BERÄKNING AV INVÄNDIGA VÄGGAR


I ETT HELMURAT HUS – MED MURAD FASAD OCH MURADE BAKVÄGGAR OCH SKILJEVÄGGAR – UPPNÅS ETT BEHAGLIGT OCH NATURLIGT INOMHUSKLIMAT.
 

Ett helmurat hus säkrar dessutom att de boende får en rad komfortfördelar som t.ex. stabil inomhustemperatur och optimal dämpning av ljud utifrån och från husets övriga rum.

Murade bakmurar och skiljeväggar gör dessutom att man kan skapa en rustik miljö med vattenskurade eller helt obehandlade väggar.

ÅTGÅNG PER M2

En tegelsten är 228 mm lång, 108 mm bred och 54 mm hög och fogarna är som regel 12 mm breda.
Åtgången är 63 st. per m2 fasad, men för att räkna med spill vid inpassning och hantering rekommenderar vi att man räknar med 66 st. per m2.

Beräkning av invändiga väggar 

Beregning af indvendige vægge

UTRÄKNING AV BAKMURENS OCH SKILJEVÄGGENS YTA

Bakmurens yta - fasadens invändiga sida - kan för enkelhetens skull bestämmas till samma yta som fasaden. Även om det invändiga måttet är något mindre än fasadens, ska man i bakmuren använda extra material vid dörr och fönsteröppningar.
Vid uträkning av skiljeväggarna beräknas naturligtvis endast den ena sidan av varje skiljevägg ÷ dörröppningar.

 

OMRÄKNING AV KVADRATMETER FASAD TIL ANTAL TEGELSTENAR

Den totala ytan fasad i m2 minus dörrar och fönster multipliceras med 66 st.

 

VAL AV TEGEL TILL BAKMUR

Till bakmur och skiljevägg kan flera tegeltyper med olika egenskaper användas:

  • Mjukstruket bakmurstegel med 3 eller 4 fasader
  • Håltegel eller massivt maskintegel
  • Högporöst sågspånstegel
  • Molertegel

 

PUTSAD, VATTENSKURAD ELLER BLANK MUR

Sågspånstegel, molertegel och maskintegel används oftast i samband med putsade väggar.
Ska väggarna vattenskuras eller filtas rekommenderar vi mjukstruket bakmurstegel. Ska skiljeväggarna vara vattenskurade på båda sidor rekommenderar vi mjukstruket bakmurstegel med 4 fasader, så att väggen blir likadan på båda sidor.
För invändig obehandlad mur används fasadtegel.