Murverksmått

Tegel har genom året tillverkats i en uppsjö av format. Idag är det mesta teglet som används i Sverige importerat från Danmark och därför är idag dansk format vanligast. När en byggnad ska utföras med tegelfasad är det bra att ha tegelmåtten i åtanke redan från början så att måttsättningen på till exempel pelare utformas efter detta. Detta gör att fasaden blir både snyggare och det bli enklare för muraren. Måttkedjan 6, 12, 18, 24 är en bra tumregel att jobba efter.

12 = 108 mm (en kopp) + 12 mm fog

18 = 168 mm (en ¾-sten) + 12 mm fog

24 = 228 mm (en hel sten) + 12 mm fog

Randers tegl har även tagit fram ett långformat på tegel, 468x108x38 mm. Detta kan med fördel kombineras med vanligt danska format eftersom 228 mm + 228 mm + 12 mm fog = 468 mm.

Nedan hittar du en tabell med de vanligaste tegelformaten i Sverige.

FORMAT

L X B X H[MM]

ÅTGÅNG

DNF [Danskt normalformat]

228 x 108 x 54

64 st/m²

SNF [Svenskt normalformat]

250 x 120 x 62

55 st/m²

Flensburg

228 x 108 x 38

84 st/m²

Ultima

468 x 108 x 38

42 st/m²

 

Danskt format

 

 

Svenskt format

Ultima 

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer