RANDERS TEGEL AB 


Randers Tegel AB startade i juni 2016 i södra Sverige och utökades i oktober 2017 att gälla hela Sverige.

Men historien är mycket äldre än så. Randers Tegl har levererat tegel i Sverige i ca 30 år under olika former och i Danmark börjar historien för Randers Tegl i början av förra seklet. Det svenska huvudkontoret ligger idag i Bara där tegelbruket en gång fanns.

 

CARLSBERG BJÆLKER - DET MAN INTE KAN GÖRA I TEGEL

På Carlsberg tegelverk utvecklade man de epokgörande förspända tegelbalkarna i Danmark. Tekniken med förspänt tegel gjorde att man kunde framställa tegelbalkar för stora bredder, tak och tegelelement, som inte kan framställas i traditionellt tegel. Carlsberg Bjælker har idag flyttat in i helt nybyggda lokaler på Hammershöj Teglverk.

 


FRÅN PIPERS TEGELVERK TILL RANDERS TEGL-GRUPPEN


CARL PIPERS FÖRSTA TEGELVERK

1911 köpte den 27-årige ingenjören Carl Theodor Piper Viborg Teglværk. Leran var inte av bästa kvalitet så 1917 hittade Carl Piper ett område med förstklassig lera vid Stoholm nära Højslev och uppförde Pipers Teglværk.

1949 beslutade Carl Piper och sonen Preben Piper att lägga ner tegelverket vid Stoholm för att istället bygga ett nytt tegelverk i Mønsted, vilket blev ett av de första i Danmark med helårsdrift med uppvärmda torkkammare istället för öppna torklador. Mønsted Teglværk brann ner 1952 och istället för att återuppbygga det beslutade Preben Piper att bygga ett nytt och betydligt med mekaniskt tegelverk söder om Hammershøj, där det fanns stora mängder lera av hög kvalitet. Hammershøj tegelverk har sedan blivit ett av norra Europas största tegelverk.

Piper

GANDRUP TEGLVÆRK

1967 köpte Preben Piper Gandrup tegelverk. På 1970-talet byggdes ett nytt verk vid sidan av det befintliga tegelverket, och 1988 byggdes ännu ett. Gandrup tegelverk är nu norra Europas största tegelverk med en kapacitet på ca 75 milj. tegelstenar.

HØJSLEV TEGLVÆRL -EN SUCCÉ REDAN FRÅN START

Under 1980-talets byggkris köpte Pipers tegelverk med den tredje Piper-generation, Jens Piper och Lars Piper, i spetsen Højslev tegelverk. Leran i Højslev är landets bästa lera för produktion av taktegel - och det var därför man genomförde köpet. Det gamla tegelverket byggdes om till Danmarks största och mest avancerade specialverk för framställning av taktegel. I maj 1983 påbörjades leveranserna av Højslev vingtegel.

Laumans glsuerteknik

VINDØ TEGELVERK OCH TYCHSENS TEGELVERK

2007 köpte Pipers tegelverk, efter 50 års fruktbart samarbete, Vindø tegelverk i Hobro. 

Bara Tegelbruk början av 1900-talet

Bara Tegelbuks nybyggda tunnelugnshall 1964

Medarbejdere Gandrup 1905

GLASERADE MÄSTERVERK FRÅN LAUMANS

Samarbetet med det traditionsrika tyska taktegelverket Laumans påbörjades 1997, då Randers Tegl övertog marknadsföringen i hela Skandinavien av det enastående glaserade och engoberade falstakteglet från Gebr. Laumans. Efter flera års byggkris i Tyskland gick Højslev tegelverk in som huvudaktör i Gebr. Laumans 2004.

Højselv 1879

När seklet var ungt …