161 Ultima
Location:
Calgary, Canada
Contractor:
Waterford Homes Inc

Bävern, Sweden

Kv Bävern, placerat i centrala Trelleborg, en ort med ett fantastiskt läge vid havet och fungerande kollektivtrafik. Här ges möjlighet till boende för yngre och äldre där möten mellan människor och det goda vardagslivet varit en central ledstjärna i projektet. Öppenheten mellan kvarteret och parken skapar även en tillgänglighet till alla boende och besökare området.

Utgångspunkten i projektet var att öppna upp kontakten mellan Nygatan och stadsparken, både visuellt och funktionellt. Arkitektlaget ville skapa ett balanserat gestaltningsförhållande till omgivningen, avseende byggnadsvolymer, siktlinjer, axialitet och materialitet.

”Vår avsikt var att skapa ett arkitektoniskt formspråk präglat av en tidlöshet som både är samtida och evig på samma gång, säger Arne, arkitekt på Arkitektlaget i Helsingborg.

I grunden består gestaltningsidén av ett murraster med pelare och balk där man har använt två olika storlekar på öppningar, som på ett lekfullt sätt placerats i fasaden med syfte att skapa karaktär till husen. Placeringen av fönstren varierar mellan olika plan, vilket resulterar i att ljusinsläppet och upplevelsen i varje lägenhet blir unik.

”Genom att använda olika klassiska gestaltningsgrepp såsom sockelmarkering, taktfot, markering av hörn, placering av takvinge och de uthängda balkongerna, kan vi skapa ett stort antal variationer av uttryck där vi betonar platsens eller omgivningens betydelse”, säger Arne.

Materialvalen baseras på byggnadstraditionen i Trelleborg som till stor del utgörs av tegelhus i röda och bruna nyanser. Där av valde man att arbeta med ett rött tegel med spel. I fasaden återkommer mönstermurade ytor i samma tegel. Det ger en svag accentuering av murverket, tydligare på nära håll och mer diffust på avstånd.

Ambitionen med lägenhetslayouten har varit att ge så många lägenheter som möjligt kontakt med både Nygatan och Stadsparken.

Got a question?

Project:
Bävern
Architect:
Arkitektlaget Skåne
Product(s):
RT 571 Fusion
Location:
Trelleborg, Sweden
Contractor:
Murpoolen

Villa Zeist, Netherlands

Photo @Stijin Poelstra fotografie & video

Despite its fairly traditional roof shape, the house has a modern appearance due to the use of long-format gray-fired bricks. The slender black steel facades further enhance this modern look. The application of oak wood on elements such as the garage the large pivot front door, and the ceilings of the overhangs creates a beautiful contrast against the gray-toned masonry, giving the house a sleek yet warm ambiance.

A play of horizontal and vertical lines creates a playful composition. The elongated horizontal canopies thread the volumes together and provide balance to the predominantly vertical, stately main volume. Various brickwork patterns, with bricks applied both horizontally and vertically, create a subtle division of planes in the facade. An ample chimney, featuring an indoor and outdoor fireplace, becomes an eye-catching element at the rear of the house, connecting the two main volumes.

Got a question?

Project:
Villa Zeist
Architect:
Engel Architecs
Product(s):
RT 156 Ultima
Location:
Netherlands

Villa Oss, Netherlands

Minimalistic elegance meets contrasting combinations in this breathtaking home in Holland. In a symphony of grey nuances, the extra-long Ultima-bricks extend the voluminous villa, while the many large windows make for the perfect view of the green surroundings that embrace the exclusive and extraordinary Villa Oss.

Got a question?

Project:
Villa Oss
Architect:
Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten
Product(s):
RT 153 Ultima
Location:
Oss, Netherlands

Bostadstättsföreningen Living, Sweden

Apartment building in Sweden with bright light-yellow bricks that give a classic and modern look. 58 space-optimized apartments dwell in the outskirts of Uppsala with green recreative areas for inhabitants to enjoy.

Got a question?

Project:
Bostadstättsföreningen Living
Architect:
Sweco
Product(s):
RT 101 Genova
Location:
Uppsala, Sweden

Aarhus Universitet, Denmark

Got a question?

Project:
Aarhus Universitet
Architect:
C.F. Møller
Product(s):
RT 207 Gult
RT 307HT Rött
Location:
Århus, Denmark
Contractor:
Dan Jord, Poul Pedersen og Buus

Bravida, Denmark

New Headquarters for Bravida Danmark A/S on the outskirts of Brabrand, Aarhus V. The project consists of an administration building of 5,400 m² on 2 floors with offices, meeting rooms and canteen plus a basement for service rooms and archives as well as an independent warehouse.

Technical delivery: Brick slats for sunshade, brick lintels, brackets and glued special stones.

Got a question?

Project:
Bravida
Architect:
ERIK arkitekter A/S
Product(s):
RT 478 Lecco
Location:
Brabrand, Århus, Denmark
Contractor:
Enemærke & Petersen A/S
Sustainability rating:
DGNB Silver + DGNB Heart

Bålverket, Sweden

Exclusive apartment building with generous balconies overlooking a collective courtyard. Prima Lucca-bricks give this facade a fresh and modern look with shades of off-white and light-tinted yellow.

Got a question?

Project:
Bålverket
Product(s):
RT 102 Lucca
Location:
Varberg, Sweden

Jægergårdsgade 90B, Denmark

Got a question?

Project:
Jægergårdsgade 90B
Architect:
Dreyer Arkitekter
Product(s):
RT 478 Lecco
Location:
Århus, Denmark

Villa P, Germany

Got a question?

Project:
Villa P
Architect:
Gondesen + Wenzig Architekten BDA
Product(s):
RT 154 Ultima
Location:
Norddeutschland, Germany
Contractor:
N/A

1927 Estate, Aarhus, Denmark

Got a question?

Project:
1927 Estate, Aarhus
Architect:
gpp arkitekter
Product(s):
RT 154 Ultima
Location:
Denmark
Contractor:
Stokvad Kerstens Ingeniører

Vindragaren, Sweden

Apartment buildings with a dramatic façade expression. The technique used in the application of the brick mortar gives a characteristic look to the combined masonry. An open brick frame creates recreative in- and outdoor areas on private balconies.

Got a question?

Project:
Vindragaren
Architect:
Arkkas
Product(s):
RT 307HT Rød
Location:
Varberg, Sweden

Julius Bechgaards Vej, Denmark

The epitome of endless exploration is represented in this architectural project. Lots of hidden corners, numerous nuances, and distinguished details make you enthralled and curious. The extra-long Ultima bricks in a vertical format and calm grey colors, add a raw and coarse touch to the light-tinted piece of art.

Got a question?

Project:
Julius Bechgaards Vej
Architect:
Wullum Pasgaard
Product(s):
RT 153 Ultima
Location:
Århus, Denmark

Camley Street, UK

In North West London, a significant and high-end apartment building contributes to the townscape. True to the hip surroundings, the building combines vertical and horizontal bonding of long format Ultima-bricks in numerous shades of grey. The result is a modern and magnificent piece of art. 

Got a question?

Project:
Camley Street
Architect:
Hutchinson & Partners, KSR architects & interiors
Product(s):
RT 160 Ultima
Location:
London, UK

Kastanjehjørnet, Denmark

There is nothing minimalistic about this apartment building in Billund in Denmark. Located on the corner of a roundabout, the architectural piece of art works as a design element to the moving townscape.

Inspired by a chestnut, as the name indicates, daring dimensions makes every apartment stand out. The large sections of windows are placed strategically and ensuring privacy, and the dark frames in combination with the light brickwork contribute to the thought-out depth of the building.

The architect has chosen Unika RT 542 to frame the project. The sand-colored bricks are rich in details and nuances which gives the brickwork an exciting color play and room for endless reflection.

Got a question?

Project:
Kastanjehjørnet
Architect:
BIG
Product(s):
RT 542 Apollon
Location:
Billund, Denmark

Körsbärets Förskola, Sweden

This Swedish public school has a colourful courtyard for those hectic recesses. The details in the masonry and brick alignment show what can be done to make the façade look so much more exciting.

Got a question?

Project:
Körsbärets Förskola
Architect:
Wilgot Arkitekter
Product(s):
RT 436 Kirketegl
Location:
Lund, Sweden

Casa Chillemi, Germany

Casa Chillemi towers about the neighbouring natural reserve. The private residence is a muted tale of natural elegancy with coarse exposed concrete and mellow sand-coloured waterstruck bricks in linear format. The perforated brickwork is the crowning stroke, leaving the visitors with a sophisticated expression of home.

Got a question?

Project:
Casa Chillemi
Architect:
Forma Office
Product(s):
RT 154 Ultima
Location:
Karlsruhe, Germany

Haasdonk, Belgium

Surrounded by trees and flanked by a tempting pool, this home offers quite a welcome. A welcome that is supported by the pleasant minimalism radiated by the combination of glass, light concrete and muted brick colours.

Got a question?

Project:
Haasdonk
Architect:
BAO architecten
Product(s):
RT 154 Ultima
Location:
Haasdonk, Belgium

Haus Beermann, Germany

This contemporary gem is tight in every detail. Defining straight lines unfold across the project from leading elements such as the horizontal bond of extra-long format bricks and the position of large window sections. It is even present in the choice of ornamental grasses in front of the house.

Got a question?

Project:
Haus Beermann
Architect:
Engelshove Bau GmbH
Product(s):
RT 154 Ultima
Location:
Steinfurt, Germany

Prinzenareal, Germany

This grey and white-scaled office building is not just an elegant piece in the townscape of Hannover. It is also DGNB gold-certified due to its sustainable qualities.

The certification is provided by Green Building Council Denmark and is based on the project’s environmental, financial, social and technical quality as well as quality of process.

Got a question?

Project:
Prinzenareal
Architect:
Martienssen Architekten
Product(s):
RT 542 Apollon
Location:
Hannover, Germany
Sustainability rating:
DGNB Gold

Kvarnbacken, Sweden

In the centre of Norrköping you’ll find these apartments where the architect has used the various colours and textures in the bricks to create the characteristics of the façade. The contrast between black and yellow is a bold touch that creates profound character for this unique building.

Got a question?

Project:
Kvarnbacken
Product(s):
RT 473 Como
RT 475 Bari
RT 532 Villanova
RT 445 Rödbrunt Patina
Location:
Norrköping, Sweden

Alfa Laval, Denmark

At an old shipyard site, a new office building has emerged. Not only are the architects’ references to modern ship decks remarkable, the building is also highly sustainable. 

The 5.969 m² building is Alfa Laval’s head office with a ground floor-car park and three floors of offices. We assisted the architect and executive contractor with technical development of retaining principles. We also supplied the project with black RT 548 bricks. 

The building is DGNB gold-certified due to its sustainable qualities. The certification is provided by Green Building Council Denmark and is based on the project’s environmental, financial, social and technical quality as well as quality of process.

Got a question?

Project:
Alfa Laval
Architect:
PLH Arkitekter
Product(s):
RT 548 Hera
Location:
Aalborg, Denmark
Contractor:
Gråkjær A/S
Sustainability rating:
DGNB

Warwickshire, UK

In the home region of Shakespeare, this contemporary house has emerged. It is defined by significant clean lines – with two diverse split levels, remarkable windows and beautiful repetitive brickwork.

Got a question?

Project:
Warwickshire
Architect:
Studio Spicer
Product(s):
RT 154 Ultima
Location:
Warwickshire, UK

Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH), Sweden

Traditional and classic red and brown colour bricks for the prestigious and traditional school in the heart of Stockholm. When using a soft-molded and so rustic brick as the Rustica-series in this scale, something beautiful occurs.

Got a question?

Project:
Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH)
Product(s):
RT 445 Rödbrunt Patina
Location:
Stockholm, Sweden

Villa Maria, Sweden

This Swedish home with challenging shapes and straight lines is drawn towards the coast. So much it literally looks like the house is leaning towards the ocean.

From the street, the house is private with few windows, but from the garden – and the sea – the house opens op with great glass sections and a large terrace. The atrium in the centre of the villa provides a great natural inflow of light as well as small courtyard, that adds charm to the house.

A consistent element in the project is the RT 550 Kronos brick. It is a soft-moulded brick in shades of dim grey with a pinch of warm yellow. It picks up the surrounding’s play of colours and adds robustness to the house. The brickwork is also an important element in the indoor environment, where it sets the scene for a comfortable feeling of home.

Got a question?

Project:
Villa Maria
Architect:
Tomas Wien Stringdahl
Product(s):
RT 550 Kronos
Location:
Sweden

Casa Sand, Denmark

North of the charming Danish city Aarhus, a unique villa overlooks the bay. This contemporary gem is oriented towards the sea, not only in its location – but in every architectural decision.

Got a question?

Project:
Casa Sand
Architect:
Christoffersen & Weiling Architects
Product(s):
RT 154 Ultima
Location:
Risskov, Denmark

Philipsbornstrasse, Germany

New ways of working require new spaces for work. In Hannover, a new building has arisen for this very purpose. The building itself invites to co-working and knowledge-sharing with the combination of its organic shape, the remarkable window selections and the heavy red and brown nuanced bricks.

Got a question?

Project:
Philipsbornstrasse
Product(s):
RT 612 Industri
Location:
Hannover, Germany

Valsens Förskola, Sweden

What an exciting playground, with a nice tactile façade in the background, for the kids to play. Interesting details in the façade play beautifully together with the timber sections and the lush green roofs.

Got a question?

Project:
Valsens Förskola
Architect:
Gkak
Product(s):
RT 452 Gotik
Location:
Norrköping, Sweden

Turbinehuset // DGNB, Denmark

In Central Copenhagen you’ll find the office building Turbinehuset - nicely fitted into the neighborhood, with a restaurant and supermarket at street level. 

The building is DGNB gold-certified and thus sustainable on many levels. The façade features red Rustica bricks and beautiful details with tombac covering at the window sections. The turbine house was conceived and designed by Danielsen Architecture in collaboration with Tetris, as a durable and well-thought-out office building - but is also in many ways a modern and flexible building.

Got a question?

Project:
Turbinehuset // DGNB
Architect:
Danielsen Architecture A / S
Product(s):
RT 445 Rödbrunt Patina
Location:
Copenhagen, Denmark
Contractor:
Einar Kornerup A / S
Sustainability rating:
DGNB Gold

Klostermarken, Denmark

At the turn of a lush roundabout in an attractive neighbourhood, a businessman bought a large detached plot of land to fulfil a childhood dream: To create a world of his own in the woods. The vision for the project was to create as much discretion and privacy as possible without comprising the desire for a bright home with open and translucent rooms filled with daylight.

Got a question?

Project:
Klostermarken
Architect:
Arkitekthuset Vodskov
Product(s):
RT 154 Ultima
Location:
Aalborg, Denmark

Villa F, Germany

This stunning two-story German villa has fine horizontal lines with comforting overhangs made with dark Ultima-bricks. The floor plan extend the dining and relaxation areas outside sheltered from the element. Upstairs the everlasting summer nights can be enjoyed with a rustic backdrop of soft-moulded long format bricks. Combined with at lush flowering garden this villa has an inviting warm feel to it.

Got a question?

Project:
Villa F
Architect:
Heinz Schumacher GmbH
Product(s):
RT 150 Ultima
Location:
Lower Saxony, Germany

Odla och Skörda, Sweden

A block of apartment buildings with various colours of bricks in a tasteful mix. Here the use of mortars and varying bricks show what dramatic expression can be drawn from the details. Balconies and colour ribbons of bricks throughout the construction make these apartment blocks unique.

Got a question?

Project:
Odla och Skörda
Architect:
Arkitekthuset
Product(s):
RT 473 Como
RT 472 Bellagio
RT 159 Ultima
RT 418 Rödbrunt
Location:
Huddinge, Sweden

The Compton Residential Building, UK

The Compton Residence is a ten-store residential building in a London suburb. The project is strongly influenced by Art Deco-style, and its soft curves, geometric patterns and an amazing façade of cast aluminium come together to create a prestigious feel.

Got a question?

Project:
The Compton Residential Building
Architect:
Simon Bowden Architects
Product(s):
RT 153 Ultima
Location:
London, UK

Madkulturens Hus, Denmark

This project is a prime example of the fine line between respect for tradition and necessary innovation. In a historic part of the old Danish capital, five townhouses accommodate apartments, shops, a culture house as well as a state-of-the-art subway station – and it harmonises with the historic neighbourhood.

Got a question?

Project:
Madkulturens Hus
Architect:
Cobe
Product(s):
RT 154 Ultima
RT 554 Eos
Location:
Frederiksberg, Denmark

Fyrstikkalleen // BREEAM, Norway

This award-winning design consists of three sculptural office buildings, that forms a cohesive architectural complex with the shared philosophy to maximize light. At ground level a communal entrance with reception and cafeteria welcomes users with a huge wide-open space, while crisscrossing transparent bridges connect each of the three office blocks.

The significant angled corners of each block create a harmonic sense of invitation, that ensures full outsight for occupants and the maximum intake of daylight. Fyrstikkalleen is built with a focus on sustainable design and materials that meet energy class A specifications. The project has achieved a BREEAM excellent rating. Another focus area is allowing for flexibility – in order to accomodate evolving trends in office layout. The importance of communication, collaboration and random social encounters are important themes here.

Got a question?

Project:
Fyrstikkalleen // BREEAM
Architect:
Kristin Jarmund Architects
Product(s):
RT 554 Eos
Location:
Oslo, Norway
Contractor:
Vedal Entreprenør
Sustainability rating:
BREEAM excellent

Bovieran Landskrona, Sweden

+ 55 living apartments with focus on convenience, relaxation and safety. The façade gives the little extra when the contrast between two colours of exclusive bricks battles and frames details like windows, balconies and doorways. Notice the nice touch with suspended bricks.

Got a question?

Project:
Bovieran Landskrona
Product(s):
RT 473 Como
RT 434 Lava reducerat
Location:
Landskrona, Sweden

Woning Bokmolenstraat, Belgium

This grey two-story Belgian pearl concedes elegantly with panoramic views of the surrounding meadows. Drawing us in with it’s tempting south-faced swimming pool, this house has some wonderful brickwork details that align with the windows and provide comforting sunblock on both floors. This neat detail also throws a subtle and intended shade along the gray long format bricks.

From the driveway we get a glimpse of the crystal blue waters and are welcomed by a significant matte black front door. The black lamellas create an intriguing effect, that contrasts nicely to the light-tinted brickwork and sandy grit.

Got a question?

Project:
Woning Bokmolenstraat
Architect:
Unknown
Product(s):
RT 156 Ultima
Location:
Waasmunster, Belgium

Villa Hamburg, Germany

A bold villa with a dramatic black façade is hiding in the surburbs of Hamburg. Blessed with a secluded rooftop terrace and swirling panoramic floor-to-ceiling windows for views of the back garden, makes this villa a true hidden gem. Photos by courtesy of Herrn Carsten Brügmann.

Got a question?

Project:
Villa Hamburg
Architect:
SKAI Siemer Kramer Architekten Ing.
Product(s):
RT 151 Ultima
Location:
Hamburg, Germany

Institute for Biomedicine at Aarhus University, Denmark

The new Institute for Biomedicine at Aarhus University lends its traditional surroundings a touch of contemporary architecture while fitting into the old university park, where all buildings are yellow bricked.

Got a question?

Project:
Institute for Biomedicine at Aarhus University
Architect:
Cubo
Product(s):
RT 209 Gult
Location:
Aarhus, Denmark

Bovieran Värnersborg, Sweden

+ 55 living apartments with focus on convenience, relaxation and safety. The façade gives the little extra when the contrast between two colours of exclusive bricks battles and frames details like windows, balconies and doorways. Notice the nice touch with suspended bricks.

Got a question?

Project:
Bovieran Värnersborg
Architect:
Liljewalls Arkitekter
Product(s):
RT 473 Como
RT 434 Lava reducerat
Location:
Värnersborg, Sweden

Villa Berlin, Germany

These private residences in Berlin have an elegant way of inviting you in. From the green and gray brick-sectioned courtyard to the iconic curved breeze blocks, that sculp the masterpiece for this remarkable façade. The graceful arch of Ultima bricks creates a truly dramatic expression. Vertical black windows accompanied by gray concrete ribbons give the brickwork an edge of elegance. A superb display of genuine German craftsmanship.

Got a question?

Project:
Villa Berlin
Architect:
A53 — GESELLSCHAFT VON ARCHITEKTEN
Product(s):
RT 154 Ultima
Location:
Berlin, Germany

Villa Groot, Belgium

Settled in the background, this Belgian villa doesn’t reveal much, but the rolling meadows and a broad driveway invite you to have a closer look. The layout surrounds a beautiful fig-planted courtyard with two-story floor-to-roof windows that reflect on the sizable swimming pool.

Secluded completely from the outside, this tempting poolside has the perfect waterstruck backdrop with Ultima’s raw and coarse touch. Ultima RT 153 with a retracted mortar really gives the long format the limelight on this exclusive private residence.

Got a question?

Project:
Villa Groot
Architect:
Lemaire & Longeval
Product(s):
RT 153 Ultima
Location:
Groot-Bijgaarden, Belgium

Lerviks förskola, Sweden

Modern preschool with a playful layout that opens up to a multifunctional courtyard. Faced towards the sun this exciting and inspiring architecture creates optimum conditions for learning. Bright bricks, a wooden top frame and a roof full of flowers blend in harmony.

Got a question?

Project:
Lerviks förskola
Architect:
Wigot Arkitekter
Product(s):
RT 473 Como
Location:
Lomma, Sweden

Bygdøynesveien, Norway

These exclusive Norwegian apartments resides beautifully in a 16-acre English-style park, that gives the Bygdøy-area its attractive feel. Ultima Full White and tinted brick mortar give the facades a calm and homogeneous feel.

Got a question?

Project:
Bygdøynesveien
Architect:
Reiulf Ramstad architects
Product(s):
RT 162 Ultima
Location:
Norway

Eufemia // BREEAM, Norway

Smoked linear facing bricks on a massive office building in the heart of Oslo. Designed by A-Lab Architects the new Eufemia office building is the latest addition of impressive office buildings, located between Barcode and the Medieval Park.

The Eufemia project has achieved a BREEAM-NOR EXCELLENT sustainability rating.

Got a question?

Project:
Eufemia // BREEAM
Architect:
A-Lab architects
Product(s):
RT 155 Ultima
Location:
Oslo, Norway
Sustainability rating:
BREEAM-NOR EXCELLENT

Fläderblomman, Sweden

Mönstermurning bidrar till en levande fasad.

OpenStudio arkitekter berättar om projektet Fläderblomman:

OpenStudio arkitekters tävlingsvinst med High-Casual lägenheter ledde till arbetet med projektet Fläderblomman i Hyllie. Konceptet bygger på hus i den nya stadsmiljön med sammanhållen, ståtlig fasad i mörkbrunt tegel och lekfull fönstersättning. Takets utformning, grönskan och det artikulerade hörnet ger projektet en tydlig komposition.

Insidan är mer casual i vitt, som en ljus och lugn bakgrund till grönskan, livet och gården. Bostäderna får en sockel mot staden och gården görs något nedsänkt för att stärka det privata och tydliggöra gårdsrummet.

Tegel som fasadmaterial föll sig naturligt för att skapa stiliga och tunga men också varierade fasader åt staden. Ett mörkt brunt tegel ger tyngd och robusthet och den ljusare används för att skapa motiv i fasaderna. Dels används det ljusare teglet för att definiera hörnet och husens lokal men också för att måla upp vertikala fönsterband. Teglets egna förmåga att bära genom murning fick synas genom mönstermurningen och bidrar till en rikare fasad.

Got a question?

Project:
Fläderblomman
Architect:
Openstudio Arkitekter
Product(s):
RT 473 Como
RT 475 Bari
Location:
Malmö, Sweden

Dieseröds Förskola, Sweden

This Swedish preschool has the feeling of playfulness over it. The colours and the details in the façade resonate happiness and warmth. The red colours are repeated both inside and outside creating a nice place for the kids to be.

Got a question?

Project:
Dieseröds Förskola
Architect:
Abako
Product(s):
RT 517 Delfi Grådämpat
Location:
Dieseröd, Kungälv, Sweden

Basaren, Sweden

Located in the heart of Stockholm. Basaren is a masterpiece of both architecture and engineering, where two oval forms resonate through the entire design and construction of these exclusive city apartments. This building is particular unique because of its façade of transparent masonry, which is made possible by the Carlsberg-system. The devil is in the detail, and this is no exception; each brick used for the transparent part of the brickwork has two extruded holes that matches the shape of the two towered-building. This requires extra structural support in wall elements, lintels and beams – but in turn provides a quiet synergy and gives the building a light and airy feel.

Got a question?

Project:
Basaren
Architect:
Wingårdhs architects
Product(s):
RT 542 Apollon
Location:
Stockholm, Sweden
Sustainability rating:
Miljöbyggnad nivå silver

Anne Frank Strasse, Germany

This architect-designed villa is located in the exclusive residential district of Blankenese in Hamburg. The former fishing and pilot village west of the city stretches along the banks of the Elbe. Referred to as “The Pearl of The Elbe”, this neighbourhood has a Mediterranean feel with scenic paths, winding stairs and a dense population of mansion dotted between lush greens. The villa itself is blessed with high-detailed masonry and open panoramic views. The RT 154 Ultima expresses warmth with its sand-coloured diversity. Brick by brick.  

Got a question?

Project:
Anne Frank Strasse
Architect:
Unknown
Product(s):
RT 154 Ultima
Location:
Hamburg, Germany

Karstorpsskolan Norra, Sweden

This idyllic school is almost a meadow itself. The deep grey brick façade, blue windows and the green roof create a natural expression and welcoming atmosphere around the building.

Got a question?

Project:
Karstorpsskolan Norra
Architect:
Nesso Arkitektur
Product(s):
RT 522 Alexandria
Location:
Lomma, Sweden

Music school, Austria

The new music school and library in Wolfurt, Austria fits into this existing ensemble of school, kindergarten, clubhouse, municipal office and hotel. The brass façade, faced towards the street, plays elegantly with the building's other material choices. Twelve striking, wide-framed square windows mark the music classes behind it.

Got a question?

Project:
Music school
Architect:
Fink Thurnher architects
Product(s):
RT 154 Ultima
Location:
Wolfurt, Austria

Bismarckallee, Germany

Situated in an evergreen and lush German forest, this education centre is built in major blocks with overhangs that provide both shade and recreational space. Panoramic views of the natural sourroudings create a supreme learning facility. 

Got a question?

Project:
Bismarckallee
Architect:
Mißfeldt Kraß Architekten
Product(s):
RT 152 Ultima
Location:
Bad Segeberg, Germany

Gustav III Väg, Sweden

Elegant apartment building surrounded by trees, rocks and green plants. The grey bricks and the light grey mortar give a calm and homogenous feeling in harmony with the green surroundings.

Got a question?

Project:
Gustav III Väg
Product(s):
RT 522 Alexandria
Location:
Stockholm, Sweden

Randers Tegl HQ, Denmark

The vision behind the new headquarters at Hammershøj is called Supersize Bricks and covers the architect’s visual expression.
The administration building consists of four 'stacked bricks'. To make these stones habitable, they are scaled by a factor of 92. The proportions of the stones have been preserved so that the expression at a distance will have clear references to the format of a Danish brick – now only at 21x10x5 meters. The same expression is repeated on the production buildings, which simultaneously act as exhibition walls and demonstration of mortar types and curves.

Got a question?

Project:
Randers Tegl HQ
Architect:
CUBO architects
Product(s):
RT 550 Kronos
RT 151 Ultima
RT 547 Helios
RT 159 Ultima
Location:
Hammershøj, Denmark

Gustavslund, Sweden

Characteristic terraced houses in matched colours of warm-brown bricks with quirky and neat details. Built just outside the centre of Helsingborg with a feeling of harmony.

Got a question?

Project:
Gustavslund
Product(s):
RT 531 Colosseum
RT 475 Bari
RT 536 Pompeji
Location:
Helsingborg, Sweden

Hoffsveien, Norway

This flexible and modern office building integrates one of Oslo’s main shopping districts into its purpose. The transparent ground floor is framed by an Ultima-brick facade with ceiling-high window sections of varying widths that add life and dynamism to the facade.

Got a question?

Project:
Hoffsveien
Architect:
AART/SJ architects
Product(s):
RT 153 Ultima
Location:
Oslo, Norway

Jubilaren, Sweden

The Jubilaren is a block of several residential buildings designed by E / S-A Architects on behalf of Riksbyggen. The jubilee, which is a tenant-owner association located in Ursvik in northern Stockholm, was completed in 2016. All buildings in the neighbourhood are certified according to the Swedish standard Miljöbyggnad level Silver.

Got a question?

Project:
Jubilaren
Architect:
Engstrand & Speek
Product(s):
RT 307HT Rød
RT 215 Gult schatterat
RT 433 Gyllene reducerat
RT 445 Rödbrunt Patina
RT 476 Umbra
Location:
Sundbyberg, Sweden
Sustainability rating:
Miljöbyggnad nivå silver

Bernstorffsgade, Denmark

The project on the old skating ridge in Aalborg is located on the border between the old residential quarter with masonry villas from the 1920s along Bernstorffsgade and the Øgade district's 4-5-story long-houses from 1940-50s. The houses facing Bernstorffsgade are laid out as separate villas with their own carport, roof terrace and outdoor living spaces. In selected locations, relief masonry, along with balconies and window sections provide a facade variety and a human scale.

Got a question?

Project:
Bernstorffsgade
Architect:
Kjaer & Richter A/S
Product(s):
RT 547 Helios
Location:
Aalborg, Denmark

Tallstigen, Sweden

Apartments in a green area of Stockholm with characteristic burnt variation in the yellow masonry. The bright colour of the bricks combined with the red roof tiles give a fresh and classic feeling.

Got a question?

Project:
Tallstigen
Architect:
Semren Månsson
Product(s):
RT 532 Villanova
Location:
Bromma, Sweden

Fredrikstad office, Norway

By the waterfront in Frederikstad an abundance of details bursts from this large office building. Exclusive masonry in red-brown Ultima long-format brick both outside and indoors creates a stunning overall expression. From top floor one can enjoy 360-degree panoramic views of the city.

Got a question?

Project:
Fredrikstad office
Architect:
Griff architects
Product(s):
RT 157 Ultima
Location:
Fredrikstad, Norway

Villa Stuttgart, Germany

Hidden in the sloped landscape near Stuttgart is a villa with Mediterranean feel. Amongst olive trees and bougainvilleas is a stress-free zone by the pool. The outdoor area is framed by the warm and light-tinted sandy feel from the brick walls.

Got a question?

Project:
Villa Stuttgart
Architect:
Fischer architects
Product(s):
RT 154 Ultima
Location:
Stuttgart, Germany

Tiundaskolan, Sweden

When talking about playfulness: The architect has created a fantastic piece of art when selecting and combining these two colours of bricks. This school building clearly stands out as an expression of the DNA of a building’s purpose.

Got a question?

Project:
Tiundaskolan
Architect:
CF Möller
Product(s):
RT 445 Rödbrunt Patina
RT 542 Apollon
Location:
Uppsala, Sweden

Flerbostad Jönköping, Sweden

Exclusive apartment building with light grey bricks and slightly darker grey mortar combined with large glass windows framed in brass. A strict and elegant look with panoramic views from the top balconies.

Got a question?

Project:
Flerbostad Jönköping
Product(s):
RT 546 Attika
Location:
Jönköping, Sweden

Villa Meise, Belgium

This Belgian juvel is a myriad of open courtyards with breathtaking facades. The muted brick colors combined with a changeable surface creates a distinctive expression from this Villa in Antwerp, Belgium.

Got a question?

Project:
Villa Meise
Architect:
UAU Collectiv architects
Product(s):
RT 154 Ultima
Location:
Antwerp, Belgium

Kasematten, Sweden

A large block of exclusive apartments with beautiful bricks burnt to the very last detail. The generous balconies give extra value for those who live with magnificent views as a rustic backdrop.

Got a question?

Project:
Kasematten
Architect:
Arkkas
Product(s):
RT 547 Helios
Location:
Varberg, Sweden

Mosevænget, Denmark

Far away from the everyday hustle, this high-end contemporary gem is hidden away in the woods. Featuring RT 150 Ultima Linear Bricks in vivid black.

Got a question?

Project:
Mosevænget
Architect:
Friis & Moltke architects
Product(s):
RT 150 Ultima
Location:
Randers, Denmark

Wohnhaus Tietze, Germany

This distinctive and bright German residence dwells peacefully in between greens. Special emphasis was placed on sustainability and a high quality of construction, which is implemented with precision and architectural love to the last detail.

Got a question?

Project:
Wohnhaus Tietze
Architect:
Nentwig.Notbohm architects
Product(s):
RT 154 Ultima
Location:
Altona, Germany

Sprängaren, Sweden

Distinctive apartment building on a corner in Stockholm, that accentuates strict elegance. The grey coloured bricks go well together with dark grey mortar used to highlight the brick even more.

Got a question?

Project:
Sprängaren
Architect:
Semren och Månsson
Product(s):
RT 550 Kronos
Location:
Sundbyberg, Sweden

Villa Peer, Belgium

When laying bricks vertically, magic occurs. In a mix of evergreens and gray, huge panorama views make this Belgian villa one of a kind. Here Ultima RT 156 is acting an important part in the bricked gables and overhangs and thus creating a notable contrast in the overall expression of the house.

 

Got a question?

Project:
Villa Peer
Architect:
UAU Collectiv architects
Product(s):
RT 156 Ultima
Location:
Peer, Belgium

Volgograd, Russia

This masterpiece of masonry is something quite out of the ordinary. Swirling waves of bricks swell through the entire structure’s façade, creating a drawing three-dimensional expression. The details are further emphasized by the varying color scheme featured in the soft-molded Prima-series.

Got a question?

Project:
Volgograd
Architect:
Unknown
Product(s):
RT 438 Monza
Location:
Volgograd, Russia

Flerbostad i Bergshamra, Sweden

Apartment building in various colours full of contrast renovated with red roof tiles. Blocks like these are typically from to 60’s and 70’s with their brown, dark green and grey base colours and brighter details.

Got a question?

Project:
Flerbostad i Bergshamra
Product(s):
RT 804 Højslev 2-kupig
Location:
Bergshamra, Stockholm, Sweden

LSS-boende, Sweden

This new institutional building with varying red and black brick-façade and red tiles on the roof is built to withstand the elements and creates great living spaces for the inhabitants.

Got a question?

Project:
LSS-boende
Product(s):
RT 804 Højslev 2-kupig
Location:
Sjöbo, Sweden

Apartments, Denmark

This elegant apartment complex in central Aalborg, Denmark adds a hint of sunshine with its yellow shades that oozes of a natural and comforting atmosphere. The raw brick patterns create soothing backdrops from the private stone terraces and balconies.

Got a question?

Project:
Apartments
Architect:
Ideal architects
Product(s):
RT 159 Ultima
Location:
Aalborg, Denmark

Harbour Park, Denmark

97 owner-occupied flats in Harbour Park, Copenhagen, Denmark. The architecture of the block has classical roots. Owing to its well-defined shape, the block has a recreational courtyard area offering optimum conditions for light and shelter from the wind. The large scale of the building is broken down into smaller elements by means of a variety of façade materials and changes in elevation from 4 to 6 stories.

Got a question?

Project:
Harbour Park
Architect:
Danielsen Architecture
Product(s):
RT 515 Rokoko Blådämpat
RT 445 Rödbrunt Patina
RT 453 Barok
Location:
Copenhagen, Denmark

DEG42, Norway

Behold Queen Eufemias Gate 42 (DEG42). An office building at Oslo’s waterfront that stands out with the very strong suspended meeting rooms in tile, which is overhang on the east façade with unique view through floor-to-ceiling windows. Along with New York-inspired fire escape that winds outside on the east, meeting rooms along the façade creates the unconventional a unique sculptural and dramatic look.

The tile façade is done in full height, ie. all weight is brought down to the foundation. The displaced window positions result in increased loads on the brick beams as the load is brought down to the foundation, and thus up to 17 shift high prefabricated tile beams are made to support the construction. The meeting boxes are suspended in a bearing steel structure with suspended bricklifts along the underside of the boxes. The thickness of the tile ceilings is just 35 mm. to achieve a minimalist expression.

Got a question?

Project:
DEG42
Architect:
A-lab architects
Product(s):
RT 445 Rödbrunt Patina
Location:
Oslo, Norway

The leaning tower, Denmark

Innovative property in Aalborg City center with a distinct sloping façade. Randers Tegl assisted the performing contractor in designing and planning expansion joints, as well as suspension principles and determination of the masonry course according to the placement of brick bellows. The design of the façade posed special requirements for the building's carrying capacity.

Got a question?

Project:
The leaning tower
Architect:
Bjørk & Maigård Architects
Product(s):
RT 483 Gammalrött
Location:
Aalborg, Denmark

Villa i Skövde, Sweden

This romantic fairy tale house with red roof tiles has that original homely feel to it. Encircled by a mature garden to enjoy, the layout of pathways, patios and the sunroom ensures a relaxing atmosphere.

Got a question?

Project:
Villa i Skövde
Product(s):
RT 804 Højslev 2-kupig
Location:
Skövde, Sweden

Apartments, Norway

Capitalizing on the Unika brick’s expressive character, these exclusive apartments in Bekkestua, Norway have a special combination of materials. The warmth of the hardwood creates its own unique connection with the coal-burnt variation of bricks. Panoramic roof balconies open up to the light and spectacular views.

Got a question?

Project:
Apartments
Architect:
HRTB Arkitekter AS
Product(s):
RT 547 Helios
Location:
Bekkestua, Norway

Drengsrudbekken // BREEAM, Norway

A giant curve characterizes this modern office building in Drengsrudbekken, Norway. Standing on columns the building’s masonry has an abundance of detail for a building of its size. Using different mortar colors creates a distinctive expression in collaboration with the bricks’ grey tones.

This project has a BREEAM-NOR EXCELLENT sustainability rating.

Got a question?

Project:
Drengsrudbekken // BREEAM
Architect:
Arkitekterne as
Product(s):
RT 546 Attika
Location:
Drengsrudbekken, Norway
Sustainability rating:
BREEAM-NOR EXCELLENT

Bostadsområde i Skanör, Sweden

Typical South Swedish style houses with classic red roof tiles in a cluster of similar houses. Roof windows let in the light in the classical small family houses.

Got a question?

Project:
Bostadsområde i Skanör
Product(s):
RT 806 Højslev 1-kupig Lille Dansk
Location:
Skanör, Sweden

Tomelilla Station, Sweden

Trains have arrived in Tomelilla in the past 150 years. Now this old brick station house has got a new beautiful roof, that matches the classical style of train station houses throughout Sweden.

Got a question?

Project:
Tomelilla Station
Product(s):
RT 844 Laumans 1-kupigt IdealVariabel
Location:
Tomelilla, Sweden

Terbankstraat, Belgium

This Belgian villa is a bold statement of white vibes, that truly embodies the concept of a million shades of white. Armed with Ultima bricks in full white, the architect has created relaxing spaces below brick overhangs, luxurious blends of black and white and brick flooring.

Got a question?

Project:
Terbankstraat
Architect:
Unknown
Product(s):
RT 162 Ultima
Location:
Boechout, Belgium

Karlsruhe Haus, Germany

When it comes to exploit every inch of space to create atmosphere and feel, this private German residence has something very special. Being bold with bricks can create special enjoyable spaces. This is no exception.

Inspired by the long format’s possibilities to work with vertical alignment and the use of space, the architect has created a circular edged wall that welcomes you at the front door. Organized neatly with the brick flooring this waterstruck Ultima gives a sense of serenity and calm throughout the house.

Got a question?

Project:
Karlsruhe Haus
Architect:
Architekturbüro Ruser + Partner MBB
Product(s):
RT 154 Ultima
Location:
Karlsruhe, Germany

Solvay Rue de Ransbeek, Belgium

This apartment complex in Brussels has a modernistic ring to it. When massively upscaling Unika Apollon’s soft waterstruck surfaces with gray-white color play, the brickwork’s snowy elegance creates a strong contrast to the black metallic window frames and floating balconies. The unique surface structure gives the finished construction a distinct and dynamic façade, rich in variations.

Got a question?

Project:
Solvay Rue de Ransbeek
Architect:
Unknown
Product(s):
RT 542 Apollon
Location:
Brussels, Belgium

Roeakollen, Norway

A-Lab Architects was given with the opportunity to transform this former industrial area of Oslo into a new attractive residential area, that takes advantage of the beautiful natural surroundings. With close proximity to Mærradalen, the north-faces sloped terrain carves through the open courtyard. By designing the apartments with light coming from two sides, the recreative spaces thrives with light.

Every apartment bathe in an abundance of light with the plan layout and spacious balconies. The combination of minimalistic black steel with subtle and dark brick façade with elegant suspended brick-patterns, scales down the block’s volume and creates a sense of unity. Finally, the residence top is crowned with a huge shared roof terrace with spectacular views.

Got a question?

Project:
Roeakollen
Architect:
A-Lab
Product(s):
RT 531 Colosseum
Location:
Oslo, Norway

Villa i Skövde, Sweden

A shining black-glazed roof just outside the city, adorns this beautiful villa. Blessed with a grand sundeck the owners can enjoy views of the garden and a swimming pool in the backyard.

Got a question?

Project:
Villa i Skövde
Product(s):
RT 850 Laumans 1-kupigt IdealVariabel
Location:
Skövde, Sweden

Flerbostad i Skövde, Sweden

This old apartment building in Skövde has a romantic style to it, that gives historical vibes to architecture from decades back. These apartments have been renovated with new red-glazed roof tiles and matching tin work.

Got a question?

Project:
Flerbostad i Skövde
Product(s):
RT 872 Laumans Tiefa XLTOP
Location:
Skövde, Sweden

Kapellen, Belgium

By combining an open ground plan with floor-to-ceiling windows and flowering green walls, this Belgian complex combines business and residence with urban leisure. Separated floor plans create balconies and a nice variation between black wood sections and bright bricks. Here, the Ultima RT 154 creates a delightful contrast to the deep blacks.

Got a question?

Project:
Kapellen
Architect:
Unknown
Product(s):
RT 154 Ultima
Location:
Belgium

Wilrijk Jules Moretuslei, Belgium

These harmonic apartments are located in the Wilrijk-district of Antwerpen. By combining Unika Helios’ gloomy flare with golden metallic frames for windows and balconies, the façade resonates with warmth and white-gold-elegance. The water struck brick’s yellow softness, white engobe and varying coal burns create a fine rhythm to the brickwork. Subtracted windows in brick frames and subtracted mortars add delicate touch too.

Got a question?

Project:
Wilrijk Jules Moretuslei
Architect:
Unknown
Product(s):
RT 547 Helios
Location:
Antwerp, Belgium

Bostadsområde Aspö, Sweden

This cluster of classical Swedish wooden family houses in various colours has been freshened up with new red roof tiles.

Got a question?

Project:
Bostadsområde Aspö
Product(s):
RT 804 Højslev 2-kupig
Location:
Skövde, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Sweden

The building with its rustic brick type goes well together with the older University buildings. The used technique to apply the brick mortar gives an extra interesting look.

Got a question?

Project:
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Product(s):
RT 444 Rödbrunt schatterat
Location:
Stockholm, Sweden

Strandhotellet, Denmark

With only a few hundred meters to the wide, white sandy beaches and the west coast, and located in Northern Jutland in one of Denmark's most beautiful and best holiday areas, Strandhotellet Blokhus is an obvious choice as a bath hotel for romantic souls. The hotel was newly built in 2017 with respect to the Danish classic bath hotel traditions and decorated with tall wooden panels, light rooms and beautiful wallpaper. No detail has been spared, and you can tell by the exterior that the building’s level of detail and architecture creates references back in time.

Got a question?

Project:
Strandhotellet
Architect:
UBN arkitekter
Product(s):
RT 806 Højslev 1-kupig Lille Dansk
Location:
Blokhus, Denmark

Bornholmsgade, Denmark

At the corner of Øgadekvarteret in Aalborg, this property in Bornholmsgade got a big-scale make-over in accordance with Danish building traditions. 34 new dormers adorn this beautiful tiled red roof ridge made in the Danish roofing classic: Højslev's wing roof in a small Danish format.

Got a question?

Project:
Bornholmsgade
Product(s):
RT 806 Højslev 1-kupig Lille Dansk
Location:
Aalborg, Denmark

Höllviken, Sweden

Beställare med en tomt på över 2000m2 i Höllviken med ambitionen att få något utöver det vanliga åt sin familj.
En stor inspirationskälla har varit Frank Lloyd Wright, som var en mästare i att utnyttja teglets möjligheter. Han använde ofta långa fönsterband under ett utskjutande takutsprång med svagt slutande tak och med den murade skorstenen som ett viktigt arkitektoniskt element.

Got a question?

Project:
Höllviken
Architect:
Thomas Sundback, A-design Arkitektkontor AB
Product(s):
RT 154 Ultima
Location:
Höllviken, Sweden

Østerbro, Denmark

A stone's throw from the fjord of Aalborg is a group of large apartments situated with great views. The building has been renovated with the RT 840 silk-matte roof tiles to match the existing design and preserve the building’s classic appearance.

Got a question?

Project:
Østerbro
Product(s):
RT 840 Højslev 1-kupigt Lille Dansk
Location:
Aalborg, Denmark

Kv. Ymer, Sweden

Hyllie, Malmö
 

RT 475 Prima Bari pryder den veckade tegelfasaden där nyanser av svart och brunt skimmer skapar en tydlig lyster. 

Balkongerna utgör en naturlig del av byggnadens karaktäristiska form. Med ett starkt formspråk skapar teglet en robusthet i omgivningarna. 

Kv. Ymer är en av finalisterna till Malmö Stadsbyggnadspris 2021.

Got a question?

Project:
Kv. Ymer
Architect:
White Arkitekter
Product(s):
RT 475 Bari
Location:
Sweden

Villa Strib, Denmark

A beautiful Funen beach side mansion has been given a detailed makeover with blue-damped wing roof tiles. Blessed with a Japanese-inspired garden the house overlooks one of the most beautiful straits in Denmark.

Got a question?

Project:
Villa Strib
Product(s):
RT 820 Højslev 1-kupig Lille Dansk
Location:
Strib, Denmark

Villa Bjert, Denmark

This unique location at Kolding Fjord calls for a very special house – and for a roof with character and flare. This completely renovated white mason with private pier and stunning views has been refurbished with glazed Laumans roof tiles. The roof is not only a good match for the house and its surroundings. The extra thick glaze, which creates the matte look, also provides a sturdy roof that is completely algae and dirt repellent and extravagantly looking.

Got a question?

Project:
Villa Bjert
Product(s):
RT 856 Laumans 1-kupigt IdealVariabel
Location:
Bjert, Denmark

Villa Höllviken, Sweden

Situated among pinetrees this Swedish villa resonates a sense of serenity combined with modern and functional living. The sunny terrace and turquoise pool create a California state of mind in the heart of Scandinavia. A perfect match for the grey tinted and coarsed bricks.

Got a question?

Project:
Villa Höllviken
Product(s):
RT 156 Ultima
Location:
Höllviken, Sweden

Kv Grytan, Sweden

Kv Grytan är en del av Malmös mest centrala stadsutvecklingsprojekt, området Sorgenfri, där det gamla industriområdet ska integreras i innerstaden och omvandlas till en levande stadsdel. 

Bostadshuset som LINK arkitektur har utformat, omfattar ett femtiotal lägenhet men också en lokal och flera bokaler i bottenplan. De är tänkta till mindre verksamheter såsom kontor, kafé, butik och gym, för att skapa aktivitet i gaturummet. Bokalerna har stora glaspartier med ingång från gatan och är förbundna med en invändig trapp till lägenheten på planet ovanför.

Byggnadens utformning och materialval är tänkta att knyta an till områdets industrihistoria med tegel, glas, betong och ”smide”. Gatufasaden är nedbruten i mindre delar med olika tegeltyper och sockelvåningen får en relief-bearbetning för att möta den mänskliga skalan i gatunivån. Den gröna innergården rymmer bl.a. en klätterväxtbeklädd pergolastruktur för cykelplatser och en cykelservicestation.

Got a question?

Project:
Kv Grytan
Architect:
LINK arkitektur Malmö
Product(s):
RT 548 Hera
RT 540 Pantheon
RT 476 Umbra
RT 483 Gammalrött
Location:
Malmö, Sweden
Contractor:
SERNEKE, Murpoolen i Skåne AB

Valhall, Sweden

Vallhall är ritat av Lindberg Stenberg Arkitekter och murentreprenör var AB Kovenda. Kvarteret är beläget i Hyllie där RT478 Prima Lecco, RT475 Prima Bari, RT 473 Prima Como, RT 551 Unika Argos och projektstenen RT438 Prima Monza utan vitt klär fasaderna. 

Lindberg Stenberg Arkitekter berättar - 
UPPHÖJT. VALHALL BJUDER PÅ ETT LIV PÅ PELARE.
Kvarteret Valhall är ett kombiprojekt med stor livsmedelsaffär och apotek i gatuplanet med tillhörande garage i två plan. Ovanpå detta ligger en upphöjd gård i två nivåer med ca 430 lägenheter fördelade på 15 trapphus. 

Projektet ligger i Hyllie i Malmö och bildar med sin höga del entré från Pildammsvägen. Stor omsorg har lagts vid att få ner skalan och dela upp kvarteret i hus med egna karaktärer. Butikens höga sockelvåning utförs helt i tegel och detaljeras med öppningar, relief och murning. Genomgående har kvarteret ljusa trapphus som berikar både in och utsida. Kvarterets gård nås från trapphusen, en södervänd trappa och cykelhiss. 
Projektets närhet till Hyllie station, Emporia, Malmö Arena och Hyllievångsskolan ökar ytterligare attraktiviteten.

Got a question?

Project:
Valhall
Architect:
Lindberg Stenberg Arkitekter
Product(s):
RT 473 Como
RT 438 Monza
RT 475 Bari
RT 551 Argos
RT 478 Lecco
Location:
Malmö, Sweden
Contractor:
Kovenda AB

Villa i Skövde, Sweden

Situated in the outskirt of the woods is this cosy gem of a villa melting into the greenery. White façade, wide welcoming porch and a classical red tile roof make this villa harmonic and lovely.

Got a question?

Project:
Villa i Skövde
Product(s):
RT 801 Højslev 1-kupig
Location:
Skövde, Sweden

Campus Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Sweden

A modern campus building for the students where the special technique to apply the dark grey mortar gives an exciting expression. The glass roof accentuates the modernity.

Got a question?

Project:
Campus Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Architect:
Sandell Sandberg
Product(s):
RT 548 Hera
Location:
Stockholm, Sweden

Trygghetens Hus, Sweden

Trygghetens hus i Trelleborg. 

Under hösten 2020 invigdes Trelleborgs nya brandstation. Placerad vid Lundavägens infart till staden, med passande adress på Västra ringvägen 112 når utryckningsfordon snabbt vägarna. 

Den robusta tegelfasaden pryds av RT475 och RT571

RT571 Fusion  
Fusion är en serie slaget tegel med markant större färgspel. Varje serie består av flera olika slagna tegel med sin egen karaktäristiska färgton. Teglet väljs ut efter färg och blandas sedan för att önskat färgspann ska uppnås. Färgtonernas eleganta variation resulterar i harmoniska fasader med stort djup.

RT475 Prima
Prima är en serie slaget tegel som har genomgått en varierad förädlingsprocess. Varje enskild sten har sitt eget spännande uttryck och serien rymmer både klassiska och mer karaktäristiska färgnyanser för en markant byggstil. Produktionsmetoden skapar rik variation och spel i teglets yta, som ger den färdiga fasaden ett spännande uttryck.

Got a question?

Project:
Trygghetens Hus
Product(s):
RT 475 Bari
RT 571 Fusion
Location:
Trelleborg, Sweden

Svanen, Sweden

OpenStudio Arkitekter har gestaltat Svanen i Svedala, där huskropparna pryds av RT 483 Classica Gammalrött och RT 472 Prima Bellagio. Murningen skötte Nimab. Riktigt snyggt blev det!

OpenStudio Arkitekter berättar om projektet -
För Svanen blev målet att uppföra ett stolt och elegant kvarter med rötterna i lokal industriarkitektur, som i en modern tappning gav en luftig känsla och kunde bjuda på platsen.
 
Med detta i åtanke var materialvalet givet. Svedala har en rik tegelhistoria, med tegelbruk och fint detaljerad tegelarkitektur, och att koppla an till detta gav oss en möjlighet att bygga nytt på ett sätt som kändes självklart i den historiska stadskärnan.
 
Det fanns ett rikt källmaterial att hämta inspiration ifrån, där framförallt Sandviks industrifastigheter vid tågstationen lämnade ett starkt intryck. Kulörer, vågformade takfotsdetaljer, och inte minst huvudmotivet med tegelpelare är alla moderna omtolkningar av Svedalas arkitekturhistoria.
 
Som kontrast till det industriella arvet är två av byggnadskropparna uppförda som moderna tillskott till stadsrummet, där det röda teglet fått ge plats åt en dämpad mörkgrå sten. För att möta den småskaliga bebyggelsen bakom Storgatan är dessa byggnader lägre, och skalan bryts ner ytterligare genom att vi skar i volymerna, vilket skapade takterrasser och intressanta blickfång i gaturummet.
 
Mot himlen lättar byggnaderna med inslag av ljus puts, där kulören återkommer som fog mellan tegelstenarna. Resultatet är ett helgjutet projekt, där fasaderna flätar in i varandra och skapar ett rikt samspel av kontrasterande uttryck.

Got a question?

Project:
Svanen
Architect:
OpenStudio
Product(s):
RT 472 Bellagio
RT 483 Gammalrött
Location:
Svedala, Sweden

Nycander, Sweden

This timeless look in the centre of Täby has a minimalistic and classy look. The building’s squared form and straight lines work fine with bright coloured bricks, that have a slight variation in the final masonry.

Got a question?

Project:
Nycander
Architect:
Arkitektingenjörerna
Product(s):
RT 473 Como
Location:
Täby, Sweden

Flerbostad Falsterbo, Sweden

A lovely apartment house that dwells together in harmony with the surrounding greens and common gardens. Bright yellow brick colours, beautiful wooden details and roof gardens create an appealing and relaxing atmosphere.

Got a question?

Project:
Flerbostad Falsterbo
Architect:
Krook & Tjäder
Product(s):
RT 547 Helios
Location:
Falsterbo, Sweden

Elinegård

Urbana och hållbara radhus i Elinegård. 
Dessa stadshus är gestaltade av Tengbom arkitekter. Fasadteglet som använts mixades olika sorter av tegel i vilt förband för att skapa den karakteristiska fasaden. 50% mix av RT473 och RT475, samt en 50% mix av RT484 och RT473. Fogen är BÖ11 från Bösarps Torrbruk. Fasaderna murades av Mur & Puts Specialisten i Skåne AB och byggentreprenör var Anebyhusgruppen AB. 

Tengbom arkitekter berättar om projektet:
Ett flexibelt, urbant och hållbart boende för den moderna småbarnsfamiljen stod på önskelistan. Inga problem – vi satte tänderna i utmaningen direkt. Och nu har det blivit verklighet. Vi ritade stadsradhus tillsammans med Ikano Bostad efter vinst i utlyst tävling.

Men om man vill göra världen bättre måste man tänka ännu större, och det gjorde vi. Det är inte bara familjernas vardag som ska göras mångsidig och hållbar utan hela kvarteret. Genom att bygga flexibla småhus kunde vi ta tillvara på områden där det annars skulle vara svårt att bygga, och utnyttja attraktiva adresser nära staden som tidigare har fått stå tomma.

Det är viktigt att skapa ett boende som fungerar på flera plan. Många unga familjer är väldigt intresserade av att vara klimatsmarta, men samtidigt ovilliga att kompromissa bort känslan och estetiken. Vi lyssnade på de önskemålen. Det finns goda chanser att anpassa sitt hus. Samtidigt har byggnaderna ett gemensamt formspråk och ett visuellt släktskap, vilket skapar den populära urbana looken. Dessutom finns smarta lösningar som exempelvis underhållsfria fasader, solceller på taken, sopsortering och bilpooler. Det här gör det avsevärt mycket enklare för föräldrarna att leva upp till sina miljöambitioner.

Got a question?

Project:
Elinegård
Architect:
Tengbom
Product(s):
RT 473 Como
RT 475 Bari
RT 484 Umbra med färgspel

Kv Nanna, Sweden

Ett arkitektoniskt landmärke i Malmö. 

 

Denna spetsiga tegelbyggnad är ritad av Juul / Frost arkitekter där Midroc var totalentreprenör och Byggentreprenören Vellinge AB var murentreprenör. Fogen i det vilda förbandet är BÖ170 och BÖ13 från Bösarps Torrbruk. 

Teglet på fasaden är RT475 & RT546. 

 

Juul l Frost arkitekter berättar om Nanna -

Hyllie Corner i kvarteret Nanna är anpassad till kontexten och tomten vilket säkerställer optimala dagsljusförhållanden för de boende. Byggnaden är utformad som ett öppet torg i 4 till 8 våningar, med en angränsande 4-vånings fristående ”stadsvilla”. Den öppna innergården integrerar bebyggelsen i stadsdelen och ger direkt tillgång till en av Hyllies gröna huvudvägar för trafikanter. Byggnaden är inredd med varierande bostadsstorlekar från studios till rymliga familjehus. Med café och mindre butiker på bottenvåningen bidrar Hyllie Corner till stadslivet på Hyllie Allé: stadsdelens huvudgata. 

 

Utifrån det särpräglade läget på Hyllie Allé och den utstickande tomten har byggnadens framträdande hörn utformats så att den lyfter fram byggnaden som ett landmärke och ett arkitektoniskt riktmärke. Byggnaden är i 8 våningar mot Hyllie Allé och är nedskalad till 4 våningar upp till stadsvillan och grönområdet söder om byggnaden.

Got a question?

Project:
Kv Nanna
Architect:
Juul l Frost Arkitekter
Product(s):
RT 475 Bari
RT 546 Attika
Location:
Malmö, Sweden

Rosenhäll, Sweden

Apartments in irregular blocks combined with great craftmanship masonry and a beautiful brick colour toning in cold and warm sandy colours. Dark window frames and the minimalistic balcony rails frame a beautiful and unpretentious courtyard.

Got a question?

Project:
Rosenhäll
Architect:
Winell & Jern Arkitekter
Product(s):
RT 554 Eos
Location:
Linköping, Sweden

Munktellstaden, Sweden

Block of apartment building in three different brick colours with each its distinctive expression. Matching colours and exciting masonry in the façade make these city apartments blend in an architectural sense, despite the different colours.

Got a question?

Project:
Munktellstaden
Architect:
Hidemark & Stintzing Arkitekter
Product(s):
RT 475 Bari
RT 575 Fusion
RT 571 Fusion
Location:
Eskilstuna, Sweden
Sustainability rating:
Miljöbyggnad nivå silver

Helgonagården, Sweden

Helgonagården, Lund

2014 utlystes en markanvisningstävling av Lunds kommun, på tomten öster om Sparta i Lund. Tävlingen avsåg utformning av ny bostadsbebyggelse på platsen. Vi utsågs av Medicon Village, som har sin verksamhet på andra sidan Scheelevägen, att göra ett förslag å deras vägnar.

Sparta är ett studentboende med flera publika lokaler färdigställt 1970 och ritat av Bengt Edman. Det är en ikonisk modernistisk byggnad i det som brukar kallas för brutalistisk stil. Vi tog avstamp i Spartas inre struktur för att fullfölja en urbant begriplig idé, där Spartas inre och yttre stråk fortsatte i vårt område. Detta grepp skapade en kvartersstruktur med tre inre gårdar år väster för den nya bebyggelsen.

För att ansluta till Sparta och övrig bebyggelse i området föreslog vi tegel som fasadmaterial mot omgivande gator och platser. Fasaden mot Scheelevägen är 125 m lång och utgör i sammanhanget en stor skala. Vi föreslog att byggnaderna skulle muras med tegel i olika kulörer för att bryta ner skalan och skapa mindre byggnadsvolymer. Tegelkulörerna valdes för att ansluta till Spartas brunröda tegel och grå betong. För att ytterligare bryta ner skalan, använde vi olika storlekar på  fönster och burspråk, som till synes slumpvis skapar fasader som beskriver mindre delar i helheten. Lägenheterna på bottenvåningen mot Scheelevägen fick egna entréer som också bryter ner skalan och ger liv åt gatumiljön.

Projektet ger, med sin tegelarkitektur, en fin helhet på platsen. Det är modernt men har anpassats till den storskaliga plats som utgjorde själva tomten.

- Gunilla Svensson, Arkitekt SAR/MSA

Got a question?

Project:
Helgonagården
Architect:
Gunilla Svensson Arkitektkontor AB
Product(s):
RT 434 Lava reducerat
RT 473 Como
RT 531 Colosseum
RT 438 Monza
Location:
Lund, Sweden
Contractor:
Peab & Hoti Bygg & Fasad Teknik AB

Stadsbiblioteket i Ängelholm , Sweden

Got a question?

Project:
Stadsbiblioteket i Ängelholm
Product(s):
RT 811 Højslev 1-kupig Lille Dansk
Location:
Ängelholm , Sweden

Villa i Sollentuna, Sweden

Among tree roses and green plantings, the roof tiles on this wooden villa gives that classical and cosy house-style known throughout Sweden. Only here the natural vibes mostly found in rural Sweden are in a suburb to Stockholm.

Got a question?

Project:
Villa i Sollentuna
Product(s):
RT 801 Højslev 1-kupig
Location:
Stockholm, Sweden

Villa i Skövde, Sweden

A grand residence in its magnificence with a well-held and beautiful surrounding garden. Blessed with many square meters this house sits majestic in the landscape. Of course, topped with a classic red tile roof.

Got a question?

Project:
Villa i Skövde
Product(s):
RT 804 Højslev 2-kupig
Location:
Skövde, Sweden

Kv. Draken, Sweden

Återhållsamt elegant med RT 475 

Kv. Draken i östra Malmö gestaltades av Fojab Arkitekter. Murpoolen i Skåne AB utförde murningen där Granitor var byggentreprenör. Combimix levererade murbruket till fasaden. 

Fojab berättar om gestaltningen, 
Byggnaden kläs i en yttre fasad av RT 475 Prima Bari. Teglet ges en omsorgsfull detaljering med rullskift och olika djup på luftspalten, som bildar pilastrar och förtydligar vertikalitet. I indrag och slitsar bryts materialbehandlingen till ljusa fibercementskivor. Principen med mörkt mot ljust går igen i bl.a fönster, räckesdetaljer, stuprännor och krönplåtar. 
Gestaltningen är återhållsamt elegant och förhåller sig till torget på ett stadsmässigt vis. Sockelvåningens generösa glaspartier redovisar lokalernas publika och utåtriktade funktioner och hjälper till att aktivera torgytan. 

Prima är en serie slaget tegel som har genomgått en varierad förädlingsprocess. Varje enskild sten har sitt eget spännande uttryck och serien rymmer både klassiska och mer karaktäristiska färgnyanser för en markant byggstil. Produktionsmetoden skapar rik variation och spel i teglets yta, som ger den färdiga fasaden ett spännande uttryck.

Got a question?

Project:
Kv. Draken
Architect:
Fojab Arkitekter
Product(s):
RT 475 Bari
Location:
Malmö, Sweden
Contractor:
Murpoolen

Bävern, Sweden

Once an architect has dreamt about a vision, there’s endless possibilities to what brick facades can be. Here the keyword was framing. The bright red colours, the details in the masonry and technical brick lintels solutions show an excellent art of architecture.

Got a question?

Project:
Bävern
Architect:
Arkitektlaget
Product(s):
RT 571 Fusion
Location:
Trelleborg, Sweden

Kv Hammocken, Sweden

Kvarteret Hammocken 

Kvarteret Hammocken i södra Brunnshög är byggt längs Brunnshögsgatan i Lund. Gestaltat av Plan- & Byggnadskonst i Lund AB och murat av Murpoolen i Skåne AB. 
Fasaden som är uppmurad med vilt förband med vissa balkar i stående rullskift pryds av RT 473 Prima Como och RT 475 Prima Bari. Bruket som användes är BÖ133 och BÖ1420 som levererades av Bösarps Grus och Torrbruk AB 

Huset är uppdelat i fyra trapphus med 105 hyresrätter på 1 – 4 rum och kök. Merparten av lägenheterna nås via trapphus och några via loftgångar. Lägenheterna är ljusa och välplanerade med fina moderna materialval. Ett stort antal lägenheter har ett burspråk som hänger ut över Brunnshögsgatan där spårvagnen stannar nästan utanför porten. Färgsättningen på byggnaden är inspirerat av nederländska konstnärer som Rietveld och Mondriaan.

Prima är en serie slaget tegel som har genomgått en varierad förädlingsprocess. Varje enskild sten har sitt eget spännande uttryck och serien rymmer både klassiska och mer karaktäristiska färgnyanser för en markant byggstil. Produktionsmetoden skapar rik variation och spel i teglets yta, som ger den färdiga fasaden ett spännande uttryck.

Got a question?

Project:
Kv Hammocken
Architect:
Plan- & Byggnadskonst i Lund AB
Product(s):
RT 473 Como
RT 475 Bari
Location:
Lund, Sweden
Contractor:
Murpoolen

Staffanstorps Gästis, Sweden

RT 158 Ultima. Staffanstorp, Sweden

Got a question?

Project:
Staffanstorps Gästis
Architect:
Kamikaze Arkitekter
Product(s):
RT 158 Ultima
Location:
Staffanstorp, Sweden

Rörsjöskolan, Sweden

Got a question?

Project:
Rörsjöskolan
Architect:
Arkitektgruppen i Malmö AB
Product(s):
RT 571 Fusion
Location:
Malmö, Sweden
Contractor:
Söderåsens Mur och kakel AB

Kv. Draken, Sweden

Got a question?

Project:
Kv. Draken
Architect:
Fojab Arkitekter
Product(s):
RT 475 Bari
Location:
Malmö, Sweden
Contractor:
Murpoolen

Meerbusch, Germany

At first sight, the facade of this white gem in Germany may look simple. But no detail is coincidental, and bold choices are the result of an exclusive and extraordinary expression that stands out in the residential area.

The format is dimensional which adds depth to the overall impression. The bonding is characteristic, while large sections of windows in different formats, vertical and horizontal, unite indoors and outdoors.

Ultima RT 154 comprises a significant element. The light-tinted white color makes room for every other beautiful and thought-out detail and is just like a symbol of the overall impression of the house; pure, clean, and timeless

Got a question?

Project:
Meerbusch
Architect:
Lücker Beckmann Architekten
Product(s):
RT 154 Ultima
Location:
Germany

Slemdalsvingen, Norway

Numerous shapes of white, straight lines and bold bonding are characteristics of this remarkable home in Oslo. The architectural choices radiate serenity and prove that cubism does not have to be boring.

The amazing view over the residential area and water on the horizon is utilized by large sections of windows that invite nature inside.

A significant detail in the project is the variation of bonds. A combination of vertical and horizontal bonds offers a special welcome to the home and adds a distinguished expression making the overall impression unique and not to underestimate.

Got a question?

Project:
Slemdalsvingen
Architect:
R21 ARKITEKTER
Product(s):
RT 162 Ultima
Location:
Oslo, Norway
Contractor:
Bærum Murmesterforretning AS

Kvarteret Magne, Sweden

Got a question?

Project:
Kvarteret Magne
Architect:
PE Architects
Product(s):
RT 475 Bari
RT 473 Como
RT 532 Villanova
Location:
Malmö, Sweden
Contractor:
Stabile

Kvarteret Virknålen, Sweden

Got a question?

Project:
Kvarteret Virknålen
Architect:
Panorama Architects
Product(s):
RT 476 Umbra
RT 474 Torino
RT 434 Lava reducerat
Location:
Malmö, Sweden
Contractor:
Malmö Mur & Puts

Holmastycket

Got a question?

Project:
Holmastycket
Product(s):
RT 159 Ultima

Thank you for your inquiry.

You will be contacted by an expert as soon as possible.

Close

Har du någon fråga?

Fråga oss om vad som helst.

Denna websida skyddas av reCAPTCHA. Mer information om Google Privacy Policy och Terms of Service.

Close