Formsten


Det krävs speciella material för att leva upp till arkitektoniska visioner. Det är därför vi specialtillverkar kurviga, kantiga och vinklade tegelstenar för att passa just ditt projekt.


Det blir alltmer uppenbart att tegelstenar inte nödvändigtvis behöver vara fyrkantiga. De kan ha all världens former och format. Därför erbjuder vi specialtillverkade tegelstenar som passar just ditt projekt. Beroende på behov kan vi förbereda formstener enligt olika principer. Vi identifierar optimal produktionsmetod för varje enskilt projekt baserat på arkitektens och byggherrens önskemål. Därefter tillverkar vi antingen formstenar i 3D-printade specialformar eller genom att skära till och limma ihop flera stenar.

Våra specialtillverkade formstenar används bl.a. i projekten The Compton i London och Fyrstikkalleen i Oslo.

Inbjudande mjuka kurvor

The Compton bredvid Regents Park i London är en överdådig byggnad med storslagna arkitektoniska visioner. Visionerna krävde såväl mjuka kurvor och geometriska mönster som en magnifik fasad i aluminium.

Byggnaden krävde också en mycket speciell entré med mjuka, rundade hörn. Resultatet blev ett rundat tak som välkomnar byggnadens boende och gäster.

Vi hjälpte arkitekterna från Simon Bowden Architects att skapa speciella formstenar som möjliggjorde en passande entré till den överdådiga byggnaden i modern Art Deco-stil.

Ikoniska vassa kanter


Fyrstikkalleen i Oslo är ett ambitiöst och hållbart projekt med tre skulpturala kontorsbyggnader som skapar ett speciellt ljusinfall och en distinkt men harmonisk välkomst till byggnaden.

Flera element gör byggnaden ikonisk, men i synnerhet de distinkta triangulära ytorna – som ersätter klassiska hörn – detta ger byggnaden ett unikt uttryck. De skapar också en mycket speciell miljö med stort ljusinfall invändigt i byggnaderna.

Vi har hjälpt Kristin Jarmund Architects och Vedal Entreprenør att förverkliga projektet genom att möjliggöra och skapa de stora trekantiga ytorna med hjälp av formsten.