Murbruk 

Att välja rätt murbruk är viktigt för både hållfasthet och synintryck. Fogen utgör ca 20 % av tegelfasaden och påverkar kulörupplevelsen av tegelstenen mycket. Välj därför kulör på fogen med omsorg!

Det är även viktigt att rätt sorts bruk väljs så att det är anpassat till valt tegel i projektet. Randers Tegel har lång erfarenhet av detta och arbetar tillsammans med Bösarps Grus & Torrbruk samt med Combimix för att säkerställa att du som kund får rätt bruk till ditt projekt.

Murbruk görs som standard i tre olika hållfasthetsklasser, M10, M2,5 och M1. Tidigare kallades dessa A, B och C bruk. M10 är det bruket som har högst hållfasthet och M1 och har lägst. Det är viktigt att inte murbruket har för hög hållfasthet i förhållande till stenen eftersom det medför att tegelstenen spricker istället för bruket om sprickbildning uppstår. Ett bruk med lägre hållfasthet är mer elastiskt och kan därför bättre ta upp rörelser i murverket.

Vanligtvis används ett M2,5 bruk och det är det man bör välja vid nybyggnation.

 

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer