TEGELBALKAR MED STÅENDE SKIFT OCH RULLskift

RANDERS TEGEL AB producerar tegelbalkar med stående skift och rullskift

Spännarmerade stående skift med snedställt stick och lodrät upplag. Sticket är utfört av profilskuren sten i munkförband med ett lodrätt höjdmått på 5 skift. Upplaget etableras med hjälp av vågrät liggande stenar i förband. Prefabricerade standardskift och stick är mycket starka konstruktionselement.

Spännarmerade tegelbalkar i rullskift produceras som standard av fasadens tegel i danskt normalformat. Kan levereras med rostfri upphängningsbygel eller -vinkel. Upplaget etableras med hjälp av vågrät liggande stenar i förband.

SNINGAR MED STÅENDE SKIFT OCH RULLSKIFT

Spännarmerade rullskiftsbalkar produceras som standard av fasadens tegel i danskt normalformat. Kan levereras med rostfri upphängningsbygel eller -vinkel. Upplaget etableras med hjälp av vågrät liggande stenar i förband.

Bågat rullskift med formsten. Rullskiftet av rött mjukstruket formtegel är utfört med krök som är anpassad efter den krökta fasaden. Upplaget har ingjutna rostfria upphängningsbyglar.

Spännarmerade stående skift med snedställt stick och lodrät upplag. Sticket är utfört av profilskuren sten i munkförband med ett lodrätt höjdmått på 5 skift. Upplaget etableras med hjälp av vågrät liggande stenar i förband. Prefabricerade standardskift och stick är mycket starka konstruktionselement.

Frågor, beräkningar och offerter

Vill du ha goda råd eller offert på en beräkning kan du kontakta våra konsulenter eller skicka relevant information direkt till RANDERS TEGEL AB. Hitta rätt under KONTAKT

När du skickar ritningsmaterialet digitalt är det viktigt att:

  • Materialet är i PDF-format där måtten är utsatta i ritningen, ev. kompletterat med ritningar i formatet DWG.
  • Filerna bör innehålla information om plan, snitt och fasad.
  • Övriga upplysningar kan anges i e-post eller bifogas som Word-dokument.

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer