Kramlor 

En skalmur måste fästas i byggnadens stomme för att klara av att bära laster från framförallt vind. Detta görs med kramlor som fästs i stommen och i skalmuren. I byggnader högre än 6 meter ska kramlorna vara ledande vilket innebär att kramlorna inte hindrar murverket från att röra sig på grund av klimatet. För att detta ska fungera optimalt krävs det att luftspalten är minst 30 mm.

Enligt svenska byggregler ska skalmurar kramlas med minst 3 st/kvm och kanalmurar minst 4 st/kvm. Det ska även muras extra vid fria kanter och öppningar. Vid ihop murade hörn, dvs hörn utan rörelsefog bör kramling släppas 1 meter från hörnet.

Antal kramlor och vilken sorts kramla som ska användas beror på höjden på byggnaden samt vägguppbyggnaden och kan därför vara fler än minsta antalet. När vi tar fram en murverksprojektering tar vi fram rätt kramla och antar för det specifika projektet.

Kramlorna bör vara rostfria och syrafasta för att inte rosta sönder med tiden. Se broschyr från vår leverantör Joma för mer information. 

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer