GARANTI


TAKETS LIVSLÄNG ÄR EN MYCKET VIKTIG FAKTOR NÄR MAN SKALL VÄLJA TAK.

Det skall på den ena sidan stå emot alla klimatiska utmaningar i generationer – och på den andra sidan skall det behålla sitt utseende. Det noggranna urvalet och bearbetning av leran garanterar att takteglen är gjorda för att användas i klimat med hårda belastningar.

Højslevs klassiska taktegel varken bleknar eller flagnar, de patinerar och blir bara vackrare med tiden. Generationers erfarenheter visar att Laumans glaserade och engoberade taktegel i stort sett inte ändrar sitt utseende genom åren.

Våra taktegel är underställda DS/EN 1304 (EU norm för taktegel) samt uppfyller alla krav härtill. Det lämnas en 30 års materialgaranti för frostbeständighet – Allmänna villkoren framgår av garantibeviset, som kan rekvireras efter uppläggning av taket.

Ladda ner garantibevis (exempel)