BEGREPPSFÖRKLARING

Det finns olika typer av tegelbalkar som alla har sina speciella tekniska egenskaper.

Vår erfarenhet visar att man ofta kan spara stora belopp genom att optimera tegelbalkarna samt den konstruktion de ingår i. Inom Randers Tegel AB har vi egna konstruktörer som optimerar tegelbalkarna och murverkets konstruktion. Vi tillverkar våra balkar både i Sverige och i Danmark. Bara Prefab och Carlsberg Bjælker™ har tillsammans branschens största samlade kompetens.

 

TegelBalkar

Ett spännarmerat murstensskift är det korrekta namnet på det som i dagligt tal kallas för en tegelbalk. Tegelbalkarna kan utföras som vanliga 1 till 3 stens skift eller som lastbärande tegelbalkar.

Vanliga 1 till 3 stens skift används till att överbrygga öppningar i murverket – typiskt dörrar och fönster. Tillsammans med påmurningen bildas den balk som då kan bära lasten av ovanliggande murverk. Balkarna ska understöttas under påmurningen och till dessa att murverket är härdat.

 

LASTBÄRANDE TEGELBALKAR

I en lastbärande balk har den rostfria armeringen ökats och höjden på balken anpassats till den aktuella lasten – tex en punktlast ifrån en takstol.

 

SLAKARMERADE KONSTRUKTIONER             

I cirkulära eller bågformade konstruktioner kan inte den rostfria armeringen förspännas utan här sker armeringen på vanligt sätt.

 

 

 

 

 

Frågor, beräkningar och offerter

Vill du ha goda råd eller offert på en beräkning kan du kontakta oss på Randers Tegel AB. Uppgifterna hittar du under kontakter.

När du skickar ritningsmaterialet digitalt är det viktigt att:

  • Materialet är i PDF-format där måtten är utsatta i ritningen, ev. kompletterat med ritningar i formatet DWG.
  • Filerna bör innehålla information om plan, snitt och fasad.
  • Övriga upplysningar kan anges i e-post eller bifogas som Word-dokument.

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer