Beräkning av taktegelåtgång

Tegelåtgången per m2 skiljer sig åt beroende på vilken typ av tegel från Højslev eller Laumans du väljer. Därför visar vi priserna per m2.

Hus med sadeltak och halv- eller helvalm

Har taket en enkel form, som t.ex. på bilden, beräknas ytan genom att multiplicera takytans höjd - från takfot till rygg - med takets längd.
Den totala ytan i m2 för takets båda sidor som anges i prisformuläret tillsammans med takryggens längd i meter.

Gör en onlineberäkning av taktegelåtgang här >>

Vinkelhus eller tak med kvist

Vid beräkning av tak med mer komplicerade former, rekommenderar vi att vårt professionella program för takberäkning används.
Var uppmärksam på att takberäkningsprogrammet upplyser antalet om taktegelstenar, ryggstenar och specialstenar. Ange informationen i fältet "Anmärkningar" i prisformuläret.

Gör en onlineberäkning av taktegelåtgang här >>

Tagareal for hus med saddeltag

Takyta för hus med sadeltak:
Takytans höjd x längd = m2x.
2 = takytor.
Rygglängden = takytans längd.

Tagareal for hus med halvvalm

Takyta för hus med halvvalm:
Takytans höjd x längd = m2x.
2 = takyta.
Rygglängden mäts på huset.

Tagareal for hus med helvalm

Takyta för hus med helvalm:
Takytans höjd x längd = m2.
x 2 = takyta.
Rygglängden mäts på huset.

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer