Konsoler

Murverkskonsoler finns i standardutformningar, men designas och levereras ofta med specialutformningar som anpassats för det specifika projektet.

Konsoler för upphängning av murverk ska vara CE-märkta och utförda i korrosionsbeständiga material som motsvarar kraven i den aktuella exponeringsklassen. I exponeringsklass MX4 ska det t.ex. minst användas rostfritt stål i kv. A4 (rostfritt och syrafast). På samma sätt är det krav på murverkskonsollens deformationer, så att det inte uppstår sprickbildning i murverket.

Vid dimensionering är det särskilt viktigt att skilja mellan deklarerad och beräknad bärförmåga.

Genom att välja konsollösningar från RANDERS TEGEL AB säkras att alla regler följs, samtidigt som du får råd vid val av fuktspärrar och dilatationsfogar m.m. – kort sagt en optimerad totallösning.

Frågor, beräkningar och offerter

Vill du ha goda råd eller offert på en beräkning kan du kontakta våra konsulenter eller skicka relevant information direkt till RANDERS TEGEL AB. Hitta rätt under KONTAKT

När du skickar ritningsmaterialet digitalt är det viktigt att:

  • Materialet är i PDF-format där måtten är utsatta i ritningen, ev. kompletterat med ritningar i formatet DWG.
  • Filerna bör innehålla information om plan, snitt och fasad.
  • Övriga upplysningar kan anges i e-post eller bifogas som Word-dokument.

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer