TEGEL FÖR INOMHUSBRUK


RANDERS TEGL HAR ETT BRETT SORTIMENT MED TEGEL SOM ÄR VÄLÄGNAT FÖR INOMHUSBRUK. LÄS OM DE OLIKA VARIANTERNA ELLER KONTAKTA OSS FÖR GODA RÅD OM HELMURADE BYGGNATIONER.

 

BASIC 4-INDOOR

Ett mjukstruket tegel som är utvecklat för invändig vattenskurning. Teglet är bränt i en lägre temperatur än traditionellt mjukstruket tegel. Det ger ett mycket måttsäkert tegel. Dessutom har detta tegel fyra fasader, vilket gör den särskilt välägnad till skiljeväggar med synlighet från två sidor.

MJUKSTRUKET TEGEL

Detta är ett traditionellt mjukstruket tegel med en rå yta som är välägnad för ytbehandling. Mjukstruket tegel för ytbehandling fås i olika färger med tre eller fyra fasader. Det sistnämnda är välägnat för skiljeväggar.

SÅGSPÅNTEGEL

Ett maskinproducerat tegel där 30 % sågspån blandas i leran innan teglet bränns. Det färdiga teglet är lättare än massivt tegel och därför också lättare att arbeta med.

MASKINTEGEL

Maskintegel finns i en rad färger. Därutöver finns flera varianter med olika typer av hål, som underlättar vid t.ex. särskilda önskemål för teglets funktion.