Väggelement

Prefabricerade fasad- och väggelement av tegel uppfyller alternativa önskningar och visioner om tegelfasader på platser där det är svårt eller dyrt att uppföra ett traditionellt murverk.

Fasadelementen av tegel är baserade på vår unika kompetens inom tillverkning av bärande spännarmerade tegelelement och prefabricerade tegelväggar. Elementen kan levereras i sektioner på upp till 4, 10 x 9,30 cm, i alla gängse förband och i tjocklekarna 108, 80, 60 och 54/48 mm.

Fasadelement av tegel kan användas som separata byggelement eller som bärande element/tegelbalkar för traditionella murverk. Elementen är färdiga från fabriken och kräver ingen ytterligare bearbetning efter monteringen. Montering sker på ingjutna beslag och fästen som är anpassade efter den bärande konstruktionens utformning.

EU-normerna för hållbart byggande kommer att öka användandet av byggmaterial och konstruktioner med dokumenterat lång livslängd och låga underhållskostnader. Redan nu är det stort intresse för alla de möjligheter som kombinationen av prefabricerade fasadelement i tegel och traditionella murverk ger, både i samband med nybyggnation och fasadrenovering.

FRÅGOR, BERÄKNINGAR OCH OFFERTER

Vill du ha goda råd eller offert på en beräkning kan du kontakta våra konsulenter eller skicka relevant information direkt till RANDERS TEGEL AB. Hitta rätt under Kontakt.

När du skickar ritningsmaterialet digitalt är det viktigt att:

Materialet är i PDF-format där måtten är utsatta i ritningen, ev. kompletterat med ritningar i formatet DWG.
Filerna bör innehålla information om plan, snitt och fasad.

Övriga upplysningar kan anges i e-post eller bifogas som Word-dokument

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer