RT –ränna

För att förhindra att vatten som rinner på insidan av teglet hamnar på fönsterkarmarna kan man med fördel montera en RT-rännan ovan fönstret. Rännan läggs i liggfogen ovan skiftet ovan det prefabricerade murstensskiftet och dras ut minst 100 mm på varje sida om öppningen. Vatten som rinner på insidan av skalmuren kommer då effektivt att tas upp av rännan och ledas ut på sidorna om fönstret. För att detta ska fungera är det givetvis viktigt att inte brukstuggor trillar ner i rännan eftersom det då hindrar vattnet från att ledas bort. 

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer