Tegel i undertak

Det finns flera sätt att utföra tegel i undertak. 

Ett alternativ är att utföra taket i prefabricerade sektioner av tegelstenar som gjuts samman med betong och armering. Dessa kan tex vara 5 x 3 sten stora. I dessa sektioner gjuts ankarskenor in. Vid montering fästs konsoler i byggnadens stomme och i den ingjutna ankarskenan. Viktigt är då att byggdelen som konsolen ska fästas i är dimensionerad för att klara av detta och att det går att fästa konsolen i den. För att kunna ta fram rätt konsoler och tegelsektioner behöver vi veta hur konstruktionen ser ut ovan tegeltaket och hur arkitekten vill att förbandet ska se ut. 

DnBs Huvudkontor i Olso, tegel RT540.

Ett annat alternativ är att låta prefab betongfabrikerna gjuta betongsektioner med ingjutet tegel eller limma upp teglet på en hård skiva.

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer