Minsta väggtjocklek

EKS10 fastslår den minsta nominella tjockleken för en vägg av murverk beroende på höjden på byggnaden vilket visas i tabell nedan.

Murverkshöjd

Minsta nominella väggtjocklek (mm)

 

Högst 2 våningar, = 6 meter

Högre än 2 våningar, > 6 meter

Bärande vägg

85

Ca 100

Skalmur

55

85

Värden i tabell ovan ska ses som ett minimum. Utifrån ett helhetsperspektiv på murverket kan dessa värden behöva frångås och det är därför viktigt att en konstruktör tittat på murverkskonstruktionen. 

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer