LASTBÄRANDE SPÄNNARMERADE TEGELBALKAR

Lastbärande spännarmerade tegelbalkar kan användas till mycket stora spann. Beräkningsanalyser av tegelbalkars tvärsnitt visar att det endast sällan uppstår spänningar i spännarmerade tegelbalkar och att de i regel är sprickfria.

Lastbärande spännarmerade tegelbalkar säkrar:

  • Att det inte uppstår förskjutningssprickor över tegelbalken.   
  • Att tegelbalken aldrig kommer att trycka/vila på fönster- eller dörrkarmar.

Det murverk som tegelbalken vilar på ska minst vara 3/4 sten för första skiftet på båda sidor, och därefter minst 1/2 sten.

PREFABRICERADE LASTBÄRANDE SPÄNNARMERADE TEGELBALKAR

Används som prefabricerade tegelbalkar i fasad eller bakmur. Den lastbärande spännarmerade tegelbalken kan användas som fristående konstruktion eller med överliggande murverk. Balken utförs alltid med förskjutningsarmering och beräknas uppta hela den aktuella belastningen.

Lastbärande spännarmerad tegelbalk.
Överliggande murverk medräknas inte i bärförmågan.

Dimensionering och statisk beräkning är inkluderat i priset för spännarmerade tegelbalkar av standardtyp från RANDERS TEGEL AB.

Lösningar med spännarmerade tegelbalkar

Hørning Rådhus är uppfört i RT 307 Rött slaget tegel. Den längsta spännarmerade tegelbalken är 5 stenar bred, 9 skiften hög och 8,84 m lång. De spännarmerade tegelbalkarna har fasad på båda sidor.

De vattenskurade spännarmerade tegelbalkarna ska ingå som bärande balkar i den färdiga byggnationen. Varje balk är 4 stenar bred - 47 cm - 10 skiften hög och har fasad på båda sidor.

Den vattenskurade spännarmerade tegelbalken är 3 1/2 sten bred - 41 cm - 9,25 m lång. Tegelbalken har fasad på båda sidor. Carlsberg bjælker har producerat flera spännarmerade tegelbalkar med över 12 meters spännvidd.

Den längsta spännarmerade tegelbalken i det fristående murverket har ett spann på 7,93 m. För att fånga upp vindbelastningen har man murat in diagonala murbindare mellan de två murverken så att ett gallerverk skapas i hålmurskonstruktionen. De två nedersta skiftena i tegelbalken är 41 cm breda.

FRÅGOR, BERÄKNINGAR OCH OFFERTER

Vill du ha goda råd eller offert på en beräkning kan du kontakta våra konsulenter eller skicka relevant information direkt till RANDERS TEGEL AB. Hitta rätt under KONTAKT

När du skickar ritningsmaterialet digitalt är det viktigt att:

  • Materialet är i PDF-format där måtten är utsatta i ritningen, ev. kompletterat med ritningar i formatet DWG.
  • Filerna bör innehålla information om plan, snitt och fasad.
  • Övriga upplysningar kan anges i e-post eller bifogas som Word-dokument.

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer