VÄLJ TAK MED OMTANKE


TAKTEGEL AV BÄSTA KVALITET GER EN LIVSLÄNGD SOM ÖVERSTIGER ANDRE MATERIAL. DET ÄR BARE EN AV FÖRDELARNA MED ATT VÄLJA ÄKTA KVALITET - EN SÄKER INVESTERING I ETT HÅLLBART TAK SOM BEVARAR SITT VACKRA UTSEENDE.

VÄLJ DET BÄSTA REDAN FRÅN BÖRJAN

Det ger en sund ekonomi att göra sakerna rätt redan från början. Man undviker problem och slipper senare att lägga tid och pengar på att korrigera fel eller på underhåll. Vid byggnationer gäller denna gyllene regel speciellt vid val av tak och fasad. Båda bör utföras så att de håller sig vackra i generationer - utan nämnvärt underhåll.

 

ÄKTA TEGEL - DET HÅLLBARA VALET

Det är ett faktum att det totala priset per m2 färdigt tak nästan är detsamma oavsett om man väljer ett äkta tegeltak som t.ex. Höjslev vingtegel, eller ett av de många tegelliknande materialen.

Tegel är lera och naturliga mineraler som har förarbetats och bränts i hög temperatur för att uppnå en oöverträffad styrka och mycket lång livslängd. Tillverkningen av taktegel belastar inte miljön med föroreningar och CO2-belastningen är absolut minimal.

Tegeltaket behöver inte underhållas med målning eller kemikalier, men håller ändå i generationer och får en vacker patina. Det är bara några av fördelarna med att välja äkta tegel - en säker investering i ett hållbart tak som behåller sitt vackra utseende.

Tegl er det bæredygtige valg

 

VINGTEGEL ELLER FALSTEGEL?

Taktegel tillverkas i två olika huvudtyper.

 

VINGTEGEL

Vingtegel är det traditionella takteglet. I Danmark tillverkades det första vingteglet redan i mitten av 1500-talet.

Höjslev vingtegel är den klassiska modellen med djup båge och vinge som täcker den föregående takstenen. Höjslev vingtegel fås i 3 modeller. Alla med fast läggningsavstånd. Det stora S-formade vingteglet Höjslev har två korta bågar och vinge med fast läggningsavstånd. Detta tegel är mycket vanligt i Sverige.

Det strängpressade vingteglet med två stödpunkter på baksidan får takstenen att ligga stabilt, även i storm. Den vågräta överläggningen mellan Höjslev vingtegel kan varieras för att anpassas till t.ex. bågiga takformer, medan den lodräta överläggningen beror på takstenens format.

vingetegl

falstagsten

FALSAT TEGEL

Falsat tegel har tillverkats i Danmark sedan början av 1900-talet och är idag det mest använda tegeltypen.
Falstegel är formpressat med slät yta och fals, som säkrar at takstenen sluter tätt. Falsat tegel har en plan anliggningsyta som får det att ligga stabilt. Båda typerna har sina speciella fördelar. Båda typerna ska läggas på undertak, så låt valet styras av de övriga krav och förväntningar som ställs på det nya taket.

Laumans falstegel fås i 7 olika typer. Idealmodellerna är ving-falstegel som i stort sett liknar vingtegel på taket. Alla har variabelt läggningsavstånd så att de kan anpassas efter takets höjd. Höjslev falstegel fås som fyra olika typer, det djupa ving-falsteglet LT6 med variabelt läggningsavstånd, flackt falstegel och två Hilleröd-modeller, som speciellt används för takrenovering.

 

KLASSISKT OBEHANDLAT, ENGOBERAT ELLER GLASERAT?

Oavsett färg eller yta kan du vara säker på att få ett problemfritt tak med verkligt lång livslängd.

 

KLASSISKT OBEHANDLAT TAKTEGEL

Färgerna på det klassiska obehandlade teglet beror på de speciella lerblandningar, olika bearbetningsmetoder och bränning vd extra höga temperaturer. Takteglet har samma färg rak igenom, naturliga färgskiftningar och patinerar med en vacker glöd.

Det gula takteglets färg beror på en tillsats av titandioxid.
Färgskiftningarna i det reducerade och nyanserade teglet framkommer genom en speciell bränningsteknik.
Det blåtonade takteglets dämpade, eleganta blåsvarta färg uppstår när det färdigbrända röda takteglet bränns en extra gång nästan helt utan syretillförsel.

ENGOBERAT TAKTEGEL

Engobe eller naturengobe är extra finkornig lera som blandas med rena mineralfärger och slammas i vatten. Engoben hälls över den torkade stenen som sedan bränns i 1 000-1 075 °C.
Engoben ger en smutsavvisande, men diffusionsöppen och silkesmatt yta som bevarar den vackra färgen.

Ädelengobe är en förädling av naturengobe. Engoben och mineralfärgerna tillsätts pulveriserad kvarts. Under bränningen smälter allt kvarts till glas och takstenen får en halvblank yta som är avvisande mot alger och smuts samt delvis diffusionsöppen.
Ädelengoberat taktegel är nästa helt utan reflexer och håller i många generationer.

 

GLASERAT TAKTEGEL

Ett mattglaserat taktegel har en extremt reducerad glans och ger därför färre reflexer.

Den specialutvecklade matta glasyren kombinerar fördelarna från den unika högglans-kvartsglasyren med det eftertraktade matta utseendet.
Den extra tjocka matta glasyren ger ett otroligt robust tak som är motståndskraftigt mot mekanisk påverkan och är fullständigt smutsavvisande.

Det extra tjocka lagret med glasyr med ett naturligt färgspel är ett enastående resultat av den traditionsrika glasyrteknik Laumans använder.
Glasyren som är baserad på kvarts ger en stark och helt diffusionstät smutsavvisande yta med högglans, som aldrig ändrar utseende.

STÖRRE FORMAT GER STÖRRE BESPARINGAR

När man använder färre stenar per m2 krävs det mindre tid för läggning av taket, och det krävs också färre läkt. Därför kan det på lite större takytor finnas pengar att spara genom att välja ett av de större taktegelformaten.

 

VINGETEGEL Åtgång per m2
Höjslev S-format 10,5 st
Höjslev Normalformat 12,2 st
Höjslev Westland 13,0 st
Höjslev Litet danskt format 13,8 st

 

FALSAT TEGEL Åtgång per m2
Laumans Tiefa Supra 10,2-10,6 st
Laumans Ideal Supra 10,5-10,9 st
Laumans Tiefa XL-Variabel 12,4-12,7 st
Höjslev Flacktegel K21 13,6 st
Laumans Tiefa 2000-Variabel 14,2-14,6 st
Laumans Ideal-Variabel 14,4-15,0 st
Laumans Rheinland-Variabel 14,4-15,0 st
Laumans Mulden-Variabel 14,4-15,0 st
Höjslev Djupt falsat tegel LT6 14,5-14,7 st
Höjslev Modell Hilleröd 14,9 st
Höjslev Liten modell Hilleröd 15,8-17,5 st