TAKTEGEL FRÅN RANDERS TEGL


DET FINNS MÅNGA GODA GRUNDER TILL ATT VÄLJA TAKSTEN I ÄKTA TEGEL. ÄKTA TEGEL ÄR ETT RENT NATURMATERIAL SOM GER ET VACKERT SAMSPEL MED NATUREN OCH SOM PATINERAR PÅ ETT ELEGANT SÄTT.

Det är inte utan anledning som taksten i äkta tegel är en ofta kopierad produkt. Den äkta varan är dock en mycket förnuftig investering som kommer att glädja både dig och dina grannar i generationer. Många gånger är tak i äkta tegel inte speciellt mycket dyrare än kopiorna. Dessutom behåller det sitt värde betydligt bättre – samtidigt som det överlag håller bättre.

Taktegel från Randers Tegl är baserat på beprövade produktionsprinciper. Alla våra produkter produceras i toppmoderna och energioptimerade anläggningar. Vårt sortiment innefattar allt från exklusiva historiska format till modernt svartglaserat taktegel. Våra produkter är indelade i serier från Højslev och Laumans.

Højslev är vårt sortiment med klassiskt taktegel som har utvecklats för Skandinaviens hårda klimat. Takteglet produceras i våra moderna anläggningar i Højslev. Teglet är baserat på en speciell lerblandning med skifferlera och bränns i kassetter i 1050° C – en högre temperatur än mycket annat taktegel på marknaden. Resultatet blir ett smutsavvisande, vackert och oförgängligt taktegel i karaktäristiska färger och former.

Laumans är Randers Tegls tyska dotterbolag. I mer än 100 år har Laumans varit synonymt med glaserat och engoberat taktegel av enastående hög kvalitet. Med taktegel från Laumans kombinerar vi generationers sinne för keramiskt hantverk med nya innovativa produktionsmetoder. Resultatet är ett brett sortiment med moderna och exklusiva taktegeltyper i starka glasyrer och engober.

PERFEKTION HAR SIN EGEN KLANG

Det är enbart det taktegel som verkligen sjunger av kvalitet som får lämna Randers Tegl. Allt taktegel genomgår en akustisk klangtest, där dolda fel och sprickor i det brända takteglet avslöjas. Det kan verka överdrivet, men det är det bästa sättet för att säkra en enhetlig, hög kvalitet. Perfektion har en helt egen klang. Lyssna själv när du får produkten i handen. Det är glädjen i att välja en beprövad och genomarbetad produkt.

BRÄNT FÖR DE ALLRA KALLASTE NÄTTERNA

Højslev taktegel bränns i kassetter i 1050° C. Själva bränningen tar två dygn i en modern tunnelugn. Hela processen övervakas noga så att allt taktegel uppnår samma enastående kvalitet och hårdhet. Den precisa styrningen säkrar att produkterna lever upp till våra höga kvalitetskrav. Det betyder också att vi sover gott om nätterna eftersom vårt taktegel är absolut frostbeständigt.

GLASYRER OCH ENGOVER I VÄRLDSKLASS

Laumans enastående produktkvalitet är resultatet av kompromisslös noggrannhet och glasyr teknik i världsklass. Teglet produceras i högteknologiska anläggningar, men med respekt för keramiska traditioner. Även om det är vanligare och billigare att påföra engober och glasyrer med spruta, väljer Laumans att hälla dem rikligt över stenarna. Det är det som ger den färdiga produkten ett enastående djup och exklusiva färgskiftningar, och som gör Laumans taktegel helt unikt.