HELA SKANDINAVIENS TEGELLEVERANTÖR SEDAN 1911

 

GRUNDEN TILL RANDERS TEGL-GRUPPEN LADES 1911, DÅ CARL PIPER KÖPTE SITT FÖRSTA TEGELVERK I DANMARK. SEDAN DESS HAR DET GÅTT SPIKRAKT FRAMÅT MED UPPKÖP AV TEGELVERK OCH FÖRSÄLJNINGSAKTIVITETER I SKANDINAVIEN OCH TYSKLAND.

På tegelbruket i Bara har det producerats tegel och tegelbalkar sedan mer än 100 år tillbaks i tiden. Idag producerar Bara Mineraler tegelbalkar och andra prefabricerade tegelprodukter under varumärket Bara Prefab.
 

RANDERS TEGEL AB


På den svenska marknaden samarbetar Randers Tegl och Bara Prefab i det gemensamma försäljningsbolaget Randers Tegel AB. Bolagen ger med sina styrkor ett starkt kunderbjudande med hög kvalitet och service till den svenska marknaden.

Än idag är både Randers Tegl och Bara Mineraler två familjeföretag med familjen Piper och familjen Haby i spetsen för verksamheten.

Koncernens samlade aktiviteter gör Randers Tegl-Gruppen till en av Nordeuropas ledande tegelproducenter – med störst kapacitet och sortiment. Bara Prefab med sin moderna balkfabrik är ledande inom tillverkning av förspända avlastningsbalkar i Sverige.

Vi brinner för det goda hantverket och våra moderna produkter är resultatet av många generationers erfarenheter inom tegel.

Vi är stolta över att kunna erbjuda marknadens bredaste sortiment med produkter i tegel från tegelverk i Tyskland och Danmark och tegelbalkar från både Sverige och Danmark

Vår konstanta produktutveckling utgår ifrån över 100 års erfarenhet, yrkesstolthet och nyfikenhet på att skapa nya innovativa tegelprojekt.

Vi vill vara ansvariga producenter och därför utvecklas våra tegelverk och balkfabriker löpande med nya avancerade anläggningar för att säkra en grön och hållbar produktion med goda arbetsförhållanden.

A/S Randers Tegl, Mineralvej 4, Postboks 649, DK-9100 Aalborg
Bara Mineraler AB, Malmövägen 503, 233 64 Bara
E-mail: tegl@randerstegl.dk    info@baramineraler.se