Beställ detaljritningar

Som arkitekt och konstruktör har du möjlighet att beställa detaljritningar från Randers Tegel.

Fler detaljritningar kommer löpande att läggas upp för beställning.

1. Välj detaljritning

Detaljerade ritningar på belysningsbalkar för integrerad belysning i tegelfasad. Balkblocket är även justerbart och kan anpassas till konstruktion.

Detaljerad ritning för lösning med intermittent balkong för att undvika tegel direkt på balkongplatta samt för att underlätta lastfördelningen i murverket.

Detaljritning på hur lösning utförs med element av gjutna tegelplattor. Tegelplattor fästs i undersida bjälklag med hjälp av ankarskenor och konsoler. Konsolernas dimensioner varierar efter uppbyggnad av tak. Viktigt för infästning att bjälklag är av massiv betong eller likvärdigt stumt material.

Konsolupphängt tegel är en detaljlösning som används för att avlasta kraftöverföringen i murverket. Det används i de fall där det inte går att använda spännarmerade murstensskift. Det kan vara vid stora öppningar som inte går att lägga vanliga spännarmerade murstensskift över eller vid burspråk eller indragen bottenvåning där det saknas upplag för teglet. Konsoler måste fästas in i antingen betong- eller stålstomme.

Generell detalj hur tegelgesims kan utföras och vilka förutsättningar som bör uppfyllas. Beroende på storleken av stenarnas utstick, tillkommer extra infästning.

2. Fyll i och beställ