Beräkning av tegelåtgång


PRISET FÖR FASADENS TEGEL UTGÖR I REGEL ENDAST MELLAN 1,5% OCH 3% AV DEN TOTALA BYGGKOSTNADEN. OAVSETT OM DU VÄLJER NÅGOT AV DET BILLIGARE TEGLET ELLER VÄLJER NÅGOT AV DET DYRARE SÅ ÄR KOSTNADEN FÖR MURARE, MURBRUK, STÄLLAGE M.M. DENSAMMA.

ÅTGANG PER M2

En tegelsten är 228 mm lång, 108 mm bred och 54 mm hög och fogarna är som regel 12 mm breda.
Åtgången är 63 st. per m2 fasad, men för att räkna med spill vid inpassning och hantering rekommenderar vi att man räknar med 66 st. per m2.

UTRÄKNING AV FASADENS YTA

Höjden och längden på husets alla fasadväggar multipliceras med varandra och ytorna för dörrar och fönster dras ifrån summan.
Om det finns fristående lämurar i helsten (228 mm breda) beräknas ytan för båda sidor.
Murade gaveltrekanter beräknas genom att multiplicera gavelhöjden (GH) med murverkets bredd (B) och sedan dela summan med 2.

OMRÄKNING AV KVADRATMETER FASAD TILL ANTAL TEGELSTENAR

Den totala ytan fasad i m2 minus dörrar och fönster multipliceras med 66 st.

Beregning er murstensforbrug

Beräkning av tegelåtgång
Fasadens yta för hus med murade gaveltrekanter
Höjd x längd för fasad A
+ höjd x längd för fasad B
+ bredd x fasadhöjd för gavel A
+ gavelhöjd x bredd för gaveltrekant A : 2
+ gavelhöjd x bredd för gaveltrekant B : 2
÷ yta för dörrar och fönster
= fasadens m2