VINDØ TEGELVERK


Vindø tegelverk grundades ca 1850. Det ligger i Hobro på Mariager Fjords sydsida och har sedan 2007 ingått i Randers Tegl-gruppen. Det flexibla och välskötta verket är idag ett viktigt led i produktutvecklingen på Randers Tegl.

Det helautomatiska verket har en årlig produktion på 25 milj. tegelstenar i danskt och tyskt format. Produktionen är fördelad på en linje för mjukstruket tegel och en linje för strängpressat maskintegel, bl.a. det spännande förädlade teglet i Innova-serien samt fönsterbänkstegel.

Teglet placeras "liggande" för att uppnå mjukare färgövergångar under bränningen i den 138 m långa naturgaseldade ugnen.

Vindø Teglværk