Spännarmerade tegelbalkar

Fasaden utformas med spännarmerade tegelbalkar av enkel- eller dubbelskift som oftast inte bär belastningar, eftersom bakmuren är den bärande konstruktionen för tak-/etageåtskillnad.
Vid användning av TB-ränna istället för traditionell murpapp i skiftet över får tegelbalken en något högre styrka.

Spännarmerade tegelbalkar säkrar:

  • Att det inte uppstår förskjutningssprickor över tegelbalken.
  • Att tegelbalken aldrig kommer att trycka/vila på fönster- eller dörrkarmar.

Det upplag som tegelbalken vilar på ska alltid vara minst 1/2 sten i respektive sida.


SPÄNNARMERADE TEGELBALKAR MED ENKELSKIFT

Upp till 13 stenars längd, muröppning 2530 mm




SPÄNNARMERADE TEGELBALKAR MED DUBBELSKIFT

Upp till 23 stenars längd, muröppning 4930 mm







PÅMURNING ÖVER SPÄNNARMERADE TEGELBALKAR

Det påmurade murverket belastar inte den spännarmerade tegelbalken, förutsatt att murpapp inte är inmurat i liggfogarna, eftersom tegelbalken och murverket bildar en samverkande enhet.  Tvärtom så avlastar påmurningen tegelbalken genom att fördela belastningen.

Antalet överliggande skift är därför viktigt när tegelbalkens dimension ska beräknas.
Vid gavlar är det dessutom viktigt att man tar med både minsta och högsta antal skift i beräkningen.

Dimensionering och statisk beräkning är inkluderat i priset för spännarmerade överliggare av standardtyp från RANDERS TEGEL AB

Om du själv vill utföra beräkningen rekommenderas programmet murværksprojektering på www.mur-tag.dk

LÖSNINGAR MED TEGELBALKAR

Tegelbalkar av standardtyp i flera bredder till fasader. Spännarmerade tegelbalkar i fasaden förenklar arbetet på byggplatsen och optimerar kvaliteten, eftersom spännarmerade tegelbalkar har större styvhet och pilhöjd, vilket eliminerar risken för förskjutningssprickor samt att tegelbalken aldrig kommer att trycka på fönster- eller dörrkarmar. Fasadbalkar tillverkas i olika bredder och av tegel från samma parti som fasaden ska muras med.

Tegelbalkar av standardtyp i flera bredder till bakmur. Vår spännarmeringsteknik ger starka fördelar, eftersom spännarmerade tegelbalkar har större styvhet och pilhöjd som minimerar risken för förskjutningssprickor över tegelbalken samt att tegelbalken aldrig kommer att trycka på fönster- eller dörrkarmar. Dimensionering och statisk beräkning är inkluderat i priset för spännarmerade tegelbalkar av standardtyp från RANDERS TEGEL AB.

Tegelbalkar med dubbelskift och glaserad fasad. Till fasaden har använts spännarmerade tegelbalkar med dubbelskift och droppnäsa i längder på 4,31 m. Tegelstenarna är glaserade på fasaden och på undersidan in till den frästa droppnäsan. I fönsternischerna har glaserat formtegel murats in som fönsterbänkar.

Frågor, beräkningar och offerter

Vill du ha goda råd eller offert på en beräkning kan du kontakta våra konsulenter eller skicka relevant information direkt till RANDERS TEGEL AB. Hitta rätt under KONTAKT

När du skickar ritningsmaterialet digitalt är det viktigt att:

  • Materialet är i PDF-format där måtten är utsatta i ritningen, ev. kompletterat med ritningar i formatet DWG.
  • Filerna bör innehålla information om plan, snitt och fasad.
  • Övriga upplysningar kan anges i e-post eller bifogas som Word-dokument.

 

Bygg rätt hus redan från början

Det kostar lite mer att bygga ett helmurat hus, men det är en smart investering som betalar sig i längden. Innerväggar i tegel hjälper till att reglera temperaturen i bostaden genom att ackumulera värme och kyla. 

Läs mer