Tegel i undertak

 


Tegel i undertak
 

Prefabricerade tegel i undertak från Randers Tegel utföres i projektanpassade storlekar, liksom upphängningssystemer designas specifikt till det enskilda projektet beroende på om upphängningen ska ske i en betong- eller stålkonstruktion. vi hjälper gärna till  med rådgivning om materialval och utförande gällande tegel i undertak. Normalt väljs ytan av tegelstenarna med den synliga sidan utåt, men kan väljas efter önskemål. Höjden är normalt den vanliga tjockleken på teglet.

Tegel i undertak kan levereras med färdiga fogar i standard murbruksfärger, eller i bruk i specialkulörer efter överenskommelse. Om det fogas mellan takelementen ska expansionsfogar planeras för som i normalt murverk, dock med största avstånd på ca 12-15 m.


Lösningar med tegel i undertak

Inklädnaden av utvändiga och inomhus tak är gjord i samma tegel som fasaden. Till DnB Nors nya huvudkontor i Oslo har Randers Tegel levererat 600 000 st tegel från vår unika serie och för murning och 400 000 st tegel av samma serie för bland annat 5 725 löpmeter tegelbalkar och 1 400 kvadratmeter prefabricerade tegeltak. 

 
Inklädnaden av utvändiga och invändiga tak i samma tegel som fasaden
 
Inklädnaden av utvändiga tak i samma tegel som fasaden. Konstruktionen är utförd i sektioner av 5 stenars bredd, 59 cm, i längder av 2,36 m. Sektionerna av tegel är tillverkade med spänningsmetod i längdriktningen och monterade under betongbjälklag med beslag och expansionsbultar. Elementet som utgör övergången mellan tak och fasad är en 3-skiftig tegelbalk upphängd på konsoler.