Armering 

Beroende på omgivande klimat gällande fukt och temperatur ökar eller minskar tegelmurverket i längd. Detta medför trots rörelsefogar risk för sprickbildning speciellt i underkant murverk eftersom murverket rör sig annorlunda än underlaget. Risken för sprickor på grund av detta kan minskas genom att lägga armering i första liggfogen ovan anläggningsskiftet.

Det finns även risk för sprickor vid öppningar i murverket samt vid svaga snitt. Sprickor kan även här motverkas med hjälp av armering som tar upp dragkrafter som uppstår i murverket.

Armeringen ska vara rostfri annars kommer den med tiden rosta vilket i sin tur leder till sprickor i fasaden.

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer