TEGELSKAL


FÖR ENERGIOPTIMERING. FÖR RENOVERING ELLER FÖRSKÖNING AV FASADER ELLER FÖR BYGGANDE AV INDVÄNDIGA MURAR I  BEFINTLIGA BYGGNADER.

Randers Tegl tillhandahåller danska tegelskal från hela sortimentet med maskin-, mjuk- och handstruket fasadtegel. Tegelskal från Randers Tegl har samma exklusiva yta och struktur som massivt tegel. Det gör att det färdiga murverket verkar levande och dynamiskt - med alla de estetiska kvaliteter som kännetecknar en murad fasad.

Alla tekniska egenskaper hos Randers Tegls tegel i normalformat gäller även för tegelskal - med undantag för tryckstyrka, vilket inte har någon praktisk eller konstruktionsmässig betydelse eftersom teglet inte ska bära någon lodrät belastning.

Tegelskal för utvändig fasadrenovering är det yttre lagret i en större systemlösning, som kräver professionell rådgivning så att den samlade konstruktionen följer alla tekniska krav.

 

ALLA TYPER AV TEGEL

Randers Tegl levererar tegelskal baserat på längd-, bredd- och höjdmåtten på hela vårt sortiment med danska och utländska tegelformat, även Ultima-formatet. Tegelskal kan dessutom levereras som L-formade hörnskal så att hörnen kan se ut som traditionellt utförda murverk.

 

ANVÄNDNING

Tegelskal används ofta i samband med energioptimering och fasadrenovering av befintliga byggnationer där teglet fästs på en ny isolering. På så sätt kan man ofta uppnå en stor energibesparing med bara en liten investering eftersom man oftast använder byggnadens befintliga sockel.

 

EKONOMI OCH ESTETISK

Det finns flervåningshus, radhus och villor där en fasadrenovering med traditionellt utfört murverk kan bli allt för dyrt. I sådana fall kan tegelskal utgöra en stor besparingspotential samtidigt som fasadens uttryck med tegel kan bevaras.

 

KONTAKT

Kontakta en arkitektrådgivare hos Randers Tegl om du vill veta mer om tegelskal eller önskar en offert eller rådgivning i samband med fasadrenovering med tegelskal.

Hitta din närmaste arkitektrådgivare