ARKITEKTNÄTVERKET

Randers Tegels arkitektnätverk vidareutvecklar arkitekter genom att erbjuda tillgång till givande, inspirerande evenemang med kunskap,
verktyg och människor, för att främja långsiktig hållbar arkitektur.
 


Skapa kontakter och bygg relationer.
Inom Arkitektnätverket ges du möjligheten att etablera värdefulla kontakter med andra arkitekter och yrkesverksamma inom branschen. Genom att bygga relationer kan du öppna dörrar till nya möjligheter, samarbeten och kunskapsutbyte.

Insikter.
Inom Arkitektnätverket lägger vi särskild vikt vid din professionella tillväxt och utveckling. Genom tillgång till aktuell och relevant tegelkunskap kan du ständigt förbättra dina färdigheter och öka din expertis inom arkitektur.

Anmälan.
Anmälan och deltagande i arkitektnätverket är kostnadsfritt och en del av Randers Tegels serviceerbjudande. Du väljer själv om du vill delta på fysiska eller digitala nätverksträffar. Anmälan sker under respektive event.